Mitä huomioida verkko- ja monimuotokurssilla?

Ennakkovalmistelut

Opiskelija sitoutuu helpommin, jos kurssi on suunniteltu huolellisesti ja laadukkaaksi ja kurssin käytänteet, tiedot aikatauluista, ohjeet tehtävien palautukseen jne. löytyvät helposti. Valitse selkeä verkkosivu kurssialustaksi. Älä lisää liikaa otsikoita kurssialustalle, jotta yhdellä silmäilyllä näkisi kokonaisuuden. Huonoa ensivaikutelmaa on vaikea korjata.

Kokoa kurssialustalle valmiiksi tärkeimmät tiedot, kuten ohje opiskelijan ensi askeliin esimerkiksi otsikon ”Näin pääset alkuun verkkokurssilla” alle. Muista ohjeeseen: mistä apu ongelmatilanteissa (Wilma/tekstari opelle), milloin opettaja vastaa kysymyksiin (päivystys ei 24/7), onko opiskelijoiden välisiin keskusteluihin oma learning Cafe/chat/WhatsApp-ryhmä/Padlet-verkkoseinä tai onko kenties tuutori apuna. Tuutoritoimintaan voisi pohtia, olisiko koululla tarjota ”Aktiiviselle kurssi” -suoritusmerkintää, johon vanhemmat opiskelijat voisivat kerätä tuutoroinnista osasuorituksia (IB-linjan CAS-tyylisesti).

Suunnittele kurssin työmäärä huolella; verkossa tulee helposti jaettua liikaa materiaalia. Kurssisisältöjen hahmottamista auttaa luettelo kurssisisällöistä esim. check-listana, jossa aiheet on jaoteltu pohjatietoihin, perusteisiin, varsinaiseen asiaan, syventävään ja lisätietoihin. Toki voi myös miettiä, haluaako listata, mitä aiheita pitää osata mihinkin arvosanaan vai onko riskinä jonkin opiskelijan kohdalla alisuoriutuminen. Muista nimetä ylimääräinen tai syventävä materiaali selkeästi, esimerkiksi laittamalla ne omaan tiedostokansioon.

Kurssin aluksi

Opetuksen suunnittelua helpottaa, jos tiedossa on kurssilaisten motivaatio- ja lähtötaso. Toteuta kurssin aluksi ennakkokysely, jossa tiedustellaan esim. opiskelijan tausta ja pohjatiedot, kurssin valitsemisen syy, motivaatiotaso ja tavoitteet.

Selvitä kurssilaisille pelisäännöt. Anna selkeät ja mieluiten lyhyet ohjeet – kehonkieli ei ole auttamassa tulkinnan tekemisessä.

Kirjaa pelisääntöihin:

 • Aikataulu
  • Ennakkotehtävät
  • Etäluennot, webinaarit
  • Välitavoitteet, välikokeet, kotikokeiden deadline
  • Palautettavat tehtävät & mitä pohjatietoja tarvitaan mihinkin
  • Miten tehtävät palautetaan
 • Arviointi
  • Mitä vaaditaan kurssilla
  • Mitä arvioidaan ja myös miten
  • Miten tehtävien palautus ja aikataulussa pysyminen vaikuttaa arvosanaan
  • Turnitin-plagiaatintunnistusohjelman käyttö?
  • Tavoitteet näkyviin, myös tehtävien kautta opittavat taidot; motivointi!
 • Opiskelussa vaadittavat taidot (Älä pidä mitään liian itsestään selvänä)
  • ”Opiskelu rauhallisessa paikassa. Älä tee muuta videota katsoessa tai tehtäviä tehdessä.”
  • ”E3 tehtävän vieressä tarkoittaa, että katso esimerkki 3.”
  • Hyvän esseen piirteet, vastauksen rakenne
  • Mitä muistaa sanallisissa/monivalinta-/aukko-/sanaselitystehtävissä
  • Yhtenä kotitehtävänä voi olla ”Lue opiskeluohjeet. Mikä ohje oli vaikea ymmärtää? Miksi”

Muista verkkokurssilla myös

 • Opeta käyttämään kurssialustaa.
 • Totuta aluksi käytettäviin työtapoihin pienempien tehtävien kautta.
 • Itse- ja vertaisarviointia kannattaa hyödyntää opiskelijan motivaation ylläpitämiseksi ja oppimisen tehostamiseksi – oppimisprosessi näkyvämmäksi
 • Älä käytä liikaa ryhmätöitä. Ryhmätöiden tekeminen verkossa voi kommunikoinnin hitauden takia olla työläämpää kuin kasvotusten työskentely (viesteihin vastailu kestää).
 • Ennen ryhmätöitä tutustuta opiskelijat toisiinsa yhteistyön sujuvoittamiseksi; edes keskustelu/kirjoitustehtävä harrastuksista, mielenkiinnon kohteista tai valitsevat itseään tai mielenkiinnon kohteitaan kuvastavan kuvan.

 

Johanna Keskitalo
matematiikan opettaja
Turun normaalikoulun lukio