Kolibri kylvää etäideoita

Kolibri (lintu, ei hanke). www.publicdomainpictures.net

Etäopetustiedon levittämiseen ja sairaiden lasten etäopetuksen tukemiseen keskittynyt Kolibri-hanke päättyi 30.6.2017. Hanke on vastannut myös www.etaopetus.fi-sivun ylläpidosta ja päivityksestä sen nykyiseen muotoonsa. Kolibrin poislennon myötä päättyy myös liki kymmenen vuotta kestänyt etäopetushankkeiden ketju Turun sivistystoimialalla. Työnsä päätteeksi Kolibri jakaa matkallaan kuulemiaan ideoita, lue ja nouki kiinnostavimmat itsellesi!

Turussa on tehty pitkäjänteisesti työtä etäopetuksen ja etätoiminnan kehittämiseksi. Aivan vuosituhannen alussa reaaliaikaista etäopetusta toteutettiin videoneuvottelulaittein, myöhemmin välineiksi ovat vakiintuneet tietokoneet ja verkkokokousohjelmat. Näiden lisäksi on tietysti viety eteenpäin myös ei-reaaliaikaista etäopetusta pääasiassa Moodle-vetoisesti. Etäopetuksen kehittämisestä on ollut vastuussa VIRTA-hanke (2008-2013) ja paikallisesta sekä valtakunnallisesta edistämisestä Etäopetuksen koordinointihanke (2010-2014) sekä Kolibri-hanke (2014-2017).

Mutta koska vanhojen muistelusta saattaa saada tikun silmään (ja hankkeiden vuosilukujen toistelu on tylsää), päätin sen sijaan koota listan ideoista, joihin on vuosien mittaan törmätty mutta jotka kaipaavat yhä tekijöitä. Kenties joku teistä lukijoista kiihtyy lukemastaan siinä määrin, että ainakin yhden näistä asioista työlistalleen. Eli siis tuleville etäopettajille, etätoiminnan kehittäjille ja tutkijoille ideoita, olkaa hyvä:

Nykyisten käytäntöjen jatkokehittäminen

 • Yhteydet ulkomaailmaan oppitunnilla sekä mm. opettajien koulutuksessa – käytännön järjestelyjen helpottaminen ja rutiinin lisääminen
 • Etäkoulutuksissa vähän väkeä – miten innostaa ja tutustuttaa ihmiset etätoimintaan?
 • Etäluennot osana työväenopistojen tarjontaa, vastaanottajina esim. toisia opistoja, palvelutaloja tai yksityisiä henkilöitä
 • Sairastuneiden lasten etäopetuksesta entistä sujuvampaa ja ”arkipäiväsempää”
 • Etävälineet koulun sisäisissä erityistilanteissa – liikuntarajoitteiset oppilaat, eri rakennuksissa opiskelevat oppilaat jne.
 • Virtuaali-/videotulkkauksen kehittäminen ja käytön laajentaminen
 • Etäopetuksen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa mm. osana työssäoppimista
 • Etäopetuksen kattavampi hyödyntäminen maahanmuuttajien ja erityisryhmien opetuksessa
 • Erilaisten oppimisympäristöjen (oppimisympäristöt, verkkokokousohjelmat, pilvipalvelut) yhteinen hyödyntäminen etäopetuksessa
 • Uusiin laitteisiin (mm. yleisötilaisuuksien kuvan ja äänen jakamiseen liittyen) perehtyminen ja tiedonjako
 • Etäopettajien valtakunnallinen verkostoituminen, koulutus ja tiedonjako

Kokeiltavaksi

 • Tukiopetus verkon kautta
 • Toisen opettajan ”varjostaminen” tai opettajaksi opiskelevan oppitunnin seuraaminen etänä
 • Koulukuraattorin yms. oppilaiden tukipalvelut etänä
 • Etävierailut (=webinaari kohteessa liikutettavalla mobiililaitteella) museoihin, ystävyyskouluun tms.

Tutkimusaiheita

 • Valmistuvien opettajien käsitys etäopetuksesta
 • Oppituntitallenteet opetuksen tukena
 • Yhteisöllisyyden muodostuminen etäopetuksen eri muodoissa
 • Peruskoulun, toisen asteen ja aikuiskoulutuksen erot etäopetuksessa

Isompia visioita

 • Virtuaalimaailmat ja/tai vr-lasit etäopetuksessa
 • Massiiviset verkkokurssit (MOOC) osana opetusta

Näiden ajatusten myötä iloista elämää ja antoisia oppimishetkiä kaikille! Törmäillään vaikka etänä koska se on lähitörmäilyä turvallisempaa!


Antti Huttunen
projektikoordinaattori
Kolibri-hanke
Turun sivistystoimiala