Toiminta-ajatus ja arvot

Kaiken toiminnan lähtökohtana on lapsen luontainen tapa kasvaa ja oppia. Oppiminen tapahtuu leikin, kokeilemisen, tutkimisen, osallistumisen ja ongelmien ratkaisemisen kautta vuorovaikutuksessa aikuisten ja muiden lasten kanssa. Aikuinen tukee oppimistapahtumaa kannustaen ja rohkaisten, tarjoamalla elämyksiä ja kokemuksia lasta arvostavassa ilmapiirissä.

Päivähoitoyksikön arvokeskusteluissa on johtoajatukseksi noussut lapsen itsetunnon vahvistaminen ja persoonallisten piirteiden hyväksyminen:” Minä olen minä, olen erilainen kuin sinä, mutta silti tärkeä.”

Kullakin ryhmällä on toimintasuunnitelma, joka on tehty vastaamaan ryhmän lasten kehitys- ja ikätasoa sekä erityispiirteitä.