Olet kiinnostunut geomentorina toimimisesta. Loistavaa!

Lue alta verkoston ja mentoreiden toiminnasta ja ota yhteyttä hankekoordinaattoriin niin saat lisätietoa.

Koordinaattori virpi.hirvensalo@turku.fi, p. 040 197 13 93.

 

Mikä on geomentoriverkosto?

Geomentoriverkosto on maantieteen opettajien, maantieteilijöiden ja muiden paikkatiedon käytöstä kiinnostuneiden yhteinen ryhmä, joka edistää paikkatiedon koulukäyttöä ja auttaa opettajia paikkatiedon hyödyntämisessä omassa työssään. Geomentoriverkosto toimii ensisijaisesti Facebookissa kartta.nyt -ryhmässä. Verkostossa toimiva geomentori on henkilö, joka

  • jakaa tietoa paikkatiedon ja avoimen paikkatietodatan hyödyntämisestä kouluopetuksessa
  • neuvoo erilaisiin oppimistarpeisiin soveltuvien paikkatietopalveluiden löytämisessä
  • auttaa paikkatietosovellusten ja -palveluiden käytössä esiin tulevissa ongelmissa

Mentorina voi toimia eri tavoilla ja jokainen voi toimia kiinnostuksensa ja oman aikataulunsa mukaan. Esimerkkejä toimintatavoista ovat vinkkien jakaminen ja neuvonta Kartta.nyt -Facebook-ryhmässä, lyhyiden kuvallisten tai video-oppaiden laatiminen, artikkelien tai blogipostausten kirjoittaminen, esitykset opetusalan tapahtumissa.

Geomentoriverkostossa toimiminen on vapaaehtoista ja palkatonta toimintaa. Mentori voi aloittaa ja lopettaa silloin kun itse niin päättää.

Kun alat toimimaan geomentorina

  1. Oma osaamisesi lisääntyy neuvoessasi muita.
  2. Saat koulutusta paikkatiedosta ja avoimesta datasta koulukäyttöön liittyen.
  3. Saat kirjallisen todistuksen toiminnastasi geomentorina. Todistusta voit hyödyntää esimerkiksi työnhaussa.
  4. Olet mukana edistämässä nuorten kehittymistä osaaviksi kansalaisiksi.

Verkostossa toimiminen kannattaa!

Geomentoreiden tulevia tapaamisia

Etätapahtumia suunnitteilla vuodeksi 2019

Etätapahtuma mentoreille on suunnitteilla tammikuuksi 2019. Tästä on tulossa lisää tietoa myöhemmin!

Lisäksi vuonna 2019 on tulossa useita etäkoulutuksia kaikille asiasta kiinnostuneille. Myös näistä tulee lisää tietoa myöhemmin.