Aihearkisto: Materiaalit

Kouluun läheltä ja kaukaa

Kouluun läheltä ja kaukaa – Etäopetus erityistilanteissa -tutkimus selvittää etäopetuksen käytäntöjä lapsen sairastuessa tai perheen muuttaessa ulkomaille. Huhti-toukokuussa 2013 keräsimme verkkokyselyllä aineistoa näistä etäopetustilanteista oppilaan, huoltajan ja opettajan näkökulmista. Ennen aineiston tarkempaa kuvausta haluankin osoittaa lämpimät kiitokset kaikille osallistujille heidän arvokkaasta panoksestaan etäopetuksen merkityksen ja käytännön toteutuksen selvittämiseksi!

Lue loppuun

Opiskelijoiden näkökulmia lukioraportin tuloksista

Tänä syksynä Itä-Suomen, Turun, Helsingin ja Lapin yliopiston opiskelijat saivat verkkokurssilla tehtäväkseen tutustua ”uunituoreeseen” Lukiolainen tieto- ja viestintätekniikan käyttäjänä -raporttiin. Tässä kirjoituksessa tuon esille opiskelijoiden nostamia näkökulmia, sillä ne ovat monipuolisia ja todellakin bloggauksen arvoisia – annetaan siis heidän esittämiensä kysymysten virittää uusia ajatuksia tieto- ja viestintätekniikan (tvt) opetuskäytöstä.

Lue loppuun

Oppimateriaalikyselyn tuloksia

Oppimateriaalikysely toteutettiin yhteistyössä Opetushallituksen ja Etäopetuksen koordinointihankkeen kanssa keväällä 2013. Kyselyllä haluttiin kerätä tietoa etäopetukseen liittyvistä oppimateriaaliasioista.

Kyselyyn vastasi yli 70 opettajaa, joista yli puolet työskenteli lukiossa ja yläkoulussa. Alakoulusta ja aikuiskoulutuksesta vastaajia oli noin viisitoista, ammatillisesta koulutuksesta ja korkeakoulusta opettajia kyselyyn vastasi vain muutama.

Lue loppuun

Menestystä, vastamäkiä ja edelläkäyntiä

Etäopetukseen ja muuhun etätoimintaan keskittynyt Turun VIRTA-hanke päättyi kesällä. VIRTA oli yksi Opetushallituksen oppimisympäristöhankkeiden veteraaneja, jonka kamppailut oppimisen ja tekniikan juoksuhaudoissa alkoivat jo vuonna 2008. Tai ei sentään juoksuhaudoissa, sillä asemasodasta ei ollut kysymys. Kun aloitimme, etäopetus oli Turun peruskouluissa tuiki harvinaista ja perustui isoihin videoneuvottelulaitteisiin. Vuonna 2013 etäopetus on vähintäänkin tuttua monille oppilaille, opettajille ja rehtoreille. Tekniikkakin on kiinnittynyt enemmän nykyaikaan.

Lue loppuun

Flipped classroom, flipped teaching vai flipped learning?

Käänteinen ajattelu tuottaa korkealaatuista oppimista.

Flipped classroom -ajattelumalli on yksi tämän hetken kuumimmista pedagogisista puheenaiheista. Flipped-malli on yksi sulautuvan oppimisen toteutustapa, joka on perinteisesti ymmärretty videoiden hyödyntämisenä teoriaopetuksen metodina. Oppijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti etänä, jolloin lähiopetukseen jää enemmän aikaa keskustelulle ja ongelmanratkaisulle. Malli on suomennettu tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Facebook-ryhmässä ”käänteiset opetusmenetelmät” -malliksi.

Lue loppuun

Etäope, miksi vapautat aineistosi?

Jos aineisto riittäisi oppimiseen, ohjaisimme oppijat kirjastoihin (kuva: Anne Rongas).

“Saatko maksun kaikelle tekemällesi työlle?” “Entäs, jos joku hyötyy sinun aineistoistasi?” Näillä kysymyksillä kollegat huolehtivat minua noviisiopettajana ruotuun.

Suljetut oppimisympäristöt puolustavat aina paikkaansa – mutta puolustavatko suljetut aineisto? Miksi opettaja kääntäisi kelkkansa kohti avointa opettamista, avoimia oppisisältöjä? Oppiminen on persoonallista, herkkää, mutta ovatko oppisisällötkin herkkiä? Väitän, että eivät saisi olla, sillä avoimina ne vain paranevat. Jemmaaminen ei hyödytä ketään, ei sisältöjen tuottajaakaan.

Lue loppuun