Teamsin käyttö etätuntien ulkopuolella

Turkulaiset oppilaat

Oppilaat voivat käyttää Teamsia etäopetustiimeissä samalla tavoin kuin muissakin tiimeissä. Tiimin tietojen alta löytyvät ryhmän yhteiset materiaalit sekä opettajan jakamat tehtävät ja kokeet. Käytännöt voivat opettajien kesken vaihdella, joten on tärkeää selvittää omalta opettajalta miten ryhmässä toimitaan.

Muut kuin turkulaiset etäoppilaat

Muista kunnista tulevat oppilaat voidaan lisäksi liittää Turun sivistystoimialan Teams-tiimeihin vieraina. Vieraskäyttäjillä on pääosin samat toimintamahdollisuudet kuin jäsenkäyttäjille (=turkulaiset oppilaat) mutta joitain poikkeuksia erityisesti sähköisten tehtävien ja kokeiden osalta on. Etäopettajia on ohjeistettu toimimaan tarvittaessa eri tavoin eri oppilasryhmien kanssa. On tärkeää aina selvittää omalta opettajalta, miten ryhmässä toimitaan.