Kontaktuppgifter

Henrik Hurme
Läskoordinator
henrik.hurme(at)turku.fi
040 5411706

Åbo stad
Koncernförvaltningen
Projektbyrå

Pirita Kärkkäinen
Läskoordinator
pirita.karkkainen(at)turku.fi
040 4894291

Åbo stad
Bildningssektorn
Småbarnsfostran/Projektbyrå

Alina Virtanen
Projektarbetare
Grafisk produktion

Postadress:

PO 355, 20101 ÅBO
Universitetsgatan 27a, 3. vån.
20100 ÅBO