Erasmus + KA2

Östra svenska dagvårdsenheten är en Erasmus + enhet, vårt Eramus project heter: The Competent Learing Process, där vill vi speciellt fokusera på pedagogisk dokumentation, inlärningsprocesserna och på barnet i rörelse. Projektet har startat 2017 och pågår till 2020

Första träffen var I Åbo I November 2017 då hade vi gäster från alla 7 medlemsländerna dvs. Grekland, Lettland, Italien, Ungern, Turkiet,Bulgarien och Danmark, besöket var väl ordnat och väldigt uppskattat. I år har vi besökt Lettland, Grekland och i oktober Italien.

Det sista besöket kommer att vara i Åbo i Maj 2020