eTapIt100-hanke 500 hakemuksen joukossa

HundrED-hankkeesta tuli tällä viikolla vahvistusviesti, jossa kiitettiin mielenkiinnosta hanketta kohtaan sekä hakemuksia käytävän parhaillaan läpi ohjaus- ja arviointiryhmän kanssa. Lisäksi hakijoihin ollaan viestin mukaan yhteydessä tarvittaessa maaliskuun aikana ja lopulliset valinnat julkaistaan huhtikuussa. Hankehakemusta muokatessani päädyin hakemaan rahoitusta painotetusti hankkeen koordinointiin ja samanaikaisopetukseen. Hanke toteutetaan siis pitkälti koulujen, TOP-keskuksen ja Turun Matikkamaan jo olemassa olevilla laitteilla ja materiaaleilla. Myös muut hankkeessa toimivat opettajat osallistuvat hankkeeseen pitkälti normaalin tuntisuunnittelun ja oppituntiensa puitteissa. Mikäli käy niin onnekkaasti, että rahoitusta tulee, aloitan hanketyön tämän blogiaihion muokkaamisella mukaansatempaavammaksi sekä tarvittavan sisällön tuottamisella Etappeihin ja Oppiaineisiin. Nyt sitten vaan jännätään vielä reilu kuukausi miten eTapIt100-hankkeelle käy 🙂