Loppuja ja alkuja – ajatuksia aikuisten perusopetuksen etäohjauksesta

Taitava mieheni nikkaroi minulle viime keväänä ihkaoman kasvihuoneen. Keväällä istutin sinne jo kevättalvella kylvämäni kurkun- ja tomaatintaimet. Niitä on kasteltu ja hoidettu ahkerasti koko kevät ja kesä. Satoa kerättiin jo kesällä runsaasti ja nyt syksyllä viimein tyhjensin kasvihuoneen ja otin loput tomaatinraakileet sisälle punertumaan. Vaikka kasvihuoneen elo tuli tällä erää päätökseensä, nautitaan työn tuloksista vielä pitkään: raa’at tomaatit jatkavat sisällä kypsymistään pitkälle myöhäiseen syksyyn ja pakastin pullottaa sinne keitetyistä purnukoista täynnä herkullista tomaattikastiketta.

Myös ETÄNÄ – Aikuisen perusopetuksen etäopiskelumallin kehittäminen -hanke lähestyy loppuaan. Se on pitänyt sisällään paljon työtä, mutta samalla työn tuloksista on myös saatu nauttia. Tulosten hyödyntäminen jatkuu vielä pitkään. Vaikka hanke päättyykin, sen aikana luodut yhteistyöverkostot ja toimintamallit jatkavat elämäänsä ja rikastuttavat aikuisten perusopetusta.

Hankkeen taustaksi kerrottakoon, että työpaikallani Raudaskylän kristillisellä opistolla on kehitetty aikuisten perusopetusta aktiivisesti vuodesta 2005 lähtien. Koulutuksessa emme voi retostella suurilla opiskelijamäärillä, ja hyvä niin. Suomessa peruskoulun keskeyttäneiden osuus on onneksi hyvin pieni. Volyymin sijaan teemme kuitenkin sitäkin tärkeämpää työtä: kesken jääneet peruskouluopinnot ovat monella tapaa yksilöä marginalisoiva asia, ja päättötodistuksen merkitys on tässä tilanteessa paitsi uusia ovia avaava, usein myös hyvin symbolinen.

Opetusta on vuosien varrella järjestetty monella tapaa. On ollut iltaopetusryhmiä lähiopetuksessa, oppiaineitten täysin itsenäistä etäopiskelua ja joitain yhdistelmiä näiden väliltä. Kaksi peruslähtökohtaa on vuosien varrella käynyt selväksi: Ensinnäkin aikuisten perusopetuksen opiskelijat ovat maantieteellisesti niin hajallaan, että lähiopetusryhmiä ei näillä Pohjois-Pohjanmaan haja-asutusalueilla saada järjestetyksi. Toiseksi koulutuksen jo kerran keskeyttäneet tai arvosanakorotuksia yrittävät alisuoriutujat ovat opiskelijaryhmä, joka tarvitsee opiskeluunsa myös tällä uudella yrityksellä erittäin paljon tukea. Näiden kahden seikan yhdistäminen on ollut haasteellista.

Ongelmaan kehitimme ratkaisuksi Ohjatun etäopetuksen mallin, jota toteutamme yhdessä työpajojen ja esimerkiksi etsivän nuorisotyön kanssa. Opetus, ohjaus ja muu opintojen suorittamiseen liittyvä toiminta tulee meiltä koulutuksen järjestäjältä. Sen sijaan opiskelijan lähituki opiskeluun, apu yhteydenotoissa ja teknisen laitteiston kanssa sekä välillä opiskeluun motivointi ja patistelukin tulevat opiskelijan lähiverkostossa olevalta tukihenkilöltä. Tällainen apua antava tukihenkilö voi olla esimerkiksi työpajan ohjaaja tai etsivää nuorisotyötä tekevä henkilö. Tämä opiskelun malli on pääpiirteissään toiminut hyvin.

Opiskelun pohjana ovat verkko-oppimisympäristössä olevat kurssit, joita aikuisten perusopetuksen opiskelijat suorittavat etänä omilta paikkakunniltaan. Opintoihin liittyvä ohjaus on tärkeässä roolissa. Koulukokemukset tällä opiskelijajoukolla ovat usein negatiivisia ja omat keskeytyneet opinnot saatetaan kokea raskaanakin painolastina. Vaikka iän myötä motivaatio opiskeluun olisikin löytynyt, ovat opiskelun taidot silti alussa usein hukassa. Vastoinkäymiset saattavat taas latistaa motivaation. Tässä tilanteessa oikeanlaisen ohjauksen ja tuen antaminen on tärkeää.

Ohjaukseen liittyy kuitenkin monia haasteita. Kun tuen tarve on suuri mutta opiskelijat pitkin maakuntia, on ohjauksen suunnittelu välttämätöntä. Myöskään vertaistukea ei aina opiskelijatovereilta saa, sillä vain muutamalla työpajalla on useampi aikuisten perusopetuksen suorittaja. Tässä tilanteessa sähköiset välineet ovat oivia ohjauksen työkaluja. Sähköposti, verkkoneuvotteluohjelmat, verkko-oppimisympäristön keskustelualustat ja muut vuorovaikutteiset kanavat tarjoavat mahdollisuuksia etäohjaukseen.

Esimerkiksi yksi tärkeimpiä etäohjauksen työkaluja on verkkoneuvotteluohjelman suunnitelmallinen käyttö. Erityisesti kurssin loppuvaiheen palautepalaveri verkkoneuvotteluohjelman välityksellä on erityisen tärkeää keskeyttämisiä ja alisuoriutumisia kokeneille opiskelijoille. Kurssin hyväksytty loppuun saattaminen on opiskelijalle usein voimaannuttava kokemus. Se antaa voimakkaan onnistumisen tunteen ja motivoi jatkamaan opinnoissa eteenpäin.

Etäopetus on haasteellista ja vaatii omat työkalunsa. Yhtä haasteellista on kuitenkin myös etäohjaus. Opiskelijan ohjaaminen ja motivointi on usein vaikeaa myös lähiopetuksessa, saatikka sitten, kun opettaja ja opiskelijat eivät koskaan kohtaa kasvokkain. Opiskelijapalautteesta saadaan arvokkaita näkemyksiä ohjauksen toteuttamiseen ja sen kehittämiseen. Opiskelijat itse kokevat ohjauksen olevan erittäin tärkeä osa opintoja ja kaipaavat sitä paljon opintojensa suorittamisen tueksi. Tähän toiveeseen meidän on vastattava.

Tämä syksy on siis loppujen aikaa. Mutta jonkin loppu on usein myös uusi alku. Vaikka ETÄNÄ-hanke pian loppuu, aikuisten perusopetukselle tämä syksy on jälleen uusi alku. Uusi lukuvuosi on pyörähtänyt käyntiin. Nyt eletään jo lokakuuta. Kohta on aika alkaa selata siemenkuvastoja ja miettiä uusia jännittäviä tomaattilajikkeita ensi vuodeksi. Myös aikuisten perusopetuksessa on aika alkaa suunnitella uusia tuulia koulutuksen kehittämiseksi. Uusia opiskelijoita on taas tullut mukaan joko suorittamaan kesken jääneitä peruskouluopintojaan tai korottamaan kehnoksi jääneitä arvosanojaan. Myös verkoston laajentaminen jatkuu ja tänä syksynä on mukaan tullut jo yksi uusi työpajatoimija. Verkoston laajentuessa saamme etäohjauksen kehittämiseen toivon mukaan lisää näkökulmia ja uusia kokemuksia. Tämä auttaa meitä jatkamaan ETÄNÄ-hankkeen alullepanemaa kehittämistyötä ja parantamaan etäopiskelijoiden tukea opintojensa suorittamisessa.

Kaikista tärkein uusi alku koittaa kuitenkin niille uusille opiskelijoille, jotka alkavat suorittaa loppuun kesken jääneitä perusopetuksen opintojaan. Tämä on heille uusi mahdollisuus. Aivan kuten tomaatinkasvatuksessa, töitä täytyy tehdä paljon ja pitkäjänteisesti. Monelle alku on hankalaa ja ohjausta tarvitaan, että saadaan opintosuorituksia ropisemaan. Alun jälkeen monen taival kuitenkin helpottuu ja päättötodistuksen tuleminen askel askeleelta lähemmäksi motivoi yhä paremmin opintoihin ja niiden loppuun saattamiseen. Ja jälleen kerran opintojen loppu – päättötodistuksen saaminen – on samalla myös uusi alku: uusi alku elämään ja tulevaisuuteen.

 


Päivi Peltoniemi
Lehtori, KM
Psykologia, OPO, APOP, hankkeet
Raudaskylän Kristillinen Opisto