Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Lukio-opettajien työelämätiedon lisääminen Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämismalli

Vaasan lyseon lukiossa jatkettiin LukioTEKO-hankkeessa aloitettua Aineenopettajien työelämä- ja yrittäjyyskasvatuksen kehittämishanketta, jonka tavoitteena on kehittää oppilaitoksen työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta ja toimintakulttuuria työelämälähtöisemmäksi. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Käytännön kehittämisen tavoitteena on ollut verkostoitua yritysten ja korkeakoulujen kanssa ja luoda oppiaineen kursseihin integroitavia työ- ja elinkeinoelämälähtöisiä […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Äidinkielen kurssin työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kurssilla (ÄI02) kehitettiin opiskelijoiden työelämän tuntemusta yhteistyössä mainostoimiston kanssa. Tavoitteena oli opettaa mainostamisen keinoja ja lisätä opiskelijoiden viestintätaitoja. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kurssilla työelämäyhteistyökumppanina toimi vaasalainen mainostoimisto Advertising C2 Oy. Mainosprojekti aloitettiin opettajien vierailulla yrityksessä, jonka jälkeen vastuuopettaja […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden uudet työelämälähtöiset käytännöt

Vaasan lyseon lukion Business Schoolin Yrittäjyyden ja liiketalouden opintojen yhteyteen on suunniteltu uusia työelämälähtöisiä sisältöjä ja käytäntöjä, jossa hyödynnetään yhteistyötä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Työelämälähtöisiä käytäntöjä kehitettiin seuraavien kurssien yhteydessä. Kyseiset kurssit muodostavat yhdessä Yrittäjyyskasvatuksen ja liiketalouden opintokokonaisuuden. Myynti, […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Wärtsilän moottoriongelma vektorikurssilla MAA04

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin käytäntöä, joka tutustuttaa opiskelijat matemaattisten taitojen hyödyntämiseen työelämässä. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus MA-FY-KE -aineenopettajien vierailun pohjalta kehitettiin vierailu Wärtsilään tutustumaan mallinnusryhmän toimintaan. Tavoitteena oli käytännön avulla perehdyttää opiskelijat työelämässä tarvittaviin matemaattisiin taitoihin. Vierailun aikana matemaattisten valmiuksien merkitys teollisuuden työtehtävissä korostui. […]

Kategoriat
Kansainvälinen työelämäyhteistyö Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Uutisaukeamayhteistyö Ilkka-Pohjalaisen kanssa Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa on suunniteltu ja toteutettu Ilkka-Pohjalaisen kanssa uutisaukeamayhteistyö Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Ugandaan Kampalaan tehdyllä leirikoulumatkalla tutustuttiin kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisiin ja osallistuttiin vapaaehtoistyöhön Planin Smartup Factoryssa, Suomen Pakolaisavussa ja Caring Hands Ugandassa Kampalassa Ugandassa. Samalla tehtiin haastatteluja ja kirjoitettiin […]

Kategoriat
Kansainvälinen työelämäyhteistyö Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Teknologialeirikoulut Kiinassa ja Japanissa

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin ja toteutettiin erilaisilla painotuksilla kaksi teknologialeirikoulua. Ensimmäinen suuntautui Kiinan Shanghain, Suzhoun ja Hangzhoun alueille keväällä 2019 ja jälkimmäinen Japanin Toyamaan ja Tokioon syksyllä 2019. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Kiinan leirikoulussa pääasiallinen teema oli tutustuminen kansainvälisiin opiskelu- ja uramahdollisuuksiin. Tutustuminen tapahtui […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset Työelämälähtöiset kurssit

Työelämä-, yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatuksen luentosarja ja kurssi

Vaasan lyseon lukiossa kehitettiin työelämälähtöistä luentosarjaa, jossa yhdistyvät työelämä-, kansainvälisyys ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöt ja tavoitteet. Etenkin globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen näkökulma toistui monissa luennoissa. Luentosarja toteutettiin kahden lukuvuoden aikana. Luentojen lisäksi on pidetty workshopeja ja paneelikeskusteluita. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Luentosarjan yhteyteen kehitettiin opinto-ohjaukseen […]

Kategoriat
Korkeakouluyhteistyön monet mallit Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

TET-päivä taksvärkkipäivän yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin TET-päivä koulun taksvärkkipäivän yhteydessä. Päivän aikana opiskelijoita osallistui korkeakouluopiskelijoiden ja työntekijöiden varjostamiseen niin Vaasan yliopistossa, Vaasan ammattikorkeakoulussa kuin yrityksissäkin. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus TET-mahdollisuutta markkinoitiin ryhmänohjaajan tuokioissa ja koulun sisäisessä viestinnässä. TET:iin osallistuvat opiskelijat ovat myös huolehtineet taksvärkkirahan maksamisesta Vaasan […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Teknologia tutuksi yhteistyössä yliopiston ja yritysten kanssa

Vaasan lyseon lukiossa on tehty teknologiaa tutuksi kehittämällä eri aineiden yhteyteen uudenlaisia työelämälähtöisiä käytäntöjä yhteistyössä yritysten ja Vaasan yliopiston kanssa. Kehitetyt käytännöt avaavat teknologian merkitystä ja kannustavat opiskelemaan tietotekniikkaa ja ohjelmointia, mutta myös fysiikkaa ja pitkää matematiikkaa. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot. Käytännön kuvaus Ohjelmoinnin peruskurssilta (ATK03) […]

Kategoriat
Työelämä- ja korkeakoulukurkistukset

Ruotsin kiertotalousoppitunti

Vaasan lyseon lukion A-ruotsin 7. kurssilla syvennettiin opiskelijoiden kestävän kehityksen tuntemusta kutsumalla oppitunnille puhujaksi Vaasan Seudun Kehitys Oy:n projektipäällikkö Göran Östberg. Ajatuksena oli syventää opiskelijoiden kurssilla saamaa tietoutta kestävästä kehityksestä ja erityisesti kiertotaloudesta, johon he pääsivät tutustumaan vieraillessaan jätehuoltoyhtiö Stormossenin omistamassa kierrätysgalleria-Minimossenilla. Opiskelijat kirjoittivat vierailustaan raportin ruotsiksi. Käytäntö on kehitetty Lukion työelämäkumppanit -hankkeessa. Hanketta on […]