Turun seudun toisen asteen etärengas

Turun seudun toisen asteen etärengas on alueellinen yhteistyömuoto, joka syntyi Opetushallituksen etäopetushankkeen myötä vuonna 2000. Opetushallituksen rahoitusta etärengas nautti vuosina 2000–2004. Rahoitus mahdollisti panostamisen alueelliseen etäopetuksen kehittämistyöhön. Enimmillään etärenkaan toiminnassa oli mukana 18 oppilaitosta, tällä hetkellä yksi vähemmän. Mukana ovat Turun kaupungin ylläpitämien suomenkielisten päivälukioiden (Klassillinen, Kerttuli, Luostarivuori, Lyseo, Puolalanmäki ja TSYK) lisäksi Turun iltalukio, Elisenvaaran lukio, Kaarinan lukio, Laitilan lukio, Naantalin lukio, Nousiaisten lukio, Paimion lukio, Paraisten lukio, Raision lukio ja Turun normaalikoulun lukio sekä Turun ammatti-instituutti.

Kurssit ovat pääsääntöisesti normaaleja lukiokursseja, valtakunnallisia pakollisia ja syventäviä. Kaikki soveltavatkin kurssit (yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta) ovat laajuudeltaan lukion kursseja vastaavia. Kursseja tarjotaan tällä hetkellä 53. Vuositasolla etärenkaan kursseilla on opiskelijoita yhteensä arviolta 500–700. Kurssien opiskelijamäärät vaihtelevat muutamasta opiskelijasta yli sataan opiskelijaan. Kaikkien aikojen suosituin kurssi on ollut hygieniakurssi, jonka 120 opiskelijapaikkaa täyttyivät muutamassa päivässä. Etärenkaan kielitarjonta on erityisen laaja. Turun iltalukion kautta opiskelijat voivat suorittaa maksutta lyhyinä kielinä espanjaa, italiaa, japania, kiinaa, ranskaa, saksaa ja venäjää.

Etärenkaan toiminnassa byrokratia on karsittu minimiin. Käytännön toiminta perustuu sopimuksiin renkaan toimintaan osallistuvien oppilaitosten välillä. Etärenkaan toimintaa koordinoi ohjausryhmä, jonka puheenjohtaja on Turun iltalukion apulaisrehtori Sami Peltonen. Muut jäsenet ovat Turun lukiotoimen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen, Nousiaisten lukion rehtori Anett Blom, Turun normaalikoulun rehtori Marjut Kleemola, Kaarinan lukion rehtori Kimmo Laitinen, Kerttulin lukion apulaisrehtori Juho Airola ja järjestelmäasiantuntija Jarkko Lehmuskenttä.

Kursseille osallistuminen on maksutonta etärenkaaseen kuuluvien oppilaitosten opiskelijoille. Muutenkaan etärenkaan toiminnassa ei liiku raha. Antamalla muutaman kurssin etärenkaan tarjottimelle oppilaitos saa vastineeksi käyttöönsä laajan verkkokurssitarjonnan täydentämään omaa tarjontaansa. Oppilaitoksen etärenkaalle antamien kurssien määrään vaikuttaa oppilaitoksen koko. Eräs opinto-ohjaaja on todennutkin leikkisästi, että etärengas on opiskelijoidemme pelastusrengas.

Opiskelija ilmoittautuu suoraan kurssin opettajalle sähköpostitse noin viikkoa ennen kurssin alkamista. Opettaja lähettää paluupostissa tarkemmat ohjeet ja linkit. Kurssin päätyttyä opettaja lähettää suoritustiedot suoraan opiskelijan omaan lukioon. Oppimisalustana käytetään pääsääntöisesti Turun ammatillisen ja aikuiskoulutuksen Moodlea (http://taito.edu.turku.fi/). Myös muita oppimisalustoja voi käyttää. Lyhyiden kielten opetus toteutetaan Adobe Connect Pro -ohjelmiston avulla. Opiskelija tarvitsee verkkokurssista suoriutuakseen vähintään tietokoneen ja verkkoyhteyden. Kielten opiskelussa myös kuulokkeet ja mikrofoni (headset) ovat paikallaan. Verkkokurssin kokeet järjestetään joko verkkokokeena tai perinteisenä paperikokeena opettajan valinnan mukaan. Oppimateriaali voi olla joko sähköisenä verkossa tai perinteiseen tapaan paperisena tai näiden yhdistelmänä. Opettajan tehtävänä ei ole oppimateriaalin tuottaminen vaan opettaminen ja ohjaus.

Etärenkaan opettajille ja muillekin verkko-opetuksesta kiinnostuneille opettajille etärengas järjestää vuosittain ajankohtaista koulutusta. Opettajat voivat halutessaan osallistua myös Moodle-kursseille, joita on kolmea eri tasoa: starttimoottori, jatkokurssi ja paja. Myös henkilökohtaista ohjausta on mahdollista saada maksutta. Pyrkimyksenämme on, että etärenkaan puitteissa opettajat voivat jakaa osaamistaan ja hyviä käytänteitä sekä saada halutessaan kaiken tarvitsemansa tuen kurssinsa toteuttamisessa. Ideaalitilanteena olisi, että opettaja voisi keskittyä opettamaan sujuvasti verkossa, eikä hänen tarvitsisi yksin painia teknisten ongelmien kautta.

Verkkokurssin pitämisestä opettajalle maksettava korvaus on tavallisesti sama kuin tavallisesta lähikurssistakin. Mikäli opiskelijamäärä jää pieneksi, paikallisesti on sovittu muistakin käytännöistä.

 


Sami Peltonen
apulaisrehtori
Turun iltalukio