Aihearkisto: Lähiopetuksen monipuolistaminen

Flipped classroom, flipped teaching vai flipped learning?

Käänteinen ajattelu tuottaa korkealaatuista oppimista.

Flipped classroom -ajattelumalli on yksi tämän hetken kuumimmista pedagogisista puheenaiheista. Flipped-malli on yksi sulautuvan oppimisen toteutustapa, joka on perinteisesti ymmärretty videoiden hyödyntämisenä teoriaopetuksen metodina. Oppijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti etänä, jolloin lähiopetukseen jää enemmän aikaa keskustelulle ja ongelmanratkaisulle. Malli on suomennettu tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Facebook-ryhmässä ”käänteiset opetusmenetelmät” -malliksi.

Lue loppuun

Kannustavat sähköiset kokeet

Aloitin ranskan etäopetuksen keväällä 2007. Oppimateriaalin postittaminen tuntui työläältä, joten pääsin täydennyskoulutuksen kautta perehtymään Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön. Koulutus sattui hyvään saumaan sillä kaipasin myös tavalliseen luokkatyöskentelyyn vaihtoehtoisia tapoja testata oppimista.

Lue loppuun

OAJ:n kysely osoitti selkeästi täydennyskoulutuksen yhteyden opetuksen uudistumiseen

Kuva: Flickr / Craig Taylor (CC BY-NC-SA 2.0)

Selvitimme OAJ:ssä lukion opettajien näkemyksiä lukion kehittämisestä ja opettajien työoloista. Kysyimme myös tieto- ja viestintätekniikan käytöstä. Tuhannelle opettajalle lähetettyyn kyselyyn vastasi opettajista neljä sataa.

Noin kolmannes lukion opettajista oli antanut etä- tai verkko-opetusta, jossa tieto- ja viestintätekniikalla oli tärkeä rooli. Aikuislukioissa tällaista opetusta anteita opettajia oli yli 70 prosenttia vastanneista. Eniten tällaista opetusta olivat antaneet reaaliaineitten opettajat (yli 45 %) ja opinto-ohjaajat (yli 35 %).

Lue loppuun