Meddelande om coronainformation (22.9.2021)

Till kännedom för vårdnadshavare, elever och personal

I fortsättningen skickar Åbo stads skolor och daghem inte ut meddelanden till alla vårdnadshavare om coronavirussmitta och exponeringar i enheterna. Endast de berörda kommer att informeras.

Enhetschefen avgör från fall till fall om omfattningen av enhetens kommunikation. Även i fortsättningen kommer man att informera till exempel i sådana fall, där man inte kunnat nå alla exponerade, om exponering skett i exceptionellt stor omfattning samt om barnet/den unga hör till gruppen som har liten risk för exponering. Utsatta, som försätts i karantän och där risken för exponering är hög, informeras närmare av smittskyddsmyndigheterna.

Vårdnadshavarna får information om eventuell smitta i regel på vardagarna under normal arbetstid, men undantag görs för fall med exceptionella epidemikluster.

Åbos daghem, skolor och läroinrättningar iakttar fortfarande effektiverad hygienpraxis.

Anvisningar och kontaktuppgifter för vårdnadshavare: https://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogiken-och-skolorna-nya-anvisningar-om-coronatesting-och-smittsparning

 Mera information

  • Åbo stads coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15)
  • Studerande på andra stadiet får råd och hjälp med coronafrågor av studerandehälsovårdens samlade rådgivnings- och tidsbokningstjänst, tfn 02 266 1570, öppen måndagar–torsdagar kl. 8–15 och fredagar kl. 8–13.
  • fi/sv/corona
  • fi/sv/coronavaccinationer
  • Coronainfo på olika språk: fi/sv/invandrare-corona

Med vänlig hälsning,

Kai Heino
rektor
050-4323612, kai.heino@turku.fi