2 Suomi ja kansainvälinen talous

Elinkeinorakenteen muutos

elinkeinorakennediagrammi

 Kevään 2007 yo-koe

3. Oheinen kuvio kertoo Suomen elinkeinorakenteen muutoksesta 1950–2002. Luvut osoittavat työvoiman jakautumisen eri toimialoille.
a) Mitä kuviosta on luettavissa työpaikkojen jakauman kehityksestä? (2 p.)
b) Miksi palvelualoille nykyään syntyy eniten uusia työpaikkoja, ja miksi vastaavasti
alkutuotannon ja teollisuuden työpaikat suhteellisesti vähenevät? (4 p.)
yo_yh2007kevat

Eurooppalainen talous

EU:n laajentumisen lyhyt historia

Euro

EU:n 28 jäsenvaltiosta 18 on ottanut käyttöön yhteisen valuutan, euron. Nämä maat ovat Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi ja Viro.

Latvia sai 5. kesäkuuta 2013 Euroopan komissiolta suosituksen liittyä mukaan talous-ja rahaliittoon. Latvia täyttää liittymiskriteerit ja ottaa euron käyttöön 1. tammikuuta 2014. Siitä tuli siis 18. euromaa.
Lähde: Euro – Eurooppatiedotus, lue lisää.

nokian_pelastus