Klassillisessa lukiossa voi kerryttää kurssimääräänsä osallistumalla Hyvinvointi ja osallisuus -kokonaisuuteen kuuluville kursseille. Niiden tarkoituksena on kannustaa opiskelijoita aktiiviseen lukiolaisuuteen ja kansalaisuuteen sekä antaa avaimia oman hyvinvoinnin edistämiseen.

Kokonaisuuteen kuuluu esimerkiksi Rooma-kerhon ja Svenska Klubbenin toiminta, tapahtumanjärjestäminen, liikennekasvatuskurssi yhteistyöautokoulun kanssa. Hyvinvoiva lukio – sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia edistävä Keho, mieli ja liike -kurssi.

Opiskelija voi myös keskustella opinto-ohjaajan ja terveydenhoitajan kanssa osallistumisestaan lukioiden yhteisen erityisopettajan pitämälle Taitava oppija
-kurssille tai lukiopsykologin ohjaamille Vapaaksi jännittämisestä-, Mielialataidot- tai Stressinkäsittelytaidot-kursseille.