En artikel av läskoordinator Pirita Kärkkäinen på bibliotekets kulturblogg (på finska)

Artikel på bibliotekets kulturblogg

Läskoordinator Pirita Kärkkäinen har skrivit en inspirerande artikel ”Sytytetään lukuilo yhteisvoimin – yksi lukuteko kerrallaan” på bibliotekets kulturblogg. Artikeln har publicerats 14.6.2021. Artikeln är skriven på finska.

Läs Piritas artikel på bibliotekets kulturblogg på Åbo stadsbibliotekets webbsida.

Punni-priset 2021

Grattis till vinnare!

På fredagen 16.4.2021 tilldelades Maria Lassila och Maria Vilja Punni-priset 2021 för boken Eeva ja harmaakaapu. Boken är författat av Lassila och illustrerat av Vilja! Grattis Maria & Maria! 🙂

Boken är både en modig och viktig öppning – i Eeva och harmaakaapu behandlas nämligen närståendes självmord, vilket är ett svårt och väldigt sällsynt ämne speciellt inom barnlitteraturen, och som samtidigt berör tusentals familjemedlemmar och närstående. Boken är Lassilas och Viljas debutverk.

I samband med tillkännagivande av själva Punni-priset tilldelades också tre hedersomnämnande: ungdomsroman Ihana tyttö (Bazar 2020) av Elina Kilkku, faktabok Älä vihaa minua (Karisto 2020) av Reetta Niemelä och Sanna Pelliccioni samt bilderboken Görilla (S&S 2020) av Miikka Pörsti och Anne Vasko. Grattis till alla vinnare!

Mera om årets vinnare samt prismotiveringar finns på Barnboksinstitutets webbsida (på finska).

De ovannämnda böckerna kan lånas på Vaski-biblioteken. Böckerna hittas lätt på Vaski-databas via följande länkar:

Läsglädje! 🙂

Astrid Lindgren Memorial Award 2021

Här är årets pristagare av ALMA 2021!

Vinnaren av världens största barn- och ungdomslitteraturpris Astrid Lindgren Memorial Award 2021 har offentliggjorts: årets pris går till den franske författaren Jean-Claude Mourlevat!

Mourlevat är en av Frankrikes stora barn- och ungdomsförfattare. Han har varit verksam sedan 1997 och skrivit verk med kärleken till litteraturen som en röd tråd inom genrer som saga, fabel och fantasy.

Juryns motivering:

”Jean-Claude Mourlevat är en lysande förnyare av sagans traditioner, öppen inför både det svåraste och det vackraste. Tid och rum upphävs i hans berättarvärldar, och på en drömsk och träffsäker prosa gestaltas eviga teman som längtan och kärlek, utsatthet och krig. Mourlevats ständigt överraskande författarskap fäster epikens urgamla väv vid en samtida verklighet.”

Böcker av Mourlevat har översatts till närmare tjugo språk, dock ännu inte till svenska eller finska.

Mera om årets vinnare Jean-Claude Mourlevat och hans skriftlig produktion samt juryns motivering och en fördjupande text av juryn finns på webbsidan Astrid Lindgren Memorial Award.

Grattis till alla som var nominerade i år! Grattis till årets pristagare Jean-Claude Mourlevat!

PS Finlands representanter med länken till Vaski-databasen finns listade på projektets webbsidor.

Litteraturens högfest

Vinnarna för ansedda litteraturpriser har valts

Sista veckan av november har varit fylld med litteraturens högfest då både Finlands och Sveriges kanske mest ansedda litteraturpriser tilldelades sina respektive vinnare!

Grattis till vinnarna av Finlandiapriserna 2020

Finlandiapriserna, säkert de mest ansedda litteraturpriserna i Finland, tilldelades onsdagen den 28 november under en direktsändning.

Ur projektets synvinkel är Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset det intressantaste. Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelades Anja Portin med barnromanen Radio Popov. Boken är illustrerad av Miila Westin och förlagd av den finlandssvenska förlaget S&S (Schildts & Söderströms). Mera om årets vinnare, urvalskriterier och andra kandidater hittar man på Finlands Bokstiftelses webbsida (på finska).

Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelas av Finlands Bokstiftelse. Priset delades ut för första gången år 1997. Prissumman är 30 000 euro. Utöver Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelar Finlands Bokstiftelse årligen två andra priser, dvs. Skönlitteratur Finlandiapriset och Facklitteratur Finlandiapriset vars historia räcker ända till året 1984 respektive 1989.

Årets vinnare av Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset samt de andra segrarverken kan lånas på Vaski-biblioteken. Länkar till böckernas sidor på Vaski-databasen nedan.

Augustpriser tilldelades på måndag i Sverige

Även Sveriges mest ansedda litteraturpriser, Augustpriser, tilldelades i november. Augustpriser 2020 tilldelades under en direktsändning måndagen den 23.

Såsom Finlandiapriser, tilldelas Augustpriser i tre kategorier: Årets svenska skönlitterära bok, Årets svenska fackbok och Årets svenska barn- och ungdomsbok. Under Augustgalan tillkännages även Lilla Auguststatyetten, priset som är ägnat åt unga författare mellan 16 och 20 år. Årets vinnare av Lilla August är Nanna Mikkelsen med novellen Offret. Novellen kan läsas på webbsidan av Augustpriset.

Augustpriset har fått sitt namn efter August Strindberg, en av de mest kända svenska författare. Strindberg medverkade vid sekelskiftet mellan 1800-1900-talet. Augustpriser tilldelas av Svenska Förläggareföreningen och har delats ut sedan 1989.

Årets pristagare är listade nedan. Även dessa verk kan lånas på Vaski-biblioteken, se länkar nedan.

Onnimannipriset

(Läs)glädjen har faktiskt stått högt i tak på november!

På måndagen den 16 november tilldelades Barnboksinstitutets Onnimannipriset. Priset instiftades 1993 och har tilldelats sedan dess. Priset delas ut till en person eller organisation som har genom sitt arbete eller verksamhet främjat barn- och ungdomslitteratur. Vinnaren av detta hederspris prisbelönas med sagoromanen Oli ennen Onnimanni av Marjatta Kurennuemi samt med tre penningslotter.

Årets vinnare är den 12-åriga bokvloggaren Lukuhirmu Hertta från Helsingfors. Priset tilldelas henne för hennes barnboktips och annat barnboksrelaterade innehåll på sociala medier. Ett särskilt omnämnande förtjänar Lukuhirmu Herttas boktips – de är verkligen från barn till barn! Priset tilldelades för första gången för ett läsande barn.

Mera om vinnaren, grunderna för valet av vinnare samt om själva Onnimannipriset hittar man på Barnboksinstitutets webbsidor (på finska). Man kan bekanta sig med Lukuhirmu Herttas lästips på hennes läsvlog på Youtube. Videorna är på finska.

Varma gratulationer till alla vinnare!

Henrik Hurme, läskoordinator
Rikta dig till läsning! -projekti

Runeberg Junior-barnlitteraturpris

Kandidaterna för Runeberg Junior-barnlitteraturpris 2021 är nu offentliggjorda!

Kandidaterna för Runeberg Junior-pris 2021 offentliggjordes torsdagen den 12 november 2020. Om priset tävlas denna gång åtta barnböcker, fyra på svenska och fyra på finska. Kandidaterna valdes av en jury bestående av chefredaktör Marko Enberg, rektor emerita Leena Stolzmann och guiden Jenny Törnroos.

I år fokuserade juryn speciellt på att välja böckerna som erbjuder resor till böckernas och berättelsernas värld. På sidorna av årets nominerade böcker får läsare resa både bakåt i tiden, till andra länder och världar samt genom olika årstider.

Kandidaterna till Runeberg Junior-priset 2021

 • Tapani Bagge, Carlos da Cruz (ill.): Rautamiehen arvoitus (Karisto)
 • Cristal Snow, Kati Vuorento (ill.): Penni Pähkinäsydän ja kauhea kadotuskakku (Tammi)
 • Karin Erlandsson, Peter Bergting (ill.): Nattexpressen (Schildts & Söderströms)
 • Vuokko Hurme, Reetta Niemensivu (ill.): Värikkäät. Tiukun salaisuus (Kustantamo S&S)
 • Kristina Sigunsdotter, Clara Dackenberg (ill.): Landet som icke är (Förlaget)
 • Ellen Strömberg, Elin Löf (ill.): Maggan året runt (Schildts & Söderströms)
 • Tuutikki Tolonen, Kati Vuorento (ill.): Agnes ja unien avain (WSOY)
 • Peppe Öhman, Louise Winblad (ill.): Vita lögner och höga hinder (Schildts & Söderströms)

Runeberg Junior-pris

Runeber Junior-priset instiftades först år 2017 av Borgå stad och tidningen Östnyland/KSF Media. Priset tilldelas en finsk- eller svenskspråkig barnbok som är riktad till barn i 6-9 års ålder. Syftet med priset är att främja barnens läslust. Vinnaren tilldelas ett penningpris på 10 000 euro.

Först tillsätts det en förvalsjury som har som uppgift att nominera högst tio priskandidater. Den slutliga vinnaren väljer daghemsgrupper och första- och andraklassister i Borgå. Vinnaren offentliggörs i samband med Runeberg-dagens festligheter i februari 2021 (5.2.2021).

Bekanta dig med priset på Borgå stads webbsida. Mera om årets nomineringar kan man läsa i artiklar på Svenska Yles webbsida (12.11.2020) och Västra Nylands webbsida (12.11.2020). Grunderna för nomineringar finns på Lukemos webbsida (på finska). Lukemo underhålls av Barnboksinstitutet.

Grattis till alla nominerade!

Henrik Hurme, läskoordinator


Årets Runeberg Junior-pris delades ut till boken Nattexpressen av Karin Erlandsson och Peter Bergting. Grattis till vinnare!

Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset 2020

Årets nominerade till Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset 2020 har offentliggjorts!

Onsdagen den 4 november offentliggjorde Finlands Bokstiftelse årets nominerade till Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset.

Årets nominerade

 • Siiri Enonranta: Kesämyrsky (WSOY)
 • Aino Havukainen & Sami Toivonen: Tatu ja Patu – kovaa menoa kiskoilla (Otava)
 • Katri Kirkkopelto: Molli ja maan ääri (Lasten Keskus)
 • Meri Luttinen: Myrskynsilmä (WSOY)
 • Anja Portin: Radio Popov (S&S)
 • Laura Ruohonen, Erika Kallasmaa (ill.), Petri Kumela (mus.), Annika Sandelin (övers.): Outo opus. Runoja ja totta pienistä eläimistä / Zoologipoesi. Smådjur i toner (Otava / Förlaget)

Barn- och undgomslitteratur Finlandiapriset

Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset delas ut av Finlands Bokstiftelse. Priset tilldelas en ansedd finländsk författare med penningspris på 30 000 euro. Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset har tilldelats från år 1997.

Finlands Bokstiftelse tillsätter årligen en uttagningskommitté med tre ledamöter vars uppgift är att nämna minst tre och högst sex kandidater för priset, samt en person som väljer den slutliga vinnaren bland de tidigare nominerade kandidaterna. Verk som kan tävla om årets pris måste vara publicerade efter förfallodagen av föregående tävlingens kandidatnominering och före årets förfallodag.

”Finlands bokstiftelse är en stiftelse som Finlands Förlagsförening och undervisningsministeriet grundade år 1983. Enligt sina stadgar är syftet att främja och stödja den inhemska bok- och ordkonsten.”

Ytterligare information om Finlandiapris finns på Finlands Bokstiftelses webbsida.

Årets pris

Den slutliga vinnaren av Barn- och undomslitteratur Finlandiapriset i år väljer skådespelare Christoffer Strandberg.

Årets Finlandiavinnare offentliggörs på onsdagen den 25 november 2020. Utöver Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset tilldelas Skönlitteratur Finlandiapriset och Facklitteratur Finlandiapriset. Prisutdelningen sänds som direkt sändning på YLE TV1 kl 19.

Grattis till nominerade!

Henrik Hurme, läskoordinator
Rikta dig till läsning! -projekt


Vinnaren av Barn- och ungdomslitteratur Finlandiapriset 2020 är Anja Portin med verket Radio Popov (S&S). Boken är illustrerad av Miila Westin. Grattis till vinnaren!

Jättesuccé för Finland på Nordiska rådets prisutdelning!

Heja Finland! Heja det finlandssvenska förlaget Förlaget!

Jens Mattsson och Jenny Lucander har tilldelats Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2020 för bilderboken Vi är lajon! Grattis Jens Mattsson, Jenny Lucander och Förlaget (utgivare)!

”Årets vinnarbok står omutligt på barnets sida, med ett barnperspektiv genomdrivet i både text och bild. Leken fungerar läkande då det allra svåraste inträffar, att ett litet barn insjuknar i en dödlig sjukdom.”

Resten av juryns motivering kan läsas på webbsidan för Nordiskt samarbete.

Boken har även tidigare i år tilldelats ett pris om 5 000 euro ur Paul Werner Lybeck testamentsfond av Svenska litteratursällskapet i Finland. Mera om detta pris på SLS:s webbsida.

Boken kan lånas på Vaski-biblioteken, länken till bokens sida på Vaski-databasen.

Även årets litteraturpris och musikpris till Finland

Utöver barn- och ungdomslitteraturpriset kom även årets litteraturpris och musikpris till Finland.

Den finlandssvenska författaren Monika Fagerholm fick Nordiska rådets litteraturpris 2020 för romanen Vem dödade bambi? Juryns motivering kan läsas på webbsidan för Nordiskt samarbete. Även denna bok är publicerat av det finlandssvenska förlaget Förlaget! Boken kan lånas på Vaski-biblioteken, länken till bokens sida på Vaski-databasen.

Årets musikpris tilldelades den finländske kompositören Sampo Haapamäki för verket Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille (Konsert för kvartstonspiano och kammarorkester). Juryns motivering kan läsas på webbsidan för Nordiskt samarbete.

Grattis till alla vinnare!

Varje år utdelas det fem olika priser av Nordiska rådet: litteraturpriset, filmpriset, musikpriset, miljöpriset och barn- och ungdomslitteraturpriset. Vid sidan av de finländska vinnarna var årets prisutdelning en succé för den färöiska Jens-Kjeld Jensen (årets miljopris) och den norska filmen Barn av manusförfattare och regissör Dag Johan Haugerud och producent Yngve Sæther (årets filmpris). Grattis till alla vinnare!

Vinnarna får prisstatyetten ”Nordlys” och 350 000 danska kronor (ungefär 47 000 euro). Priserna utdelas i förbindelse med Nordiska rådets årliga session.

PS

Bekanta dig med det finlandssvenska förlaget på Förlagets webbsida. På webbsidorna finns både allmänt information om förlaget, författarna och illustratörerna, aktuella artiklar, boktips och -recensioner och bokhandeln!

Med nordisk hälsning,

Henrik Hurme, läskoordinator

En artikel av Henrik Hurme på bibliotekets kulturblogg (på finska)

Artikel på bibliotekets kulturblogg

Lukeminen todellakin on arkipäivää, mutta erilaista kuin ennen

Läskoordinator Henrik Hurme har skrivit en artikel ”Kun lukeminen ei enää ole arkipäivää” på bibliotekets kulturblogg. Artikeln har publicerats 28.09.2020. Artikeln är skriven på finska.

Läs Henriks artikel, klicka på Kun lukeminen ei enää ole arkipäivää-länken: https://www.turku.fi/blogit/kulttuuriblogi/kun-lukeminen-ei-enaa-ole-arkipaivaa.