Osallisuuden koordinaattorit vaihtuvat

 

 

Kiitos kaikille huikean hienosta yhteistyöstä. On ollut ilo olla rakentamassa ja kehittämässä Turun Lasten Parlamentin toimintaa yhdessä teidän kanssanne.

Kun me osallisuuden koordinaattorit, Annukka Muuri ja Merja Tiusanen aloitimme vuonna 2010 yhdessä Pikke Syrjä-Väisäsen kanssa lasten osallisuuden edistämisen, meille kolmelle annettiin tehtäväksi perustaa turkulaisista alakouluikäisistä lapsista koostuva kunnallinen vaikuttajaryhmä. Yhteistyössä oppilaskuntatoimintaa ohjaavien opettajien kanssa on lasten osallisuuden edistäminen ja Turun Lasten Parlamentin perustaminen ollut mahdollista. Lasten näkemyksiä huomioiva päätöksentekokulttuuri on saatu kirjatuksi kunnalliseen strategiaan ja Turku on sitoutunut eri toimialoilla noudattamaan Lapsiystävällinen kunta -mallia.

Alkusysäyksen lasten äänen kuulumiselle omassa kouluyhteisössään ja kunnallisessa päätöksenteossa antoi vuonna 2009 Ella Laakio (tuolloin 9 -vuotias) tekemällä kuntalaisaloitteen lasten parlamentin perustamisesta Turkuun. Kaupungin virkamiehet ottivat asian vakavaan harkintaansa ja jo vuonna 2012 järjestettiin ensimmäinen valtuustosalikokous Turun kaupungintalolla. Sitä ennen oli ”harjoiteltu” lasten parlamentin omia suurkokouksia koulualueittain.

Yhteisissä lasten parlamentin suurkokouksissa on vuosien varrella käsitelty monia mielenkiintoisia asioita, joita on viety menestyksekkäästi eteenpäin kaupungin päättäjille. Olemme olleet mukana vaikuttamassa mm. Kupittaan patsaspuiston suunnitteluun, antaneet lausuntopyyntöjä ja olleet mukana monenlaisessa yhteistyössä eri toimialojen kanssa. Käsiteltyjä asioita voi tutkailla tältä blogisivustolta (suurkokousten pöytäkirjat).

Turun Lasten Parlamentin hallitus on tehnyt meidän osallisuuden koordinaattoreiden kanssa vaikuttavaa työtä suurella sydämellä ja isolla ilolla. TLP:n hallitukset vuosien varrella ovat ottaneet kantaa kaupungin eri toimialoilta tulleisiin lausuntopyyntöihin, ideoinut oppilaskuntien välisiä kilpailuja ja ollut monin tavoin järjestelyvastuussa yhteisistä suurkokouksista.

Koulujen oppilaskuntatoiminta on tehnyt mielestämme ison harppauksen kouludemokratian ja lasten osallisuuden edistämisessä. Te opettajat olette tehneet kouluilla hienoa työtä ja olette osanneet jakaa hyviä ideoitanne myös muiden koulujen oppilaskunnan ohjaajille yhteisissä tilaisuuksissa.

 

Mottona on ollut: yhdessä olemme enemmän.

 

On kuitenkin tullut osallisuuden koordinaattoreiden henkilövaihdosten aika. Me, Annukka ja Merja, jätämme nyt yhteistuumin ja vapaaehtoisesti, mutta haikein mielin lasten osallisuuden koordinaattorin tehtävämme. Jatkamme osallisuuden edistämisen parissa muilla foorumeilla. Toivotamme kaikille iloa syksyyn.

 

 

1.8.2019 lähtien osallisuuden koordinaattoreina toimivat: 

Kati Savolainen (Hepokullan koulu)  

Mikael Nylund (Syvälahden koulu)

Leppoisaa kesää kaikille!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isot kiitokset kuluneesta toimintakaudesta

turkulaisten koulujen oppilaskunnille, oppilaskunnan ohjaajille

sekä loistaville yhteistyökumppaneille.

 

 

Turun Lasten Parlamentin hallitus sekä

osallisuuden koordinaattorit Merja ja Annukka

toivottavat  oikein leppoisaa ja aurinkoista kesää 2019!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehdään yhdessä lapsiystävällisempää Turkua!

Turun Lasten Parlamentti ja Nuorisovaltuusto esittäytyivät Turun kaupunginhallitukselle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turun kaupunginhallitus kutsui turkulaiset vaikuttajaryhmät maanantaiseen kokoukseensa 6.5.2019 esittäytymään. Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Niklas Vaulanen ja TLP:n hallituksen varapuheenjohtaja Elsa Vira olivat mukana esittelemässä toimintaa ja omalta osaltaan edistämässä lasten ja nuorten näkemysten huomioimista turkulaisessa päätöksentekokulttuurissa. Nuorisovaltuuston Niklas Vaulanen on aikanaan ollut mukana Turun Lasten Parlamentin hallituksen toiminnassa. Vaikuttamisen polkua parhaimmillaan!

Turun Lasten Parlamentin säännöt

Lastenparlamentti kokoontui valtuustosaliin jo kahdeksannen kerran

 

 

Oppilaskuntien edustajat kokoontuivat valtuustosaliin torstaina 25.4.2019 keskustelemaan kouluterveydenhoitajien vastaanottoaikojen riittävyydestä Anna-Liisa Vesterisen johdolla. Oppilaskunnan edustajat olivat maaliskuisessa suurkokouksessaan pohtineet etukäteen asiaa. Huoli kouluterveydenhoitajien vastaanottoaikojen riittävyydestä oli ilmeinen.

Laatukyselyn kautta esille nostettuja koulujen kehittämisen kohteita pohdittiin Emmi Valkosen esityksen jälkeen. Laatukyselyn tulosten perusteella koulujen toimintakulttuurin edistämisessä on edelleen kehitettävää – etenkin yhdessä oppilaiden kanssa. Oppilaskuntien yhtenä tärkeänä tehtävänä on edistää oppilaan ”äänen” kuulumista koulun toiminnan kehittämisessä.

Lapsiystävällisen kunnan ja lapsinäkökulmaisen päätöksentekokulttuurin asioista keskusteltiin Mirja Teräksen esityksen pohjalta ja myös nuorisovaltuuston edustajat Niklas Vaulamo ja Tatu Alari saivat aikaan lasten parlamentissa hyvää keskustelua ja mainioita puheenvuoroja.

Turun Lasten Parlamentin puhujavieraina olivat tällä kertaa kaupunginjohtaja Minna Arve ja sivistystoimialan edustajat Tommi Tuominen ja Riikka Koivunen. Kokoukseen osallistui noin 80 oppilasta turkulaisista alakouluista sekä heidän koulujensa oppilaskunnan ohjaajat. Kokous käytiin osittain kaksikielisenä (suomi ja ruotsi).

Valtuustosalikokouksen pöytäkirja on luettavissa täältä:

Turun Lasten Parlamentin suurkokous 25.4.2019

 

 

Linkki Åbo Underrättelserin artikkeliin:

https://news.abounderrattelser.fi/langa-koer-till-skolhalsovardaren-och-skolmatens-kvalitet-oroar-lagstadieelever-under-barnens-parlament-i-abo/