Toimintamalli

Syksyllä 2016 hanketta pilotoidaan Puolalan koulussa.

Keväällä 2017 samanaikaisopettajan voi tilata koodaamisavuksi kolmeksi (tai neljäksi) oppitunniksi kerrallaan 2.1.-14.4. välisenä aikana. Ensimmäisellä oppitunnilla luodaan pelissä tarvittavat grafiikat. Toinen ja kolmas tunti käytetään pelien koodaamiseen (tietokoneilla Scratch tai Tynker ja tableteilla Tynker) samanaikaisopettajan johdolla. Kaikki samanaikaisopetuksessa toteutetut oppimispelit osallistuvat hankkeen kilpailuun ja ne linkitetään Tuubi-alustalle.

Kun luokan- tai aineenopettaja tilaa samanaikaisopettajan koululle, hän voi itse jo etukäteen miettiä pelien sisällön valmiiksi oppilaiden kanssa allaolevien pohjien avulla tai sitten pelien sisältö luodaan ensimmäisen oppitunnin aikana yhdessä pelin grafiikoiden kanssa. Parempaan tulokseen päästään jos oppilaat ovat jo etukäteen miettineet peliensä sisältöä tai vaihtoehtoisesti grafiikoiden ja sisällön luomiseen käytetään samanaikaisopettajan ohjauksessa yhden oppitunnin sijaan kaksi oppituntia.

Opettaja osallistuu hankkeeseen samanaikaisopetustunneilla myös itse opetellen pelien koodaamista yhdessä oppilaidensa kanssa. Lisäksi opettaja saa hankkeesta palkkioksi itselleen Koululaisen peliohjelmointikirjan. Samanaikaisopetustuntien lisäksi opettaja voi halutessaan laajentaa hanketta piirrättämällä oppilailla pelihahmoja kuvataiteen tunneilla sekä laittamalla oppilaat toteuttamaan pelihahmot käsityön tunneilla ja kertomaan pelitarinoita äidinkielen tunneilla. Opettajan on mahdollista saada apua myös tuotosten siirtämisessä Tuubiin.

Samanaikaisopettajalla on koululle tullessaan mukanaan tarvittava määrä tablet-laitteita. Mikäli hanke halutaan toteuttaa koulun tietokoneilla, opettaja varaa tietotekniikanluokan valmiiksi näiksi tunneiksi opetukseensa.

Pelimoottoreita oppimispelien suunnittelun tueksi:
Etsi ja löydä >>
Putoavat esineet >>
Flappy Bird >>
Seikkailu >>
Tasohyppely >>
Liikkuvat seinät >>
Labyrintti >>

Jos hankkeessa mukana oleminen ja pelien koodaamisen oppiminen kiinnostaa, niin olethan yhteydessä hankkeen koordinaattoriin ja samanaikaisopettajaan Maarit Savolaiseen (etunimi.sukunimi@turku.fi).