Kiltakoulut, oppimisympäristö

Kiltakoulut-mallin oppimisympäristön luominen lähtee työelämän tarpeista sekä opetussuunnitelman perusteista. Kiltakoulut-malli vastaa uusien opetussuunnitelmien tarpeisiin ja vaatimuksiin hyvin. Otan esimerkiksi pintakäsittelyalan, Pintakilta Originalin, jonkan opetussuunnitelmatyöstä vastaan.

Oppimisympäristö, työsali

Fyysinen oppimisympäristömme on vuosien kuluessa hiotunut muistuttamaan pintakäsittelyalan työpaikkaa. Me opettajat olemme kaikki vähintään 20 vuotta alalla toimineita ennen opetusalalle siirtymistä, itse olen toiminut koko työurani pienyrittäjänä alalla.

Teorian opetus tapahtuu usein työsalissa, oikean työn parissa. Kuvassa meneillään pohjustetöiden teoriatunti, opettajana Jukka Rinne, automaalarimestari.
Monesti teoriaopetus on eriytetty pois työsalista. Kokemuksemme mukaan teorian sitominen käytännön esimerkkeihin tuottaa parhaat oppimistulokset, kun opiskelija ymmärtää miksi hänen tulee ko. aihe opiskella, mitä hyötyä hänelle siitä on tulevassa ammatissaan.

Oppimisympäristö, motivaation lähteenä

Oppimista tukevat projektit toimivat tavallaan myös oppimisympäristömme osina. Opiskelijan motivaation luominen on yksi koulun ja opettajan tärkeimpiä  tehtäviä. Kun mietimme, miten opetamme pohjustetyöt, jotka moni opiskelija kokee työläiksi ja osin hankaliksikin oppia, päätimme sisällyttää niiden opettamisen kakkosluokan projektityön sisälle. Projekteiksi valikoituvat sellaiset autot ja kohteet, jotka itsessään motivoivat tekemään. Projektityöllä on sovittu aloitus ja lopetus, joten joskus opiskelijat päätyvät tekemään myös ylitöitä projektin loppuun saattamisesksi.

Projektin aikana opettaja siirtyy aktiivisesta kouluttajasta taustalle ohjaamaan projektin etenemistä, enemmänkin valmentajan rooliin. Tottakai OPS:n mukaiset opit opetetaan, mutta projektiautojen kautta, niiden toimiessa eräänlaisena motivaation katalyytteina.

Oppimisympäristö, mediavälineet ja mobiililaitteet

Pintakilta- ja Kiltakoulut-oppimisympäristöihin kuuluvat olennaisina komponentteina mediatyökalut sekä pilvitallennealustat. Opiskelija voi tehdä muistiinpanonsa opetuksen aikana mobiililaittein, Opetamme opiskelijoille medialaitteiden oikeanlaista käyttöä ja luomme säännöt niiden käyttämiselle oppituntien aikana. Opiskelijan vihko tai kansio on suurimmalla osalla blogissa, jonne voi päivän mittaan tallennella videoleikkeitä, muistiinpanoja sekä valokuvia.

Myös tabletit ovat sallittuja opiskelun apuvälineitä, vaikka suurin osa opiskelijoista dokumentoi oppimaansa omalla mobiililaitteellaan. Pintakilta-Wiki sekä tulevaisuudessa Pintakilta-Weebly-alustat toimivat oppimateriaalin säilytysalustoina. Suurin osa teoria-aineistosta löytyy tätä kirjoitettaessa mobiililaitteilla luettavassa muodossa.

Osana opiskelua ovat myös erilaiset edustustilaisuudet, opiskelija voi halutessaan ilmoittautua vapaaehtoisesti koulua edustamaan. Pintakillan markkinointia suoritetaan oppilas- ja opettajavoimin mm. vuosittain autonäyttelyssä sekä erilaisissa oppimisympäristöjä esittelevissä tilaisuuksissa. Nämä tilaisuudet valmentavat elinikäisen oppimisen avaintaitoja.

Opetussuunnitelma opiskelijan ymmärrettäväksi

Olemme havainneet, että yksi opintojen suurin ongelma on, jos opiskelija ei tiedä mitä hän opiskelee ja miksi. Olemme selventäneet opetussuunnitelman opiskelijoiden ymmärtämään muotoon käytännön työtehtäviksi. Tällöin opiskelija voi helposti verrata jo osaamaansa tavoitteeseen, joka on kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten perusteella laadittu. Työstämme juuri Kiltakoulut 360-ympäristöä, josta esimerkkinä Pintakilta 360 Ensi syksyyn mennässä Pintakilta 360:n on tarkoitus saada kaikki tarjoamamme tutkinnon osat ositeltua opiskelijoiden helposti saatavilla olevaan muotoon.

Katso tallenne Jari Välkkysen Kiltakoulut-webinaarista täältä

 


Jari Välkkynen
Pintakäsittelyn opettaja, Koulutuskeskus Tavastiasta
Yrittäjä, Pieni Taulukauppa.