Mikä on geomentoriverkosto?

Geomentoriverkosto on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään. Geomentoriverkosto toimii ensisijaisesti Facebookissa kartta.nyt -ryhmässä.

Verkostossa toimiva geomentori on henkilö, joka:

  • jakaa tietoa paikkatiedon ja avoimen paikkatietodatan hyödyntämisestä kouluopetuksessa
  • neuvoo erilaisiin oppimistarpeisiin soveltuvien paikkatietopalveluiden löytämisessä
  • auttaa paikkatietosovellusten ja -palveluiden käytössä esiin tulevissa ongelmissa

Mentorina voit toimia kahdella tavalla oman kiinnostuksen ja aikataulun mukaan:

  1. toimit aktiivisesti  Facebookin kartta.nyt -ryhmässä auttaen ryhmäläisiä ja vinkaten opetusta helpottavista tai edistävistä keinoista hyödyntää paikkatietoa.
  2. vierailet koulussa kertomassa paikkatiedon hyödyistä esimerkiksi oman ammatin kautta. Geomentori saa mukaansa materiaalipaketin, jossa on helppoja tehtäviä oppilaille ja esite opettajalle. Voit valita koulun itse tai kysyä sitä koordinaattorilta.

Geomentoriverkostossa toimiminen on vapaaehtoista ja palkatonta toimintaa. Mentori voi aloittaa ja lopettaa silloin kun itse niin päättää.

Kun alat toimimaan geomentorina

  1. Oma osaamisesi lisääntyy neuvoessasi muita.
  2. Saat koulutusta paikkatiedosta ja avoimesta datasta koulukäyttöön liittyen.
  3. Saat halutessasi kirjallisen todistuksen toiminnastasi geomentorina. Todistusta voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.
  4. Olet mukana edistämässä nuorten kehittymistä osaaviksi paikkatietotaitoisiksi kansalaisiksi.

Verkostossa toimiminen kannattaa!

 

Lisää tietoa: koordinaattori virpi.hirvensalo@turku.fi, p. 040 197 13 93.