KiVa Koulu

Hepokullan koulussa käytetään KiVa Koulu -ohjelmaa. KiVa Koulu
on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty ohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. Sen on todettu vähentävän kiusaamista ja lisäävän kouluhyvinvointia.

Koulussamme toimii lukuvuonna 2020–2021 seuraava työryhmä: Sakari Pihlajamäki, Jutta Rimmi, Salla Risku ja Sari Tuominen, jotka selvittävät kiusaamistilanteita, sekä Kristiina Kivikari, joka toimii moniammatillisena yhteyshenkilönä. Opettajat selvittävät yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia.

KiVa Koulun toimintamalli kiusaamistilanteissa

Jos epäilet, että sinun lastasi kiusataan tai sinulla on syytä uskoa hänen kiusaavan toisia, ota rohkeasti yhteyttä oppilaan luokanopettajaan, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Luokanopettaja vie asian tarvittaessa eteenpäin Kiva-tiimille.

Keskustele lapsesi kanssa kiusaamisesta, vaikka hän ei olisi kiusattu eikä kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa!

Olemme havainneet, että ylivoimaisesti suurin osa kiusaamistilanteista tulee opettajan tietoon sivupolkuja pitkin. Vain hyvin harva lapsi kertoo itse kiusaamisesta suoraan. Yleisempää on, että toiset lapset kertovat joko vanhemmilleen tai luokan kyselyssä havainneensa kiusaamista. Näitä tilanteita aletaan sitten selvittää Kiva-ohjelman toimintamallien mukaisesti.
Kun vanhempi ottaa yhteyttä kouluun kiusaamisasiassa tai oppilas kertoo kiusaamisesta opettajalle, selvitetään ensin, onko kysymyksessä systemaattinen kiusaaminen, satunnaisempi konflikti, riita lasten välillä tai esimerkiksi väärinkäsityksiin perustuva loukkaantuminen. Tiimin jäsenet keskustelevat kiusatun oppilaan ja jokaisen kiusaamiseen osallistuneen oppilaan kanssa yksitellen. Kiusaamisessa mukana olleet lapset tavataan vielä ryhmänä. Kun on sovittu, miten he muuttavat käyttäytymistään, sovitaan uudesta tapaamisesta, nk. seurantakeskustelusta. Seurantatapaamisia voi olla useitakin. Sekä kiusatun että kiusaamiseen osallistuneiden kanssa tavataan uudelleen ja varmistetaan, että kiusaaminen on todella loppunut.

Vanhempia informoidaan jossain vaiheessa omaa lasta koskevista tapauksista ja tarvittaessa vanhempia voidaan pyytää koululle selvittämään asiaa. Ensisijaisesti kiusaamiseen liittyvät keskustelut käydään kuitenkin koulun aikuisten ja oppilaiden välillä.

 

KiVa-oppitunnit

Alakoulun oppilaat osallistuvat nk. KiVa-oppitunneille ensimmäisellä luokalla ja uudelleen neljännellä luokalla.

KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista. Oppitunnit ja teemat sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä, lyhytfilmejä kiusaamisesta ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista. Oppitunteja ja teemoja täydentävät kiusaamisen vastainen KiVa-tietokonepeli.

KiVa Koulu –ohjelmaan kuuluva Vanhempien opas on luettavissa KiVa Koulun nettisivuilla www.kivakoulu.fi