4 Kotitaloudet kuluttavat ja säästävät

Kotitalouksien kulutusmenot

  • Kotitalouksien kulutusmenot (palvelut, kestävät kulutustavarat, puolikestävät tavarat, lyhytikäiset tavarat), Tilastokeskus ja elinkeinoelämän keskusliitto

Kevään 2004 yo-kirjoitusten taloustiedon kysymys

8. Alla olevassa kuviossa ilmenee Suomen kulutusrakenteen kehitys hyödyke­ryhmittäin vuosina 1900-2000.

Selvitä yllä olevan kuvion perusteella, mitä muutoksia maamme kulutus­rakenteessa on tapahtunut 1900-luvulla. Miten kuvion keskeiset muutokset ovat selitettävissä?

kulutusrakenteen_muutos_1900-2000_yok04_k8

 Säästämisaste

saastamisaste_3_vuosineljannes_2014_tilastokeskus

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2013 toisella vuosineljänneksellä 3,3 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli 1,4 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli toisella vuosineljänneksellä 12,1 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta. Edellisellä vuosineljänneksellä vastaava luku oli 12,3 prosenttia. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.
Lue lisää lähteestä Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 5 miljardia vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Tilastokeskus 4.4.2014

Velkaantumisaste

kotitalouksien_velkaantumisaste_1975-2012

 

Käytettävissä olevat tulot saadaan, kun bruttotuloista vähennetään maksetut tulonsiirrot (välittömät verot, sosiaaliturvamaksut ja pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut). Tulot ovat kyseisen vuoden aikana kertyneet käytettävissä olevat tulot yhteensä.

Kotitalous muodostuu henkilöistä, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.

Lähde: Findikaattori

Kotitalouksien velkaantumisastevelkaantumisaste_3_vuosineljannes_2014_tilastokeskus

Sekä kotitalouksien lainavelat että käytettävissä olevat tulot kasvoivat viimeisellä neljänneksellä. Muutosten seurauksena velkaantumisaste kasvoi hieman kohoten 119,3 prosenttiin. Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.
Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 5 miljardia vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä. Lue lisää tilastokeskuksen tiedotteesta 4.4.2014

Yhteenveto edellisestä Suomen Pankin graafissa

Kotitalouksien_velkaantuneisuus_saastamisaste_velanhoitomenot_Suomen_Pankki

 

Lähde: Suomen Pankki