Aihearkisto: Aikuisopetus

Turun suomenkielisen työväenopiston verkkoluentomallista

Pilottimme jälkeen olemme tarjonneet joka lukukausi verkkoluentoja muiden tilattavaksi. Kertyneen kokemuksen ja muutaman hiomiskierroksen jälkeen meille on muodostunut verkkoluentojen tarjoamiseen toimintamalli, joka on noteerattu useamman muunkin opiston toimesta kenties Suomen toimivimmaksi.

Lue loppuun

Verkkoluentojen lähettämisen pilotti

Turun suomenkieliseltä työväenopistolta oli jo pitkään toivottu luentojen verkkolähetyksiä, kun syksyllä 2015 asiassa ryhdyttiin tiivillä aikataululla toimeen. Luentojen valmistelun loppupuolella meille virisi ajatus Sotiemme varjoissa -luentosarjasta, jossa esiteltäisiin sotiemme vähäiselle huomiolle jääneitä aiheita. Sarjassa päätettiin kokeilla useita uusia ideoita, kuten verkkolähetyksiä, koska sitä kohtaan osoitettiin jo valmisteluvaiheessa poikkeuksellisen paljon kiinnostusta.

Lue loppuun

Opetusanalytiikka vapauttaa opettajien resursseja

Opettajat työskentelevät suurten muutosten keskellä, kun teknologiaa käytetään yhä laajemmin opetustyössä. Nykyisin kaikki käytetyt tekniset oppimisympäristöt tuottavat suuria määriä tietoa, joka voidaan muuttaa opettajien kannalta hyödylliseksi. Opetusanalytiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi oppilaiden opiskelumenestyksen, parantaa opetusta ja kehittää uusia opetusmenetelmiä.

Lue loppuun

Osattiin sitä ennenkin

Ensimmäinen kokemukseni tietokoneavusteisesta etäopetuksesta on 90-luvun puolivälistä. Asuin Englannissa ja löysin netistä mielenkiintoisen kurssin: Etätyö Euroopassa. Se oli Helsingin ja Turun yliopistojen täydennyskoulutusohjelmien yhteistyökurssi. Koulutus kesti yhden lukuvuoden ja koostui useasta lähijaksosta sekä itsenäisistä harjoituksista ja ryhmätöistä.

Lue loppuun

Webinaarien avulla täydennyskoulutus kaikkien saataville!

Avoimia ja maksuttomia webinaareja liittyen tvt:n opetuskäyttöön järjestetään Suomessa pari kolme viikossa, pois lukien loma-ajat. Näitä verkkoseminaareja tarjoavat etenkin opetuksen kehittämishankkeet, alan organisaatiot ja muutamat yritykset. Tämän lisäksi on paljon vain tietyille kohderyhmille suunnattuja tai maksullisia webinaareja. Suurin osa tallennetaan, mutta reaaliaikainen osallistuminen on antoisampaa, kun voi osallistua keskusteluun ja tehdä kysymyksiä.
Lue loppuun

Miten oppimisprosessin ohjaaminen onnistuu etänä?

Digitalisaatoon kohdistuu nykyään suuria odotuksia oppimisen tehostajana. Digitaaliset työvälineet tarjoavatkin täysin uudenlaisia mahdollisuuksia viestintään, vuorovaikutukseen ja oppimisprosessin dokumentointiin, joilla voidaan edistää oppimista. Innostuksen keskellä tulisi kuitenkin aina muistaa, että oppimisprosessin keskeisin toimija on edelleen oppija itse. Eli siis ihminen, eivät laitteet ja ohjelmat, jotka tekevät digitalisaation mahdolliseksi.

Lue loppuun

Yhteisöllistä tiedonrakentelua, eikä vain pidempiä johtoja!

Kun runsas sata vuotta sitten ennustettiin tulevaisuutta, yksi visioista oli kone, johon kaadettujen kirjojen tieto siirtyisi johtoja pitkin oppilaiden aivoihin. Opettajan roolina olisi enää valikoida, mitä tietoa oppijoiden päihin kaadettaisiin – lopusta huolehtisi tietokone.

Lue loppuun

Voinko osallistua etäyhteyden kautta?

Työskentelen Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Turun toimipisteessä tulkkauksen lehtorina, ja otsikossa kuultu lause alkaa olla jo arkipäivää opiskelijoidemme lausumana. Suurin osa opetuksesta meillä on vielä lähiopetusta, mutta etäopetus on viimeisen viiden vuoden aikana tullut vauhdilla taloon. Etäosallistumisen mahdollistavat vain ja ainoastaan toimivat ohjelmat, ja tällä hetkellä Diakissa on käytössä Adobe Connect (AC) videoneuvotteluohjelmisto opetukseen ja Echo360-ohjelmisto tallennukseen. Etätulkkausta, etäopetusta ja – oppimista on Diakissa kehitetty määrätietoisesti jo koko 2000-luvun ajan erilaisten projektien ja työelämäyhteistyön kautta.

Lue loppuun