Koulutapaturmat

Koulutapaturma on perusopetuksen oppilaalle koulussa tai koulumatkalla sattunut äkillinen, ulkoisen ruumiinvamman aiheuttava odottamaton tapahtuma. Koulumatkalla edellytetään käytettävän yleisesti liikennöitävää ja turvalliseksi katsottavaa kulkuväylää. Koulutapaturmina korvataan myös sellaiset vammat, jotka ovat syntyneet opintokäynnillä, opintoretkellä, leirikoulussa, kerhossa tai välittömällä matkalla niihin, mikäli ne sisältyvät koulun toimintasuunnitelmaan.

Toimintaohjeet tapaturman sattuessa

– Ota yhteyttä koulun terveydenhoitajaan, opettajaan tai terveyskeskuksen päivystykseen (puh. 10023)
– Koulussa terveydenhoitaja tai opettaja antaa ensiavun, ohjaa tarvittaessa jatkohoitoon ja tekee tapaturmailmoituksen.
– Koulu antaa lapsen mukaan hoitolaitokseen lähdettäessä lomakkeen ”Ilmoitus tapaturmasta päivystykseen tai hammashoitolaan”. Lomake jätetään hoitolaitokseen täytettynä.

Huom. hoidosta aiheutuneet laskut korvataan vain mikäli tapaturmailmoitus on tehty.

Yksityisellä lääkäriasemalla annetusta hoidosta vakuutus korvaa vain julkisen sektorin taksojen mukaiset korvaukset.

Koulutapaturmien hoitopaikka on yhteispäivystys, Tyks, T-sairaala, os. Savitehtaankatu 1, puh. 02 3138 800.

Hammastapaturmat hoidetaan terveystoimen hammashoitoloissa ajanvarauksella, pu. 02 266 0644.

 

Hoitolaitos lähettää tapaturman hoidosta aiheutuneet laskut oppilaan huoltajalle tai täysi-ikäiselle oppilaalle itselleen kotiosoitteeseen.

Huom. Jotta lasku osataan lähettää oikeaan paikkaan, täytyy oppilaalla/opiskelijalla olla hoitopaikkaan mennessään mukana ilmoitus koulutapaturmasta – lomake täytettynä.

Huoltajan / täysi-ikäisen opiskelijan toimenpiteet:

Huoltaja/täysi-ikäinen opiskelija maksaa laskut aina ensin itse. Sen jälkeen hän hakee korvausta vakuutusyhtiöltä, joka nyt on If.

Sähköpostitse: personalclaims@if.fi tai
Postiosoitteella:If Oy, PL 2026, 20025 If

Viestiin seuraavat tiedot:
•oppilaan nimi
•sotu ilman loppuosaa
•tilinumero ja henkilön nimi, jolle kulukorvaus maksetaan
•luettelo maksetuista laskuista euromäärineen
(esim. Tyksin pkl-käynti, lasku 27,40 €, lääkärin määräämät lääkkeet, kylmägeeli 6,40 € tms.)

Laskuja ei tarvitse lähettää If’iin, mutta ne kannattaa säilyttää kotona siltä varalta, että vakuutusyhtiö pyytää niitä.

Avoimia, maksamattomia laskuja ei saa toimittaa If’iin, koska vakuutus ei korvaa mahdollisia laskun viivästymiskuluja.