Esittely

Päiväkoti on aloittanut toimintansa 1949. Toimintaa on kahdessa talossa, kolmessa eri ryhmässä. Päiväkoti haluaa tukea lasta kasvussaan itsenäiseksi persoonaksi, jolle hyvä itsetunto ja halu oppia uutta antavat vahvan perustan tulevaan elämään.

Ryhmät ovat:

Helmet (alle 1-3-vuotiaat)
Simpukat (3-5-vuotiaat)