Digital utmaning 2023

 

Utmana er på er enhet:

En grupp eller person prövar något, en annan prövar något annat
– sen visar ni resultatet för varandra
och sporrar varandra att göra något digitalt!

QR-orientering

Gör en bana med QR-koder.

Bakom QR-koden kan vara en rörelse, en gåta, en bildgåta som leder till nästa station…

För att skapa QR koder kan ni pröva QRcodemonkey, en superenkel app för att skapa QR-koder till röstmeddelanden, Chirp.QR, finns i app store.

Instruktioner för att skapa QR-koder

Green screen film med iMovie

Filma något mot en grön bakgrund. Lägg sedan till en ny bakgrund så kan ni helt plötsligt gjort en utflykt ut i rymden…

Behöver ni en liten scen är det enkelt att vika ihop själv av ett grönt A3-papper. Behöver ni något större går det att låna ett rejält tyg av mig.

Instruktioner för att göra greenscreen film i iMovie

Pröva något Digilogt

Digilogt skapande är när man kombinerar digital teknik med vanlig, analogt arbetssätt.

Man kan exempelvis ta ett foto på ett barn, skriva ut och klippa ut det och placera den på en ritad gräsmatta.

Ett antal idéer hittar du på sidan: Digiloga idéer

Gör ett Collage

Sätt ihop flera bilder till att berätta ett händelseförlopp, ett projekt ni gjort, en saga man vill berätta, hur ett barn har utvecklats motoriskt…

En app för det i app store är PicCollage