Aihearkisto: Materiaalit

OAJ:n kysely osoitti selkeästi täydennyskoulutuksen yhteyden opetuksen uudistumiseen

Kuva: Flickr / Craig Taylor (CC BY-NC-SA 2.0)

Selvitimme OAJ:ssä lukion opettajien näkemyksiä lukion kehittämisestä ja opettajien työoloista. Kysyimme myös tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tuhannelle opettajalle lähetettyyn kyselyyn vastasi opettajista neljä sataa.

Noin kolmannes lukion opettajista oli antanut etä- tai verkko-opetusta, jossa tieto- ja viestintätekniikalla oli tärkeä rooli. Aikuislukioissa tällaista opetusta anteita opettajia oli yli 70 prosenttia vastanneista. Eniten tällaista opetusta olivat antaneet reaaliaineitten opettajat (yli 45 %) ja opinto-ohjaajat (yli 35 %).

Lue loppuun

Etäopetuksen lumo: kansainvälinen kirjallisuuskatsaus

Katsauksessa tarkastellaan etäopetusta kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden perusteella. Etäopetus on ollut pitkään vaihtoehto suoralle kasvoista kasvoihin tapahtuvalle opetukselle. Varhaisemmat järjestelmällisen etäopetuksen sovellukset löytyvät jo 1800-luvun loppupuolelta ja ensimmäinen kirjeopetuksen kansainvälinen organisaatio perustettiin niinkin aikaisin kuin vuonna 1938. Etäopetuksen muodot ovat kuitenkin kehittyneet käytettävissä olevien teknologioiden myötä. Tämän katsauksen kohteena on erityisesti tieto- ja viestintätekniikan ja tietoverkkojen kehityksen seurauksena syntynyt etäopetuksen ”uusi aalto”.

Lue loppuun

Kopiosto-pilotti Kuopion Klassikassa 2010-2011

Kuopion klassillisessa lukiossa toteutettiin lukuvuoden 2010–2011 jaksoissa 2 ja 5 opetusmateriaalin digitalisointiseurantaa, erityisesti tallenteiden yhteydessä. Pilotti toteutettiin yhteistyössä Kopiosto tekijänoikeusjärjestön kanssa. Pilottia tuki myös ISOverstas-kehittäjäyhteisö. Myös Opetushallitus rahoitti pilottia.

Seurannan analysointi tehdään sopimuksen mukaan Kopiostossa.

Lue loppuun

Etäopetus Suomessa tutkimustulosten valossa

Marraskuussa 2011 lähestyimme Oppimisympäristöt (www.oppiminen.fi) koordinointihankkeiden tutkijoiden kanssa kaikkia Suomen peruskoulujen ja lukioiden rehtoreita sähköpostilla, jossa pyysimme heitä välittämään tutkimuskyselyn oman koulunsa opettajille. Kyselyn osa-alueita olivat laitteet ja ohjelmistot, etäopetus, pelit ja virtuaaliset ympäristöt sekä sosiaalinen media opetuksessa. Etäopetuksen osuudessa selvitimme opettajien kokemuksia ja näkemyksiä etäopetuksesta – myös niiltä opettajilta, jotka eivät ole koskaan opettaneet etänä.

Lue loppuun