Verkkoluentojen lähettämisen pilotti

Turun suomenkieliseltä työväenopistolta oli jo pitkään toivottu luentojen verkkolähetyksiä, kun syksyllä 2015 asiassa ryhdyttiin tiivillä aikataululla toimeen. Luentojen valmistelun loppupuolella meille virisi ajatus Sotiemme varjoissa -luentosarjasta, jossa esiteltäisiin sotiemme vähäiselle huomiolle jääneitä aiheita. Sarjassa päätettiin kokeilla useita uusia ideoita, kuten verkkolähetyksiä, koska sitä kohtaan osoitettiin jo valmisteluvaiheessa poikkeuksellisen paljon kiinnostusta.

Meille oli aiemmin ylläpitäjämme Turun kaupungin taholta esitelty ja tarjottu käyttöön Adobe Connect -työkalua. Hyvin alustavaa pohdintaa oli alettu tehdä myös laitteistosta, jota etälähetyksiä varten tulisi hankkia.

Rehtorimme näytettyä vihreää valoa etälähetyksille, laitettiin pyörät toden teolla pyörimään. Opiston avainhenkilöille tilattiin koulutus- ja konsultointitilaisuus, jossa yhdessä asiantuntijan kanssa tutustuttiin AC:n käyttöön, tunnistettiin mahdollisia ongelmakohtia ja tehtiin laitteiden hankintasuunnitelma.

Uusia laitteita testailtiin useaan otteeseen ennen luentosarjan alkua toimivien ratkaisujen löytämiseksi. Ongelmallisimmaksi osoittautui kokousmikrofonin kautta etätahoille toteutettu äänentoisto, johon syntyi herkästi häiriöitä, jos salissa käytettiin kaiuttimia paikallista yleisöä varten. Lopulta tämä saatiin kohtuullisesti ratkaistua äänenvoimakkuutta ja mikrofonin herkkyyttä säätämällä.

Tekniikan lisäksi oli rakennettava paljon muutakin uutta. Hinnoittelumallia ja tilausehtoja tuumattiin ja viilattiin monen luonnoksen läpi, vähäisiä muualta löydettyjä esimerkkejä hyödyntäen. Luennoitsijoilta hankittiin alustavat luvat etälähetyksille ja laadittiin lupalomake ennen luentoa allekirjoitettavaksi, jotta tarvittavat luvat saatiin kirjallisina. Myös mahdollisuutta maksaa luennoitsijoille lisäkorvausta etälähetyksistä selvitettiin, mutta todettiin ettei opistomme ulkopuolelta tuleva palkkiojärjestelmä sitä mahdollista.

Luentoja päätettiin lopulta tarjota vain rajatulle määrälle etukäteen valikoituja opistoja. Valinnoissa painotettiin mahdollisten vastaanottajien aiempaa kokemusta verkkoluennoista, jolla pyrittiin vähentämään ongelmien ja meiltä tarvitun tuen määrää.

Verkkosivuillemme laadittiin tälle luentosarjalle poikkeuksellisesti aivan oma sivunsa, jossa sekä esiteltiin sarjaa mahdollisille tilaajille ja yleisölle, että jaettiin keskitetysti tietoa sarjan esityspaikoista. Sivulle laadittiin myös markkinointimateriaalia tilaajien käyttöön.

Sarjan markkinointi onnistui hyvin ja saimme mukaan kuusi vastaanottajaa. Tämä osoittautui meille varsin sopivaksi aloitusmääräksi ja saimme heidän kanssaan kartutettua hyvin kokemusta. Parilta vastaanottajalta saimme ensimmäisten luentojen jälkeen hyviä vinkkejäkin.

Kaikesta testaamisesta huolimatta luentosarjan aikana koettiin joitakin haasteellisia hetkiä, mihin varautuen meillä oli onneksi kaksi tekniikan tuntevaa henkilöä läsnä luennoilla. Eniten vaikeuksia oli äänenlaadun kanssa vastaanottajien päässä. Parhaat tulokset tässä saavutettiin, kun käytettiin vain kokousmikrofonia ja tyydyttiin salissa luennoitsijan omaan ääneen. Pari luentoa sisälsi laulua, mikä kuulosti etätahoille kuin vanhanmallisesta radiosta tulevalta. Parhaan ”purkkavirityksen” saimme puolestaan tehdä, kun eräs luennoitsija halusi esittää videota, joka saatiin lopulta vastaanottajille luotettavimmin kuvaamalla sitä tietokoneen näytöltä äänen kulkiessa kokousmikrofonin kautta.

Teknisen kokemuksen lisäksi meille oli kiinnostavaa nähdä, miten paljon yleisöä luennot keräsivät vastaanottajien päässä. Saimme heiltä ehtojemme mukaisesti luentokohtaiset luvut, joiden mukaan luentoja seurasi keskimäärin 21 ihmistä oman talomme ulkopuolella. Joissakin paikoissa luennot keräsivät paikallisesti katsoen hyvin väkeä, mutta toisaalla jäätiin hyvin pieniin määriin. Vaikutti siltä, että väkeä kertyi enemmän siellä, jossa verkkoluentoja oli tarjottu aiemminkin. Ottaessamme myöhemmin itse vastaan verkkoluentoja huomasimme mekin sellaisen ilmiön, etteivät ne keränneet yleisöä läheskään samoin kuin paikan päällä pidettävät luennot.

Pilottimme kokemusten rohkaisemana olemme jatkaneet verkkoluentojen tarjoamisen tiellä ja hioneet kokonaisuuttamme toimivammaksi, niin tekniikan kuin muiden seikkojen suhteen.

 


Tero Kuusela
Luentovastaava
Tiimivastaava (Elämänhallintatiimi)
Tuntiopettaja (tietotekniikka ja oppimistaidot)