Kähärin koulu

Kähärin koulu välittää oppilaille elinikäisen oppimisen perustiedot ja -taidot ja taitoja elämänhallintaan. Ammattitaitoinen ja työhönsä sitoutunut henkilökunta edistää oppimista turvallisessa ympäristössä.

Tutustu kouluumme ja tule käymään!

Juuret Kähärissä, Turussa, Varsinais-Suomessa!

Tutustumme oman yhteisömme ympäristöön, luontoon, historiaan ja nykypäivään.

Ei koulua vaan elämää varten

Opiskelemme vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kehitämme oppilaiden sosiaalisia taitoja ja teoreettisen opiskelun valmiuksia: etsimme, tutkimme, kokeilemme ja kehitämme yhdessä ja yksin. Opiskelemme myös koulun ulkopuolella.

Portti länteen

Annamme oppilaille hyvät vieraan kielen valmiudet. Kaikille yhteisenä A-kielenä on englanti. Vapaaehtoisena A-kielenä voi opiskella tuntikehyksen puitteissa toista kotimaista kieltä. Harjoittelemme asianmukaista käyttäytymistä erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Terve sielu terveessa ruumiissa

Kehitämme myönteisiä oppimisasenteita pitämällä lähtökohtana oppilaiden erilaisuutta. Painotamme hyvää ja vastuullista käytöstä. Taito- ja taideaineilla edistämme oppilaiden henkistä hyvinvointia ja ruumiillista kuntoa.