Turvallisuus koulussa

Koulussamme panostetaan turvallisuuteen ja tätä varten kouluun on laadittu oma turvallisuussuunnitelma.