Aihearkisto: Ajatuksia, ideoita ja vinkkejä

Kolibri kylvää etäideoita

Kolibri (lintu, ei hanke). www.publicdomainpictures.net

Etäopetustiedon levittämiseen ja sairaiden lasten etäopetuksen tukemiseen keskittynyt Kolibri-hanke päättyi 30.6.2017. Hanke on vastannut myös www.etaopetus.fi-sivun ylläpidosta ja päivityksestä sen nykyiseen muotoonsa. Kolibrin poislennon myötä päättyy myös liki kymmenen vuotta kestänyt etäopetushankkeiden ketju Turun sivistystoimialalla. Työnsä päätteeksi Kolibri jakaa matkallaan kuulemiaan ideoita, lue ja nouki kiinnostavimmat itsellesi! Lue loppuun

Turun suomenkielisen työväenopiston verkkoluentomallista

Pilottimme jälkeen olemme tarjonneet joka lukukausi verkkoluentoja muiden tilattavaksi. Kertyneen kokemuksen ja muutaman hiomiskierroksen jälkeen meille on muodostunut verkkoluentojen tarjoamiseen toimintamalli, joka on noteerattu useamman muunkin opiston toimesta kenties Suomen toimivimmaksi.

Lue loppuun

Verkkoluentojen lähettämisen pilotti

Turun suomenkieliseltä työväenopistolta oli jo pitkään toivottu luentojen verkkolähetyksiä, kun syksyllä 2015 asiassa ryhdyttiin tiivillä aikataululla toimeen. Luentojen valmistelun loppupuolella meille virisi ajatus Sotiemme varjoissa -luentosarjasta, jossa esiteltäisiin sotiemme vähäiselle huomiolle jääneitä aiheita. Sarjassa päätettiin kokeilla useita uusia ideoita, kuten verkkolähetyksiä, koska sitä kohtaan osoitettiin jo valmisteluvaiheessa poikkeuksellisen paljon kiinnostusta.

Lue loppuun

Opetusanalytiikka vapauttaa opettajien resursseja

Opettajat työskentelevät suurten muutosten keskellä, kun teknologiaa käytetään yhä laajemmin opetustyössä. Nykyisin kaikki käytetyt tekniset oppimisympäristöt tuottavat suuria määriä tietoa, joka voidaan muuttaa opettajien kannalta hyödylliseksi. Opetusanalytiikalla voidaan vaikuttaa merkittävästi oppilaiden opiskelumenestyksen, parantaa opetusta ja kehittää uusia opetusmenetelmiä.

Lue loppuun

Etäpuheterapia – asenteiden yli kohti teknologian kehityksen aallonharjaa

Suuren tietokoneruudun videoneuvotteluyhteys välähtää auki. Pienen pojan ilahtuneet kasvot ilmestyvät ruudulle. Pojan vieressä istuu hänen äitinsä, molemmat tervehtivät minua tuttavallisesti.

Lue loppuun

Webinaarien avulla täydennyskoulutus kaikkien saataville!

Avoimia ja maksuttomia webinaareja liittyen tvt:n opetuskäyttöön järjestetään Suomessa pari kolme viikossa, pois lukien loma-ajat. Näitä verkkoseminaareja tarjoavat etenkin opetuksen kehittämishankkeet, alan organisaatiot ja muutamat yritykset. Tämän lisäksi on paljon vain tietyille kohderyhmille suunnattuja tai maksullisia webinaareja. Suurin osa tallennetaan, mutta reaaliaikainen osallistuminen on antoisampaa, kun voi osallistua keskusteluun ja tehdä kysymyksiä.
Lue loppuun

Miten oppimisprosessin ohjaaminen onnistuu etänä?

Digitalisaatoon kohdistuu nykyään suuria odotuksia oppimisen tehostajana. Digitaaliset työvälineet tarjoavatkin täysin uudenlaisia mahdollisuuksia viestintään, vuorovaikutukseen ja oppimisprosessin dokumentointiin, joilla voidaan edistää oppimista. Innostuksen keskellä tulisi kuitenkin aina muistaa, että oppimisprosessin keskeisin toimija on edelleen oppija itse. Eli siis ihminen, eivät laitteet ja ohjelmat, jotka tekevät digitalisaation mahdolliseksi.

Lue loppuun

Yhteisöllistä tiedonrakentelua, eikä vain pidempiä johtoja!

Kun runsas sata vuotta sitten ennustettiin tulevaisuutta, yksi visioista oli kone, johon kaadettujen kirjojen tieto siirtyisi johtoja pitkin oppilaiden aivoihin. Opettajan roolina olisi enää valikoida, mitä tietoa oppijoiden päihin kaadettaisiin – lopusta huolehtisi tietokone.

Lue loppuun

Opetuksessa mikään ei muutu, jos arviointi ei muutu

Poistetaan arviointi, että saadaan ilo takaisin taide- ja taitoaineisiin, ehdottaa lapsiasiavaltuutettu. Oppilaat voisivat arvioida opettajia, rehtori saisi tietoa opettajan työn laadusta ja hyvät tulokset voitaisiin palkita tulospalkalla, ehdottaa 8-luokkalainen. Arvioinnissa pitäisi painottaa tiedon soveltamista, ei lyhytkestoista muistamista, korostaa opettaja. Valtakunnalliset kokeet olisivat ratkaisu tai eivät olisi ratkaisu poikien huonontuneisiin todistusarvisanoihin, argumentoivat asiantuntijat Koulutuksen arviointikeskuksesta ja Opetushallituksesta.

Lue loppuun