Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Varjojen aika – talvi- ja jatkosota Porissa monitieteisin menetelmin

Varjojen aika -teemakurssi kehitettiin yhteistyössä Porin suomalaisen yhteislyseon lukion, Satakunnan museon sekä Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kesken. Kurssin opettajina toimivat historian lehtori Jari Leivo, äidinkielen lehtori Tytti Savolainen ja museolehtori Carita Tulkki Satakunnan museosta. Käytännön kehittämisen tuloksena oli uudenlainen tapa suorittaa lukio-opintoja ja samalla päästä tutustumaan yliopistomaailmaan. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Vasa energikluster – förnybart miljövänligt

Vi har försökt utveckla en gymnasiekurs som skulle ge studerande insikt i hur deras hemstad Vasa är hemort för många ledande företag inom energiteknik och vad det kan ge för möjligheter för framtida jobb. Kursen skall samtidigt fungera som inspiration för att läsa mera naturvetenskaper. Praxis utvecklades inom LukioTEKO-projektet finansierat av Europeiska socialfonden och genomförandeorganisationerna. […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Vierailupassi

Kaarinan lukiossa kehitettiin malli, jossa opiskelija osallistuu lukio-opintojensa aikana koulun ulkopuolisiin omaa oppimistaan ja erikoistumistaan tukeviin tilaisuuksiin, joita voivat olla mm. yliopistoluennot, yleisöluennot, seminaarit, keskustelutilaisuudet, vierailut tai osallistuminen vapaaehtoistoimintaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kurssin suoritus koostuu koulun ulkopuolella tehtävistä vierailuista (10kpl) ja niistä kirjoitetuista raporteista. Opiskelija kerää tapahtumakalenterista […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Wärtsilän moottoriongelma vektorikurssilla MAA04

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin käytäntöä, joka tutustuttaa opiskelijat matemaattisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus MA-FY-KE -aineenopettajien vierailun pohjalta kehitettiin vierailu Wärtsilään tutustumaan mallinnusryhmän toimintaan. Tavoitteena oli käytännön avulla perehdyttää opiskelijat työelämässä tarvittaviin matemaattisiin taitoihin. Vierailun aikana matemaattisten valmiuksien merkitys teollisuuden työtehtävissä korostui. […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Yhteistyö WSOY:n kanssa ÄI6-kurssilla

Kurssilla kehitettiin kustantamon ja lukion välistä vuorovaikutusta sekä lukiolaisten nykykirjallisuuden tuntemusta. Lukiolaiset saivat WSOY:lta nykykirjallisuutta luettavakseen ja he kirjoittivat lukemastaan kurssityönä yksin tai pareittain blogitekstin. Tekstissä opiskelijat pohtivat lukemaansa, lukukokemustansa ja nykykirjallisuutta osana nykykulttuuria. Luettava kirjallisuus oli valinnan mukaan kauno- tai tietokirjallisuutta, kotimaista tai käännettyä. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

YliopistoTET

Turussa kehitettiin ja kokeiltiin kurssia, jonka aikana toteutettiin yliopistoTET ja järjestettiin yrittäjyysiltapäivä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Opiskelijat saivat itse valita tiedekunnan, mihin halusivat mennä tutustumaan. Tätä edelsi lyhyet yliopisto-opiskelijoiden pitämät tiedekuntien esittelyt, joiden aikana he myös kertoivat opiskelusta yliopistossa.  Opiskelijalähettiläät järjestivät opiskelijoille päivän yliopistolla, jossa vierailtiin mm. luennoilla, […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin seuraavien kurssien yhteydessä. Kyseiset kurssit muodostavat yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden. Myynti, […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Yrityksen arvon ja brändin kehittämisprojekti englannin kielen kurssilla

Vaasan lyseon lukiossa tehtiin työelämäyhteistyötä projektiliiketoiminnan palveluita tuottavan insinööritalo Prohoc Oy:n kanssa englannin ”Opiskelu, työ ja toimeentulo” -kurssilla. Teemana yhteisessä työelämälähtöisessä projektissa oli Prohoc Oy:n arvot ja brändin työstäminen. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kurssin aihepiireihin kuuluvat opiskelu, työelämä ja liiketoiminta, joten projekti sopi aiheena […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Yritysvierailu Osuuspankkiin

Lyhyen matematiikan MAB6-kurssilla toteutettiin vierailu paikalliseen Osuuspankkiin. Opiskelijat saivat päivän aikana ajankohtaista tietoa rahastoista, lainoista ja oman talouden suunnittelusta. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Yhteydenotto yritykseen oli helppoa ja ryhmille saatiin sovittua vierailuajat helposti. Lisäksi oppilaitosyhteyshenkilön yhteistyön ja toiminnan kehittäminen pankin yhteyshenkilön kanssa on mahdollista. […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Äidinkielen kurssin työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla (ÄI02) kehitettiin opiskelijoiden työelämän tuntemusta yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Tavoitteena oli opettaa mainostamisen keinoja ja lisätä opiskelijoiden viestintätaitoja. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kurssilla työelämäyhteistyökumppanina toimi vaasalainen mainostoimisto Advertising C2 Oy. Mainosprojekti aloitettiin opettajien vierailulla yrityksessä, jonka jälkeen vastuuopettaja […]