9 Talouden sisäinen tasapaino

Taustaa

Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua. Samalla rahamäärällä saat vuoden päästä vähemmän hyödykkeitä.

Inflaatiota mitataan kuluttajahintaindeksillä.

Tilastokeskuksen haastattelijat keräävät kuluttajahintaindeksiä varten kuukausittain noin 50 000 päivittäistavaroiden, kestokulutushyödykkeiden ja palvelujen hintaa 486 hyödykkeestä noin 2 700 liikkeestä. Nämä hinnat kattavat noin 50 prosenttia kulutuskorin arvosta. Lisäksi hintatietoja kerätään keskitetysti Tilastokeskuksessa. Lähteenä käytetään myös muita tilastoja, mm. Tilastokeskuksen vuokratilastoa, osakeasuntojen hintatilastoa, kiinteistöjen hintaindeksiä ja rakennuskustannusindeksiä. Tietoja tuottavat myös muut viranomaiset, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Kela.
Lähde: Tilastokeskus.

Inflaatio hidastui maaliskuussa 1,1 prosenttiin

Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos hidastui edelleen, sillä maaliskuussa se oli 1,1 prosenttia, helmikuussa 1,3 ja tammikuussa 1,6 prosenttia. Inflaatiota hidasti ennen kaikkea vihannesten halpeneminen helmikuusta maaliskuuhun. (Tiedote 14.4.2014) Lue lisää. (Tilastokeskus)

Inflaation lajit

 • Kysyntäinflaatio
  • Kuluttajat haluavat ostaa hyödykkeitä enemmän kuin niitä on tarjolla. Näin käy nousukauden aikaan, kun kuluttajien käytettävissä olevan rahan määrä kasvaa esim. tavallista suurempien palkankorotusten tai veronkevennysten vuoksi.
 • Kustannusinflaatio
  • Hyödykkeiden tuotantokustannukset nousevat tuotannontekijöiden (työvoima, reaalipääoma, raaka-aineet) hintojen nousun vuoksi. Yritykset pyrkivät siirtämään kohonneet valmistuskustannukset tuotteiden hintoihin.
 • Inflaatio-odotukset
  • Kuluttajat odottavat hintojen nousua, ja vaativat isompia palkankorotuksia. Jos yritykset odottavat hintojen nousun nopeutuvat, ne tekevät seuraavan vuoden tulo- ja menoarvioinsa suuremmiksi.
   Inflaatio-odotukset ruokkivat itseään ja toteuttavat inflaatiota.
 • Toteutunut inflaatio on sekoitus edellisiä syitä.

Hyvä taulukko inflaation lajeista (Taloustieto, Etälukio, OPH)

Tilastotietoja inflaatiosta

Deflaatio

Deflaatio_HS09112013.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvan lähde: Helsingin Sanomat 9.11.2013