Kontaktuppgifter

Henrik Hurme
Läskoordinator
henrik.hurme(at)turku.fi
040 5411706

Åbo stad, Koncernförvaltningen
Projektbyrå

Olofsvägen 2, vån. 5
20700 ÅBO