Aihearkisto: Etäopetusta erityistilanteissa

Etäpuheterapia – asenteiden yli kohti teknologian kehityksen aallonharjaa

Suuren tietokoneruudun videoneuvotteluyhteys välähtää auki. Pienen pojan ilahtuneet kasvot ilmestyvät ruudulle. Pojan vieressä istuu hänen äitinsä, molemmat tervehtivät minua tuttavallisesti.

Lue loppuun

”Voi, kunpa pääsisin joskus synttäreille.”

Kristikunnan suurimpaan syntymäpäiväjuhlaan on aikaa vain muutama viikko. Syntymäpäivien järjestäminen ja niihin osallistuminen on lähes jokaisen lapsen elämän huippuhetkiä. Kaikille lapsille tämä ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys.

Lue loppuun

Asiaa sairastuneen oppilaan etäopetuksesta

Yksi osa Kolibri-hankkeen toimintaa on tukea etäopetuksen avulla oppilaita, jotka joutuvat sairauden tai tapaturman vuoksi olemaan pitkään poissa omasta koulustaan. Tätä tukitoimintaa tekee ensisijaisesti Harri Mantila, jonka pitämässä blogissa Sairaanakin selviää koulusta on ollut viime aikoina erittäin suosittuja kirjoituksia.

Lue loppuun

Monni on verkossa

Peruskoulussamme opiskelee parhaillaan joukko oppilaita kotoa käsin. Syitä kotiin jäämiseen on monia, joista tavallisimpia lienee psykiatriset ongelmat (ahdistus, masennus, paniikkihäiriö), koulukiusaaminen, sisäilmaongelmat ja koulumotivaatiopulmat. Näille oppilaille ovat lähikoulut räätälöineet erilaisia tapoja suorittaa peruskouluopintoja. Tavallisimmin oppilaat opiskelevat sovitut oppisisällöt itsenäisesti kotona ja antavat näytöt koulussa tenttimällä. Vanhempien kyky tukea oppilasta tällaisessa tilanteessa ennakoi vahvasti oppilaan mahdollisuuksia selviytyä perusopetuksen opinnoista. Suuremmissa kaupungeissa räätälöityjä opintopolkuja pystytään tukemaan pieniä kuntia tehokkaammin. Koulupolulta syrjäytymässä olevat oppilaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sekä sosiaalisen taustansa että valtakunnallisen sijaintinsa näkökulmasta.

Lue loppuun

Kouluun läheltä ja kaukaa

Kouluun läheltä ja kaukaa – Etäopetus erityistilanteissa -tutkimus selvittää etäopetuksen käytäntöjä lapsen sairastuessa tai perheen muuttaessa ulkomaille. Huhti-toukokuussa 2013 keräsimme verkkokyselyllä aineistoa näistä etäopetustilanteista oppilaan, huoltajan ja opettajan näkökulmista. Ennen aineiston tarkempaa kuvausta haluankin osoittaa lämpimät kiitokset kaikille osallistujille heidän arvokkaasta panoksestaan etäopetuksen merkityksen ja käytännön toteutuksen selvittämiseksi!

Lue loppuun

Kettusen renkaanjäljissä

Etätunti Berliinin Schönebergin kahvilassa kotitoimiston nettikatkon takia. Google Hangoutsin kanssa ei ollut ongelmia, mutta opettajan puhe ei sopinut kahvilan tunnelmaan. Chat-toiminto pelasti tunnin.

Suomen kielen tutkija Lauri Kettunen sai apurahan ja osti moottoripyörän. Hän kiersi 1900-luvun alkupuoliskolla keräämässä näytteitä suomen kielen murteista ja sukukielistä. Hänen nimensä on kaiverrettu Tarton yliopiston kunniatauluun. Hän on eräällä tavalla idolini.

Itsellänikin on moottoripyörä ja matkustan sillä Itämeren pohjois- ja eteläpuolella paljonkin. Opetan tällä hetkellä Tartossa suomen kieltä. Nimeni ei ole Tarton yliopiston seinällä. Enkä tiedä, olenko kenenkään idoli.

Lue loppuun