Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Klassillinen goes Grace

Turun klassillisessa lukiossa suunniteltiin vuorokauden risteilyä M/S Viking Gracella toukokuussa 2020. Risteilyillan ohjelmaan kuului, että lukion ilmaisutaidon opiskelijat esiintyisivät laivan yökerhossa koko koululle sekä mahdollisille muille matkustajille. Seuraavan päivään ohjelmaan sisältyi kolme oppituntia sekä koko koulun yhteinen liikuntahetki liikuntatutoreiden vetämänä. Kevään 2020 koronatilanteesta johtuen risteilyä ei voitu järjestää. Käytäntöä kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Korkeakoulumentorit lukio-opiskelijoille

Turussa kehitettiin käytäntöä, jossa lukio-opiskelijat tutustuivat  ammattikorkeakoulun tai yliopiston opiskelijamentoreiden johdolla jatko-opintoihin ja työelämään oman kiinnostuksensa mukaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Lukiolaiset saivat korkeakoulumentoreilta apua jatko-opiskelupaikan valinnassa. Oppilaitosvierailujen aikana mentorit luennoivat  opiskeluistaan ja tutustuttivat lukiolaisia korkeakouluopintoihin. Työelämään tutustuttiin yhden päivän mittaisella alan työntekijän ”varjostuksella”. Opiskelijat pääsivät hahmottamaan omia kykyjään […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Lukiolaisten tutustumispäivä Turun ammattikorkeakouluun

Lukiolaisille suunniteltiin ja toteutettiin TET-päivä, jonka aikana lukion opiskelijat pääsivät tutustumaan Turun AMK:n tekniikan koulutuksiin, opiskelijoihin ja opettajiin. Lisäksi opiskelijat tutustutettiin alan yrityksiin ja he pääsivät kokeilemaan erilaisia koulutuksiin liittyviä aktiviteetteja yrityksessä ja ammattikorkeakoululla. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Päivän suunnittelu aloitettiin AMK:ssa aikataulujen kartoituksella. […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Lukio-opiskelijat liikunnanohjaajina

Aikaisemmin liikunnanohjauskurssi on toteutettu ohjaamalla alakoulun ja yläkoulun oppilaita koulun tiloissa. Tämä toteutus on todettu toimivaksi ja turvalliseksi. Nyt uutena kehitetty käytäntö tuo opiskelijat lähemmäs työelämää, yrityksiä, seuroja ja luo samalla uusia verkostoja. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Porin suomalaisen yhteislyseon lukiossa kehitettiin yhdessä uudenlainen […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

MerilukioTeko

Turussa kehitettiin uudenlainen työelämäkurssi TSYK:n lukion merilinjan opiskelijoille, jossa koulussa tapahtuvaan työelämä- ja työnhakutaitojen opiskeluun yhdistettiin kesätyö meriklusterin yrityksissä. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kesätyökurssi meriklusterin yrityksissä piti sisällään varsinaisen kesätyön lisäksi perehtymisen työelämä- ja työnhakutaitoihin (työhaastattelu, työhakemuksen, myös sähköisen, tekeminen) sekä kesätyöpaikkojen etsimisen. Loppukesästä kurssilaiset kokoontuivat vielä yhteen […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

MyTech -projekti fysiikan ensimmäisellä kurssilla

Kehitetyssä käytännössä sisällytettiin Teknologiateollisuus ry:n MyTech -projekti osaksi fysiikan ensimmäistä yhteistä pakollista kurssia. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Lähes kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat vierailivat lukuvuoden 2019-2020 aikana FY1-kurssia suorittaessaan ABB:lla ja Vaasan ammattikorkeakoulussa tutustuen samalla MyTech -projektin vaihtoehtoisista teemoista valittuun aiheeseen ”Kiertotalous ja ilmastonmuutos”. Tavoitteenamme oli […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

OP01-kurssin työelämälähtöiset käytännöt

Kaikille opiskelijoille pakolliselle OP01-kurssille suunniteltiin kaksi uutta oppituntia, joiden tarkoitus on lisätä lukiolaisten työelämätietoisuutta ja antaa valmiuksia kesätöiden hakemiseen. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Talous ja nuoret TAT:n ”Mun elämä, mun tulevaisuus”- kiertueen oppitunnin tarkoituksena oli lisätä opiskelijoiden tietämystä tulevaisuuden työelämätaidoista ja omien vahvuuksien tunnistamisesta […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

OP02- kurssin uudet työelämälähtöiset käytännöt Vaasassa

Vaasan lyseon lukion OP02-kurssilla kehitettiin uusia työelämälähtöisiä käytäntöjä, joihin kuului yhteistyötä Baronan, Vaasa Entrepreneurship Societyn, Edu+Job -messujen, Vaasan ammattikorkeakoulun, Vaasan yliopiston ja yritysten kanssa. Kaikki kehitetyt käytänteet ovat osa OP02-kurssia, johon osallistui tänä lukuvuonna n. 250 opiskelijaa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Baronan kanssa suunniteltiin 1,5 […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Opintopolku Vaasan yliopiston kauppatieteisiin

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon yhteistyössä Vaasan yliopiston kauppatieteiden ja Vaasan Osuuspankin, Octo Solutions Oy:n ja SanomaPro Oy:n kanssa. Käytäntö kehitettiin Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Opintopolku kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon sisältää Taloustiedon (YH02) ja Talousmatematiikan (MAB06) kurssien yhteyteen suunniteltuja työelämälähtöisä uusia käytäntöjä sekä OmaTalous-seminaarin ja […]

Kategoriat
Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

OpoTET

Vaasan lukion opinto-ohjaajat osallistuivat viiteen opoTET-päivään vierailemalla valitsemillaan työpaikoilla. Vierailun tavoitteena oli tutustua yritykseen, sen työntekijöiden työnkuvaan sekä koulutus- ja urapolkuihin ja kartoittaa sitä, mitä lukiolaisilta tulevaisuuden työntekijöinä vaaditaan. Käytäntö kehitettiin LukioTEKO-hankkeessa, jota rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kuusi opinto-ohjaajaa Vaasan lyseon lukiosta ja Vasa gymnasiumista osallistui yhteensä viiteen opoTET-päivään, joiden vierailupaikat etsittiin […]