Nettitunti koukuttaa

Oppilaantuntemus ja vuorovaikutus ovat hyvä lähtökohta oppimiselle. Mitä enemmän oppilas pystyy luottamaan opettajaansa ja tuntee olonsa turvalliseksi, sitä avoimempi hän on oppimaan uutta. Mitä paremmin opettaja tuntee oppilaansa taustoja ja tietää hänen lähtökohtansa, sitä selkeämmin hän pystyy tarjoamaan oppilaalle hänen tarpeidensa mukaista opetusta.

Kasvokkain kohtaaminen on harvinaista verkko-opetuksessa, etenkin silloin, kun oppilas ja opettaja asuvat eri maissa. Eri aikavyöhykkeet ja aikataulut tuovat omat haasteensa verkko-opetukseen. Opettajan vasta herätessä töihin oppilas on jo menossa nukkumaan. Oppilaat opiskelevat suomea asuinmaansa koulunkäynnin ohessa iltaisin ja viikonloppuisin. Opettaja ja oppilas asuvat eri maissa, kieliympäristöissä, kulttuureissa ja olosuhteissa.

Jotta verkko-opetus ei olisi ainoastaan etäopetusta, siihen pitää löytää oppilaita ja opettajaa yhdistäviä tekijöitä. Suomalaisuus, sekä suomen kielen ja kulttuurin vaaliminen ja opiskeleminen yhdistävät verkkokoululaisia. Myös ulkosuomalaisuuden kokemus ja suomalaisen identiteetin vahvistuminen toisessa kulttuurissa asuessa ovat seikkoja, jotka yhdistävät verkkokoulun osapuolia toisiinsa.

Aloittaessani suomen kielen ja kirjallisuuden verkko-opettajana syksyllä 2007 oppilaat opiskelivat ainoastaan verkkosivujen ja sähköpostin välityksellä. Oli hienoa, jos oppilas lähetti itsestään kuvan, mutta yhteydenpito oli ainoastaan kirjallista.

Yhteisöllisyys ja reaaliaikainen yhteydenpito ovat lisääntyneet varsinkin viime vuosina. Kulkuri-verkkokoulun nykyisessä opiskeluympäristössä oppilailla on omat sivut, oma tila, jonne he lisäävät kuviaan ja joiden kautta he tutustuvat toisiinsa ja opettajaan entistä paremmin. Opetuksessa on yhä enemmän vuorovaikutusta mahdollistavia työkaluja, kuten keskustelupalstoja, videoita ja nettitunteja.

Nettitunti on reaaliaikainen opetustuokio, jossa pieni ryhmä oppilaita on kukin kotona oman tietokoneensa äärellä samaan aikaan muiden oppilaiden ja opettajan kanssa. Oppilaat Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Amerikoissa ja Australiassa yhdistyvät näin verkon kautta toisiinsa. Nettitunneilla keskustellaan, opiskellaan, pidetään kirjaesittelyjä, kirjoitetaan jatkokertomuksia, luetaan omia tarinoita ja pelataan yhdessä. Oppilaat kertovat asuinmaastaan, esittelevät lempiruokiaan, kertovat harrastuksistaan ja miettivät asioita, joita kaipaavat Suomesta.

Linjoilla käy iloinen puheensorina, kun kurssikaverit ryhtyvät juttusille. Kellonaika määrittelee, kuka linjoilla on samaan aikaan. Osallistujat tulevat toisilleen tutummaksi, kun he kuulevat ja näkevät toistensa äänen, ilmeet ja eleet. Keskinäinen vuorovaikutus on tekijä, joka motivoi ja sitouttaa oppilasta opiskeluun ja vertaisryhmään. Nettitunnit tuovat oppilaat lähemmäksi toisiaan ja opettajaa.

Nettitunnit eivät ole verkko-opetuksen perusta, mutta ne tuovat siihen tärkeän lisän muutaman kerran vuodessa. Ne vaativat valmistelua ja suunnittelua, ja niiden ajankohta osuu usein perheen yhteiseen vapaa-aikaan viikonloppuina. Nettitunneille osallistuminen on oppilaille vapaaehtoista ja vaatii heidän vanhemmiltaan tukea erityisesti tekniikan kanssa. Joissakin maissa nettiyhteydet ovat niin heikot tai epäluotettavat, ettei nettitunneille osallistuminen onnistu.

Nettitunneista saatu palaute on kuitenkin yksiselitteisen myönteistä: oppilaat pitävät nettitunneista, koska silloin opiskellaan ryhmässä. Oppilaat harjoittelevat samalla verkkotyöskentelyä, verkkotyökalujen käyttöä ja yhteistyötä muiden kanssa, mikä hyödyttää heitä muussakin opiskelussa. Nettitunneilla oppilas saa kontaktin ikäisiinsä ulkosuomalaisiin ja huomaa, ettei ole kokemustensa kanssa yksin. Verkossa tapahtuu aitoa kohtaamista.

 


Anna-Kaisa Silvola
Suomen kielen ja kirjallisuuden verkko-opettaja
Etäkoulu Kulkuri

 

 

Kirjoittaja on suomalainen luokanopettaja, joka muutti Australiaan vuonna 2005 ja on ollut verkko-opettaja Etäkoulu Kulkurissa syksystä 2007 alkaen. Hän opettaa 4.-6. -luokkien suomen kielen ja kirjallisuuden ryhmiä, joissa on yhteensä 75 oppilasta eri puolilla maailmaa.