Kirjoittajan arkistot: Antti Huttunen

Kolibri kylvää etäideoita

Kolibri (lintu, ei hanke). www.publicdomainpictures.net

Etäopetustiedon levittämiseen ja sairaiden lasten etäopetuksen tukemiseen keskittynyt Kolibri-hanke päättyi 30.6.2017. Hanke on vastannut myös www.etaopetus.fi-sivun ylläpidosta ja päivityksestä sen nykyiseen muotoonsa. Kolibrin poislennon myötä päättyy myös liki kymmenen vuotta kestänyt etäopetushankkeiden ketju Turun sivistystoimialalla. Työnsä päätteeksi Kolibri jakaa matkallaan kuulemiaan ideoita, lue ja nouki kiinnostavimmat itsellesi! Lue loppuun

Peruskoululaisten palautetta etäopetuksesta

Maaliskuussa 2017 tehtiin verkkokysely niille peruskoulun oppilaille, jotka osallistuvat Turun kaupungin järjestämään etäopetukseen Turussa, Ylöjärvellä sekä Seinäjoella. Tarkoituksena oli selvittää, millaisena he kokevat etäopetuksen ja onko eri ryhmien (luokka-aste, paikkakunta) välillä eroja. Lue loppuun

Oppituntitallenteet

Tallentaminen mahdollistaa oppituntien seuraamisen ajasta ja paikasta riippumatta niille opiskelijoille, jotka eivät syystä tai toisesta voi osallistua tunneille perinteiseen tapaan. Periaatteessa tallentamiseen riittää yhden videokameran tapaan melko yksinkertainen varustus, mutta käytössä on myös kehittyneempiä järjestelmiä, jotka tukevat useita kuva- ja äänilähteitä. Tehdyt tallenteet voidaan jakaa julkisesti Internetissä tai esimerkiksi oppilaitoksen sisäverkossa.

Lue loppuun

Reaaliaikainen verkko-opetus

Reaaliaikaisella verkko-opetuksella tarkoitetaan tietokoneiden, internetin ja verkkokokousohjelman avulla luotua yhteyttä. Ohjelmasta riippuen voidaan osallistujien video- ja ääniyhteyden lisäksi välittää erimuotoista mediaa (kuvaa, ääntä, videota),  käyttää yhteisöllisiä piirto- ja kirjoitusalustoja tai näyttää oman tietokoneen näkymä muille (ruudunjako). Tällaiseen etäopetukseen soveltuvia internet-palveluja on tarjolla runsaasti niin ilmaisena kuin maksullisenakin. Reaaliaikaista verkko-opetusta hyödynnetään aina alakoulusta aikuiskoulutukseen ja sitä voidaan käyttää myös tuomaan etävieraita oppitunnille.

Lue loppuun

Verkkokurssit

Verkkokursseilla opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti oppimisalustalla (esim. Moodle), jonne voidaan tallentaa opetusmateriaali, käydä keskusteluja sekä palauttaa tehtäviä ja koevastauksia. Tällainen opiskelu on usein itsenäistä sekä täysin aikaan ja paikkaan sitoutumatonta. Verkkokurssiin voidaan helposti yhdistää myös muita etäopetusmenetelmiä kuten reaaliaikaisia verkkoluentoja tai tallenteita.

Lue loppuun

Video-opetus

Video-opetuksella tarkoitetaan videoneuvottelulaitteiden avulla luotua yhteyttä. Videoneuvottelulaitteet käyttävät yhtä standardia, jota eri valmistajien laitteet hyödyntävät. Näillä laitteilla saavutetaan erittäin hyvä kuvan- ja äänenlaatu, mutta ne ovat kuitenkin suhteellisen kalliita ja usein sidottuja tiettyyn tilaan. Etäopetusta järjestetään video-opetuksena monin paikoin ympäri Suomea peruskoulussa, lukiossa ja aikuisopetuksessa.

Lue loppuun

Turun suomenkielisen työväenopiston verkkoluentomallista

Pilottimme jälkeen olemme tarjonneet joka lukukausi verkkoluentoja muiden tilattavaksi. Kertyneen kokemuksen ja muutaman hiomiskierroksen jälkeen meille on muodostunut verkkoluentojen tarjoamiseen toimintamalli, joka on noteerattu useamman muunkin opiston toimesta kenties Suomen toimivimmaksi.

Lue loppuun

Verkkoluentojen lähettämisen pilotti

Turun suomenkieliseltä työväenopistolta oli jo pitkään toivottu luentojen verkkolähetyksiä, kun syksyllä 2015 asiassa ryhdyttiin tiivillä aikataululla toimeen. Luentojen valmistelun loppupuolella meille virisi ajatus Sotiemme varjoissa -luentosarjasta, jossa esiteltäisiin sotiemme vähäiselle huomiolle jääneitä aiheita. Sarjassa päätettiin kokeilla useita uusia ideoita, kuten verkkolähetyksiä, koska sitä kohtaan osoitettiin jo valmisteluvaiheessa poikkeuksellisen paljon kiinnostusta.

Lue loppuun

Etäopetus uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Perusopetuksen uudet opetussuunnitelman perusteet on otettu virallisesti käyttöön lukuvuoden alussa. Monien huomio on keskittynyt tietotekniikan osalta ohjelmoinnin tuloon mutta myös etäopetus – tai tarkemmin sanottuna ”etäyhteyksiä hyödyntävä opetus” – mainitaan perusteissa nyt ensimmäistä kertaa. Asiaa voinee hyvin pitää tämän tärkeän ja alati yleistyvän opetusmuodon virallisena hyväksyntänä.

Lue loppuun

Vuoroin verkossa – etäopetuskokemuksia Virosta

Mistä on suomen kielen verkkokurssi tehty? Saunasta, kesämökeistä ja Teemu Selänteestä. Sisukkaista opiskelijoista ja epävarmuutta sietävästä opettajasta. Oppimishalusta, kurssisuunnitelmasta ja teknisestä osaamisesta. Niistä on onnistunut verkkokurssi tehty.

Lue loppuun