Syvälahden koulun englantirikasteinen opetus vuosiluokilla 7-9

Syvälahden koulu aloittaa toimintansa 1.8.2018.
Luostarivuoren ja Wäinö Aaltosen englantirikasteiset luokat 7-9 siirtyvät Syvälahteen. Vuosiluokat 1-6 jatkavat toimintaansa edelleen Wäinö Aaltosen koulussa.

Mitä ja miten

  1. antaa oppilaalle tilaisuus käyttää englannin kieltä oppimisen välineenä
  2. rohkaista oppilaita ilmaisemaan itsensä englannin kielellä
  3. saada vankempi kielitaito kuin yleisopetuksessa.

Englannin kielellä opetetaan osin useita oppiaineita. Englanninkielisen opetuksen osuus on noin 25 %. Opetettavissa aineissa noudatetaan peruskoulun opetussuunnitelmaa (myös arvioinnin osalta).

Englantirikasteisen opetuksen luokalla voidaan järjestää vapaaehtoinen, itse kustannettava viikon matka kohdemaahan.

Yhteystiedot

Syvälahden koulu
Vanha Kakskerrantie 8, 20900 Turku
Katso sijainti kartalta

Rehtori Jarmo Salo
puh. 0504323688
jarmo.salo@turku.fi

Koulun kotisivut