Aihearkisto: Etäopetuksen menetelmiä

Oppituntitallenteet

Tallentaminen mahdollistaa oppituntien seuraamisen ajasta ja paikasta riippumatta niille opiskelijoille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua tunneille perinteiseen tapaan. Periaatteessa tallentamiseen riittää yhden videokameran tapaan melko yksinkertainen varustus, mutta käytössä on myös kehittyneempiä järjestelmiä, jotka tukevat useita kuva- ja äänilähteitä. Tehdyt tallenteet voidaan jakaa julkisesti Internetissä tai esimerkiksi oppilaitoksen sisäverkossa.

Lue loppuun

Reaaliaikainen verkko-opetus

Reaaliaikaisella verkko-opetuksella tarkoitetaan tietokoneiden, internetin ja verkkokokousohjelman avulla luotua yhteyttä. Ohjelmasta riippuen voidaan osallistujien video- ja ääniyhteyden lisäksi välittää erimuotoista mediaa (kuvaa, ääntä, videota),  käyttää yhteisöllisiä piirto- ja kirjoitusalustoja tai näyttää oman tietokoneen näkymä muille (ruudunjako). Tällaiseen etäopetukseen soveltuvia internet-palveluja on tarjolla runsaasti niin ilmaisena kuin maksullisenakin. Reaaliaikaista verkko-opetusta hyödynnetään aina alakoulusta aikuiskoulutukseen ja sitä voidaan käyttää myös tuomaan etävieraita oppitunnille.

Lue loppuun

Verkkokurssit

Verkkokursseilla opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppimisalustalla (esim. Moodle), jonne voidaan tallentaa opetusmateriaali, käydä keskusteluja sekä palauttaa tehtäviä ja koevastauksia. Tällainen opiskelu on usein itsenäistä sekä täysin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta. Verkkokurssiin voidaan helposti yhdistää myös muita etäopetusmenetelmiä kuten reaaliaikaisia verkkoluentoja tai tallenteita.

Lue loppuun

Video-opetus

Video-opetuksella tarkoitetaan videoneuvottelulaitteiden avulla luotua yhteyttä. Videoneuvottelulaitteet käyttävät yhtä standardia, jota eri valmistajien laitteet hyödyntävät. Näillä laitteilla saavutetaan erittäin hyvä kuvan- ja äänenlaatu, mutta ne ovat kuitenkin suhteellisen kalliita ja usein sidottuja tiettyyn tilaan. Etäopetusta järjestetään video-opetuksena monin paikoin ympäri Suomea peruskoulussa, lukiossa ja aikuisopetuksessa.

Lue loppuun