Etäopetus seilaa myötätuulessa

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen on edennyt Opetushallituksessa jo lähes loppusuoralle. Tätä kirjoittaessani on menossa perusteluonnosten avoimen verkkokommentoinnin viimeinen päivä. Etäopetusta – tai kuten perusteluonnoksissa asia on ilmaistu: ”etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta” – on käsitelty perusteiden viidennessä luvussa kolmen kappaleen verran. Siis kolme kappaletta laajemmin kuin voimassa olevissa ops-perusteissa!

Kuten tunnettua, niin lainsäädännön mukaan oppivelvollisten perusopetuksessa ei opetusta voi järjestää etäopetuksena. Sen sijaan etäyhteyksiä hyödyntävä opetus on tarkemmin ajatellen suorastaan nerokas nimitys opetukselle, jossa yhdistellään joustavasti lähi- ja etäopetusta ja otetaan käyttöön digitaalisia oppimisympäristöjä, työvälineitä ja palveluita perinteisempien ohella. Kysehän on loppujen lopuksi uudenlaisesta, modernista opetuksesta tai paremminkin oppimisen tuesta ja ohjauksesta, jota toteuttavat jo tänä päivänä edistyksellisimmät opettajat monissa kouluissa. Todennäköisesti jonakin päivänä ei enää puhuta erikseen ETÄopetuksesta vaan vain opetuksesta, jota voidaan toteuttaa yhdistelemällä luovasti erilaisia menetelmiä ja työtapoja.

Etäyhteyksiä hyödyntämällä voidaan edistää oppilaiden/opiskelijoiden yhdenvertaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen opetukseen opiskelijamäärästä, koulun sijainnista tai opiskelijan elämäntilanteesta riippumatta. Takuuvarmaa on, että etäyhteyksien käyttö opetuksessa lisääntyy lähivuosina selvästi. Arvioni perustuu yhtäältä pakottaviin ulkoisiin tekijöihin kuten koulutuksen järjestämiseen tulossa oleviin rahoitusleikkauksiin ja sen myötä tapahtuviin kouluverkkojärjestelyihin. Toisaalta etäyhteyksien hyödyntäminen opetuksessa kasvaa, koska etäopetuksesta on pedagogisen ja teknisen kehittämistyön tuloksena tullut varteenotettava ja tasaveroinen ”kumppani” lähiopetukselle. Vähitellen on päästy eroon pahimmista teknisistä ongelmista, verkkoyhteydet toimivat jo varsin häiriöttömästi ja teknologia on yhä helppokäyttöisempää. Myös etäopetuksen hyviä pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja on luotu ja julkaistu. Kynnys astua etäopetuksen ovesta sisään ei ole enää korkea sen enempää opettajalle kuin oppilaallekaan.

Opetushallitus käynnisti vuonna 2010 oppimisympäristöjen kehittämisaluekohtaiset koordinointihankkeet, joiden tehtävänä oli tukea kehittämishankkeiden toimintaa ja verkostoitumista sekä koota ja levittää hankkeissa aikaansaatuja pedagogisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Turun kaupungin hallinnoima Etäopetuksen koordinointihanke EKO on nimensä mukaisesti keskittynyt tukemaan etäopetuksen kehittämistä ja käyttöönottoa koko maan alueella. EKO:n vajaan neljän vuoden toiminta-aika on osoittautunut menestykseksi. EKO:n AAA-luokituksen (= asiantunteva, aktiivinen ja aikaansaava) tiimi on täyttänyt hienosti hankkeelle asetetut tavoitteet. Etäopetustietoutta on kerätty ja jalostettu sekä jaettu verkossa ja paikallisesti maan eri kolkkiin jalkautuen. Hankkeen keskeisin aineisto on paketoitu näille sivuille: menetelmäkuvaukset, mallit, tutkimukset sekä videot ja muut tukimateriaalit. Rohkenen väittää, että toista vastaavaa etäopetuksen laajaa ja monipuolista tietopakettia ei maailmasta löydy.

Haluan Opetushallituksen ja myös omasta puolestani kiittää lämpimästi EKO:n vetäjää Päiviä ja hänen loistavaa tiimiään: Anttia, Jaria, Mikkoa ja Riikkaa. Olette tehneet hienoa työtä! Kiitokset myös Turun yliopiston Oppimistutkimuksen keskuksen Erno Lehtiselle, Minna Nummenmaalle ja Tarja-Riitta Hurmeelle hyvästä tutkimuksellisesta tuesta EKO:lle sekä Turun kaupungin sivistystoimialalle hankkeen hallinnoimisesta.

Koordinointihanke siis päättyy, mutta etäopetuksen kehittäminen ja toteuttaminen jatkukoon. EKO:n tuottama sato on valmis poimittavaksi – olkaa hyvä!

 


Kimmo Koskinen
Ylitarkastaja, Opetushallitus