Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

TET-päivä taksvärkkipäivän yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin TET-päivä koulun taksvärkkipäivän yhteydessä. Päivän aikana opiskelijoita osallistui korkeakouluopiskelijoiden ja työntekijöiden varjostamiseen niin Vaasan yliopistossa, Vaasan ammattikorkeakoulussa kuin yrityksissäkin.

Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot.

Käytännön kuvaus

TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. TET:iin osallistuvat opiskelijat ovat myös huolehtineet taksvärkkirahan maksamisesta Vaasan lyseon lukion opiskelijakunnan hallituksen järjestämässä päivätyökeräyksessä.

TET-päivän aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus varjostaa yliopisto-opiskelijaa YliopistoTET:ssä Vaasan yliopistossa tai ammattikorkeakouluopiskelijaa AmmattikorkeakouluTET:ssä Vaasan Ammattikorkeakoulussa VAMK:ssa. Vaasan lyseon lukion opiskelijoille avautui näin mahdollisuus seurata korkeakouluopiskelijan opiskeluja ja tutustua eri alojen opiskeluun. Samalla tarjoutui mahdollisuus keskustella ja kysyä itseä kiinnostavista asioista korkeakouluopiskelijoilta ja saada tukea uravalintaan liittyvissä asioissa.

TET-päivän aikana opiskelijoilla oli mahdollisuus tutustua vaihtoehtoisesti myös eri alojen työtehtäviin yrityksissä. TET-vierailuja kehitettiin ja toteutettiin äidinkielen, englannin, ruotsin ja yrittäjyyskasvatuksen kurssien yhteydessä.

Pohjalaisessa opiskelijat osallistuivat ViestintäTET:iin ja tutustuivat toimituksen työtehtäviin sekä tekivät lehteen jutun.

Loftet OY:ssä, Restaurang Loftet:ssa ja ruotsinkielisellä Ylellä SpråkTET:ssä opiskelijat saivat tuntumaa siitä, miten kaksikielisyys on osana työtehtäviä. Ruotsinkielisen språkTET:n tarkoituksena oli, että opiskelijat saavat päivän ajan tutustua työelämään työpaikalla, jossa henkilöstön työkielenä on ruotsi. Opiskelijat pääsivät puhumaan ruotsia paitsi työntekijöiden, myös asiakkaiden kanssa. Ylellä opiskelijat pääsivät mukaan jopa suoraan ruotsinkieliseen radiolähetykseen, mikä oli opiskelijoista hyvin jännittävää. Ruotsin kielen puhuminen vahvistui kaikilla språkTET:ssä, ja mikä tärkeintä, opiskelijat uskalsivat käyttää kielitaitoaan päivän aikana.

TET:iin kuului eri työtehtävien lisäksi haastatella kunkin työpaikan yhtä työntekijää ja koostaa haastattelusta ja päivästä ruotsinkielisen raportin. Raporteista kävi ilmi, että opiskelijat olivat yhtä mieltä siitä, että TET-päivä oli hyödyllinen. Heistä oli mielenkiintoista päästä näkemään työelämää ja käyttämään työssä toista kotimaista kieltä.

BusinessTET:ssä Prohoc Oy:ssa opiskelijat pääsivät kurkistamaan projektienhallintaan ja kansainvälisen yrityksen työtehtäviin, jossa työkielenä on englanti.

Lisäksi opiskelijoita osallistui PäiväjohtajanaTET:iin, jossa opiskelijoilla oli tilaisuus seurata johtajan työtä päivän ajan. Opiskelijat oppivat, mitä johtaminen on käytännössä. Lisäksi tavoitteena oli antaa nuorille näkökulmia omiin ura- ja koulutussuunnitelmiin sekä työelämään yleensä. PäiväjohtajanaTET:ssä opiskelijoita seurasi Ålandsbankenin johtajaa ja Vaasan ammattikorkeakoulun johtajaa. Vaasassa ohjelma oli Pohjanmaan kauppakamarin, Vaasan ja Kokkolan Nuorkauppakamarien sekä Nuori Yrittäjyys Pohjanmaan järjestämä ja osa valtakunnallista kampanjaa.

Opiskelijat osallistuivat TET-päivän suunnitteluun Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa sekä yrityksissä oman ohjaajansa kanssa. Jokaisen TET-päivä sai omanlaisen sisältönsä. Päivän päätteeksi opiskelijat antoivat palautetta ja tekivät arvioinnin pienryhmässä.

TET-päivä pystyttiin toteuttamaan pienimuotoisena kokeiluna, mutta laajamittaisesti sen hyödyntäminen yhdelle ikäluokalle tai koko koulun opiskelijoille tuntuu haastavalta isossa yli 800 opiskelijan lukiossa. Ongelmana on TET-paikkojen saatavuus. Samaan aikaan on myös Vaasan yläkouluilla käynnissä TET-jaksoja paikallisissa yrityksissä. Myös Vaasan yliopistossa ja Vaasan ammattikorkeakoulussa oli vaikeuksia rekrytoida opiskelijoita tutoreiksi lukiolaisille perjantaiksi sijoitettuun TET-päivään.

Luotuja TET-käytäntöjä hyödynnetään jatkossa soveltaen ja joustavasti. YliopistoTET ja AmmattikorkeakouluTET pyritään järjestämään niille opiskelijoille, jotka haluavat tutustua itseä kiinnostavan alan opintoihin syvemmin korkeakoulussa. TET-jaksojen hyödyntäminen vaatii, että käytäntö otetaan mukaan opinto-ohjaajien työkalupakkiin ja osaksi korkeakoulujen kansa tehtävää yhteistyötä. Tähän on syytä varata myös resurssia. AmmattikorkeakouluTET ja YliopistoTET vaativat myös niiden markkinointia opiskelijoille.

Lisäksi lukion opinto-ohjaajien tulee sopia käytännöstä yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Eri oppiaineisiin integroituja TET-jaksoja aineenopettajat voivat taas hyödyntää osana kurssiensa toteutusta. Vastaavasti opinto-ohjaajat voivat halutessaan lähettää opiskelijoita suorittamaan varjostuksia myös yrityksiin, kun kyse on ammatin- ja uravalintaan liittyvästä ohjauksesta. TET-jaksojen integrointi olemassa olevien kurssien yhteyteen ei vaadi myöskään ylimääräistä resurssia.

Käytännön hyödyt ja tulokset

TET-päivän varjostukset korkeakouluissa ja yrityksissä mahdollistivat lukio-opiskelijoille konkreettisen tavan tutustua korkeakouluopintoihin ja yritysten työtehtäviin. Näin TET-päivä lisäsi heidän jatko-opintovalmiuksiaan ja työelämätaitojaan. Opiskelijat saivat TET-päivän aikana arvioida työtehtävien, korkeakoulujen koulutusohjelmien ja kurssien kiinnostavuutta ja sopivuutta itselleen. Tämä auttaa lukiolaista pohtimaan jatko-opintosuunnitelmiaan ja työelämään suuntautumista. Lisäksi yrityksissä konkretisoituivat vaatimukset nykypäivän työelämävalmiuksista.

Lisäksi TET-päivän tuloksena syntyi Vaasan yliopistossa toteutettava YliopistoTET ja Vaasan ammattikorkeakoulussa toteutettava AmmattikorkeakouluTET. Jatkossa varjostaminen sovitaan joustavasti opinto-ohjaajan kautta opiskelijan tarpeiden ja mielenkiinnon mukaan. Lukiolainen voi missä tahansa opintojen vaiheessa päästä tutustumaan häntä kiinnostavan alan opintoihin päivän ajaksi Vaasan ammattikorkeakoulussa ja Vaasan yliopistossa.

Tutustu lisää

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin TET-päivä taksvärkkipäivän yhteyteen – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Spending a day at businessTET in Prohoc Inc – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

SpråkTET på svenska YLE i Vasa – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

SpråkTET på Loftet i Vasa – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

PäiväjohtajanaTET:ssä Vaasan ammattikorkeakoulussa – Lukion työelämäkumppanit -blogi (linkki)

Lisätietoja

Vaasan lyseon lukio

Taru Leikas

taru.leikas@edu.vaasa.fi;

Terhi Tyynelä

terhi.tyynela@edu.vaasa.fi

Tiina Saarinen

tiina.saarinen@edu.vaasa.fi

Hanna Perhiö

hanna.perhio@edu.vaasa.fi

Mika Jokiaho

mika.jokiaho@edu.vaasa.fi

12.5.2020

Liitteet

YliopistoTET – Saatekirje korkeakouluopiskelijalle (pdf)

AmmattikorkeakouluTET – Saatekirje lukio-opiskelijalle (pdf)

AmmattikorkeakouluTET ja YliopistoTET koontitilaisuus (pdf)

Följebrev till arbetsgivaren (pdf)

TET-raportointi ja saatekirje (pdf)