Aihearkisto: Opetustallenteet ja -videot

Voinko osallistua etäyhteyden kautta?

Työskentelen Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) Turun toimipisteessä tulkkauksen lehtorina, ja otsikossa kuultu lause alkaa olla jo arkipäivää opiskelijoidemme lausumana. Suurin osa opetuksesta meillä on vielä lähiopetusta, mutta etäopetus on viimeisen viiden vuoden aikana tullut vauhdilla taloon. Etäosallistumisen mahdollistavat vain ja ainoastaan toimivat ohjelmat, ja tällä hetkellä Diakissa on käytössä Adobe Connect (AC) videoneuvotteluohjelmisto opetukseen ja Echo360-ohjelmisto tallennukseen. Etätulkkausta, etäopetusta ja – oppimista on Diakissa kehitetty määrätietoisesti jo koko 2000-luvun ajan erilaisten projektien ja työelämäyhteistyön kautta.

Lue loppuun

Flipped classroom, flipped teaching vai flipped learning?

Käänteinen ajattelu tuottaa korkealaatuista oppimista.

Flipped classroom -ajattelumalli on yksi tämän hetken kuumimmista pedagogisista puheenaiheista. Flipped-malli on yksi sulautuvan oppimisen toteutustapa, joka on perinteisesti ymmärretty videoiden hyödyntämisenä teoriaopetuksen metodina. Oppijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti etänä, jolloin lähiopetukseen jää enemmän aikaa keskustelulle ja ongelmanratkaisulle. Malli on suomennettu tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Facebook-ryhmässä ”käänteiset opetusmenetelmät” -malliksi.

Lue loppuun

Kopiosto-pilotti Kuopion Klassikassa 2010-2011

Kuopion klassillisessa lukiossa toteutettiin lukuvuoden 2010–2011 jaksoissa 2 ja 5 opetusmateriaalin digitalisointiseurantaa, erityisesti tallenteiden yhteydessä. Pilotti toteutettiin yhteistyössä Kopiosto tekijänoikeusjärjestön kanssa. Pilottia tuki myös ISOverstas-kehittäjäyhteisö. Myös Opetushallitus rahoitti pilottia.

Seurannan analysointi tehdään sopimuksen mukaan Kopiostossa.

Lue loppuun

Ensimmäinen islamin monimuotokurssi Turussa 2011

Vuosi 2011 toi mukanaan uusia tuulia Turun lukion islaminopetukseen. Sain alkuvuodesta 2011 pyynnön alkaa suunnitella ensimmäisen islamin kurssin toteutusta monimuoto-opetuksena, joka tapahtuisi suurimmaksi osaksi verkkoympäristössä. Islaminopetuksen ongelmana Turussa on aiemmin ollut yhtenäisen oppimateriaalin puute, mistä syystä myös opetuksen sisältö on vaihdellut hyvin pitkälle opettajan mukaan. Uuden monimuoto-opetushankkeen tavoitteena oli nimenomaan yhtenäistää kurssien sisältöjä, saada ne tarkemmin vastaamaan lukion opetussuunnitelmaa sekä parantaa eri kouluista tulevien opiskelijoiden osallistumismahdollisuuksia. Lisäksi syntynyt kurssimateriaali kerättiin Moodle-oppimisalustaan, josta sitä voidaan jakaa myös muiden opettajien käyttöön eri puolelle Suomea.

Lue loppuun