3 Mistä talouskasvu muodostuu?

Bruttokansantuote (BKT) – Gross Domestic Product (GDP) – Produto interno bruto (PIB)

Tuotannontekijät – Factors of production – Fatores de produção

tuotannontek

 Ekstensiivinen kasvupuimuri

Tuotetaan entisellä tekniikalla, mutta suuremmalla määrällä koneita ja työvoimaa.

Käytännössä bkt kasvaa lyhyellä aikavälillä sitä nopeammin, mitä kestämättömämpää kehitys ekologisesti on. Silti on selvää, ettei loputon ekstensiivinen talouskasvu ole mahdollista.

Talousjärjestelmä suorastaan kannustaa yrityksiä ja kuluttajia luonnonvarojen tuhlaamiseen. Luonnonsuojelu tai luonnonvarojen säästeliäs käyttö ei tälle talouden logiikalle ole millään tavalla järkevää tai taloudellisesti kannattavaa….

….Näyttää siltä, että nykyisin entistä pienempi osa bkt:stä muuttuu hyvinvoinniksi. Talouden ekstensiivinen ja kestämätön kasvu ei siten tuota loppukuluttajalle aiempaa enempää hyvinvointia, vaan kerryttää vain lisää ekologista velkaa.
Lähde: BKT kasvaa, mutta hyvinvointi ei, Talouselämä 15.9.2009

 tehdas

Tietoisku: Älä tee sitä bensalla, 1970

Energiakriisi 1973, Elävä arkisto

Työn tuottavuuden kasvu

Työn tuottavuus kuvaa tuotoksen määrää työtuntia kohden. Tuottavuus kasvaa tehokkaampien toimintatapojen, suorituskykyisempien koneiden ja uusien tuotteiden myötä. Koko talouden tuottavuus kohentuu myös rakennemuutoksen myötä tuotannon siirryttäessä uusille, paremmin kannattaville aloille.
Lue lisää lähteestä (siellä on myös hyvät graafit): Tuottavuus, Elinkeinoelämän keskusliitto (EK), päivitys 17.12.2012

 liukuhihna

Osaaminen on tärkein tuotannontekijä

Koulutusrakenne_1987-2012

 

Lähde: Findikaattori