Toimintamme

Toimintamme perustana on valtakunnallinen- ja
Turun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma.

Haluamme panostaa vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön,
jotta löytäisimme yhdessä juuri Teidän lapsellenne parhaat
mahdolliset lähtökohdat tulevaisuutta ajatellen.

Lapsen osallisuus on meille sydämen asia ja ison talon
ryhmähengen luomisessa onkin tärkeää huomioida
lapsi yksilönä ja omana persoonanaan.

Tervetuloa Meille!