KÄHÄRIN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Jotta koulutyö olisi sujuvaa, turvallista ja viihtyisää, noudatamme Kähärin koulussa seuraavia järjestyssääntöjä:

KÄYTÄNNÖN JÄRJESTELYJÄ

 • Pyörät talutetaan koulualueella ja ne säilytetään niille varatuilla paikoilla. Pyörien säilytysalueella ei saa oleskella välituntisin.
 • Kouluaikana aidatulta koulualueelta ei saa poistua ilman opettajan lupaa.
 • Reppu ja työvälineet tuodaan sisään vasta oppitunnille tultaessa.

ASIANMUKAINEN KÄYTTÄYTYMINEN

 • Kouluaikana noudatetaan hyviä tapoja, puhutaan asiallisesti sekä pukeudutaan asianmukaisesti.
 • Kaikenlainen kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.
 • Oppitunnilla toimitaan opettajan ohjeiden mukaan ja annetaan kaikille työrauha.

TARKEMPIA MÄÄRÄYKSIÄ ESINEISTÄ TAI AINEISTA

 • Kouluun ei saa tuoda vaarallisia välineitä.
 • Kouluun ei saa tuoda päihdyttäviä aineita.

KOULUN OMAISUUDEN KÄSITTELY

 • Koulun omaisuutta on kohdeltava vastuullisesti.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingon. Vahingosta tulee ilmoittaa oppilaan huoltajalle tai tämän lailliselle edustajalle. Noudatamme Vahingonkorvauslakia.

KOULUJEN TILOJEN SIISTEYDESTÄ HUOLEHTIMINEN

 • Sisälle tultaessa kengät pyyhitään kuramattoon. Päällysvaatteet ja kengät säilytetään niille varatuilla paikoilla.
 • Koulukirjat, koulutarvikkeet, pulpetti ja työympäristö on pidettävä siistinä.

OLESKELU JA LIIKKUMINEN KOULRAKENNUKSESSA JA KOULUN ALUEELLA

 • Välitunnille on mentävä ja sieltä palattava viivyttelemättä. Sisällä saa olla vain opettajan luvalla.
 • Eteistiloissa on liikuttava rauhallisesti ja meluamatta.

YHTEISET SOPIMUKSET

 • Kännykkää käytetään opettajan ohjeiden mukaisesti.
 • Makeisia yms. tuodaan kouluun vain opettajan luvalla.
 • Polkupyörillä ei ajeta Pietari Valdin katua kumpaankaan suuntaan.