Hallitus

Hanttarin kaikki oppilaat muodostavat koulun oppilaskunnan. Oppilaskunnasta valitaan joka vuosi vaaleilla edustajat oppilaskunnan hallitukseen. Oppilaskunnan hallitus edustaa koko oppilaskuntaa toimimalla oppilaiden äänitorvena, osallistumalla koulun toiminnan suunnitteluun sekä olemalla mukana päätöksenteossa koulun henkilökunnan kanssa.