Aihearkisto: Verkkokurssit

Mitä huomioida verkko- ja monimuotokurssilla?

Ennakkovalmistelut

Opiskelija sitoutuu helpommin, jos kurssi on suunniteltu huolellisesti ja laadukkaaksi ja kurssin käytänteet, tiedot aikatauluista, ohjeet tehtävien palautukseen jne. löytyvät helposti. Valitse selkeä verkkosivu kurssialustaksi. Älä lisää liikaa otsikoita kurssialustalle, jotta yhdellä silmäilyllä näkisi kokonaisuuden. Huonoa ensivaikutelmaa on vaikea korjata.

Lue loppuun

Turun seudun toisen asteen etärengas

Turun seudun toisen asteen etärengas on alueellinen yhteistyömuoto, joka syntyi Opetushallituksen etäopetushankkeen myötä vuonna 2000. Opetushallituksen rahoitusta etärengas nautti vuosina 2000–2004. Rahoitus mahdollisti panostamisen alueelliseen etäopetuksen kehittämistyöhön. Enimmillään etärenkaan toiminnassa oli mukana 18 oppilaitosta, tällä hetkellä yksi vähemmän. Mukana ovat Turun kaupungin ylläpitämien suomenkielisten päivälukioiden (Klassillinen, Kerttuli, Luostarivuori, Lyseo, Puolalanmäki ja TSYK) lisäksi Turun iltalukio, Elisenvaaran lukio, Kaarinan lukio, Laitilan lukio, Naantalin lukio, Nousiaisten lukio, Paimion lukio, Paraisten lukio, Raision lukio ja Turun normaalikoulun lukio sekä Turun ammatti-instituutti.

Lue loppuun

Monni on verkossa

Peruskoulussamme opiskelee parhaillaan joukko oppilaita kotoa käsin. Syitä kotiin jäämiseen on monia, joista tavallisimpia lienee psykiatriset ongelmat (ahdistus, masennus, paniikkihäiriö), koulukiusaaminen, sisäilmaongelmat ja koulumotivaatiopulmat. Näille oppilaille ovat lähikoulut räätälöineet erilaisia tapoja suorittaa peruskouluopintoja. Tavallisimmin oppilaat opiskelevat sovitut oppisisällöt itsenäisesti kotona ja antavat näytöt koulussa tenttimällä. Vanhempien kyky tukea oppilasta tällaisessa tilanteessa ennakoi vahvasti oppilaan mahdollisuuksia selviytyä perusopetuksen opinnoista. Suuremmissa kaupungeissa räätälöityjä opintopolkuja pystytään tukemaan pieniä kuntia tehokkaammin. Koulupolulta syrjäytymässä olevat oppilaat ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sekä sosiaalisen taustansa että valtakunnallisen sijaintinsa näkökulmasta.

Lue loppuun

Loppuja ja alkuja – ajatuksia aikuisten perusopetuksen etäohjauksesta

Taitava mieheni nikkaroi minulle viime keväänä ihkaoman kasvihuoneen. Keväällä istutin sinne jo kevättalvella kylvämäni kurkun- ja tomaatintaimet. Niitä on kasteltu ja hoidettu ahkerasti koko kevät ja kesä. Satoa kerättiin jo kesällä runsaasti ja nyt syksyllä viimein tyhjensin kasvihuoneen ja otin loput tomaatinraakileet sisälle punertumaan. Vaikka kasvihuoneen elo tuli tällä erää päätökseensä, nautitaan työn tuloksista vielä pitkään: raa’at tomaatit jatkavat sisällä kypsymistään pitkälle myöhäiseen syksyyn ja pakastin pullottaa sinne keitetyistä purnukoista täynnä herkullista tomaattikastiketta.

Lue loppuun

Saamen kielen etäopetusta virtuaalikoulussa

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen virtuaalikoulu täyttää tänä syksynä kymmenen vuotta. Työ on aloitettu yhden suunnittelijan resurssilla ja tällä hetkellä virtuaalikoulussa työskentelee päätoimisesti kuusi henkilöä. Keskeisenä tehtävänämme on ollut alusta alkaen saamen kielen etäopetuksen järjestäminen. Tähän mennessä meidän kauttamme on opetettu lähes 700 henkilölle pohjois-, inarin- ja koltansaamen kieltä. Opiskelijamme ovat pääosin aikuisia ja heitä on koko Suomen alueelta, toisinaan myös ulkomailta. Opetamme kuitenkin myös perusopetuksen oppilaille virtuaalisesti saamea maksullisen palvelutoimintamme kautta. Useimmat opiskelijoistamme ovat saamelaisia, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta opiskella omaa kieltään. Noin 70% saamelaisista asuu saamelaisten kotiseutualueen ulkopuolella, jossa saamen kielen opiskelumahdollisuudet ovat vähäiset.

Lue loppuun

Kouluun läheltä ja kaukaa

Kouluun läheltä ja kaukaa – Etäopetus erityistilanteissa -tutkimus selvittää etäopetuksen käytäntöjä lapsen sairastuessa tai perheen muuttaessa ulkomaille. Huhti-toukokuussa 2013 keräsimme verkkokyselyllä aineistoa näistä etäopetustilanteista oppilaan, huoltajan ja opettajan näkökulmista. Ennen aineiston tarkempaa kuvausta haluankin osoittaa lämpimät kiitokset kaikille osallistujille heidän arvokkaasta panoksestaan etäopetuksen merkityksen ja käytännön toteutuksen selvittämiseksi!

Lue loppuun

Kettusen renkaanjäljissä

Etätunti Berliinin Schönebergin kahvilassa kotitoimiston nettikatkon takia. Google Hangoutsin kanssa ei ollut ongelmia, mutta opettajan puhe ei sopinut kahvilan tunnelmaan. Chat-toiminto pelasti tunnin.

Suomen kielen tutkija Lauri Kettunen sai apurahan ja osti moottoripyörän. Hän kiersi 1900-luvun alkupuoliskolla keräämässä näytteitä suomen kielen murteista ja sukukielistä. Hänen nimensä on kaiverrettu Tarton yliopiston kunniatauluun. Hän on eräällä tavalla idolini.

Itsellänikin on moottoripyörä ja matkustan sillä Itämeren pohjois- ja eteläpuolella paljonkin. Opetan tällä hetkellä Tartossa suomen kieltä. Nimeni ei ole Tarton yliopiston seinällä. Enkä tiedä, olenko kenenkään idoli.

Lue loppuun

Nettimaailma vs. opettaja – uhka vai mahdollisuus?

Etäopetuksessa opiskelijat ovat tottuneet opiskelemaan ja työskentelemään tietokoneen kanssa. Tietokone on varmasti monelle etäopiskelijalle opiskeluväline siinä missä paperi, kynä ja perinteinen oppikirjakin. Mutta miten käy, kun koneet tuodaan luokkahuoneeseen ja oppikirjat siirtyvät digitaalisiksi? Jokainen voi mielessään kuvitella 36 silmäparia tuijottamassa tietokoneen tai tabletin ruutua ja opettajan, joka puhuu 36:lle otsalle.

Lue loppuun

Etäopiskelun mullistus vaatii uudenlaisia opiskelun valmiuksia

Internetin teknisen ja kulttuurisen kehityksen myötä opiskelun mahdollisuudet ovat lisääntyneet huimalla tavalla. Tämä on muuttanut tapaamme toimia ja samalla aiheuttanut myös murroksen tietokäsityksessämme. Informaatiota ei enää etsitä välttämättä kirjojen sivuilta, vaan se on jatkuvan muutoksen alla ja myös saatavilla ympärillämme. Sosiaalisten verkostojen merkitys on noussut olennaiseksi mahdollisuudeksi informaation hankinnassa, käsittelyssä ja jakamisessa.

Lue loppuun

Kannustavat sähköiset kokeet

Aloitin ranskan etäopetuksen keväällä 2007. Oppimateriaalin postittaminen tuntui työläältä, joten pääsin täydennyskoulutuksen kautta perehtymään Moodlen sähköiseen oppimisympäristöön. Koulutus sattui hyvään saumaan sillä kaipasin myös tavalliseen luokkatyöskentelyyn vaihtoehtoisia tapoja testata oppimista.

Lue loppuun