Hyödyllisiä linkkejä

Opetushallitus (siirtyy sivulle): www.oph.fi

Opetusministeriö (siirtyy sivulle): https://minedu.fi/

Valteri (siirtyy sivulle): www.valteri.fi

Vip-verkosto (siirtyy sivulle): https://vip-verkosto.fi/

Niilo Mäki-instituutti (siirtyy sivulle): www.nmi.fi

OPH:n julkaisu, oppilaan tuki (siirtyy sivulle): https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/faktaa-express-1a-2020_saavutettava.pdf

Erityisherkät-yhdistys (siirtyy sivulle): https://www.erityisherkat.fi/

Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta (siirtyy sivulle): https://verneri.net/

Kehitysvammaliitto (siirtyy sivulle): https://www.kehitysvammaliitto.fi/

Kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen erityisvaikeus, käypähoito, siirtyy sivulle): https://www.kaypahoito.fi/hoi50085

Selkokeskus (siirtyy sivulle): https://selkokeskus.fi/

Tietoa oppimisvaikeuksista (siirtyy sivulle): https://oppimisvaikeus.fi/

Lukimat (siirtyy sivulle): http://www.lukimat.fi/etusivu

Erilaisten oppijoiden liitto (siirtyy sivulle): https://www.eoliitto.fi/

Aivoliitto (siirtyy sivulle): https://www.aivoliitto.fi/

ADHD, käypähoito (siirtyy sivulle): https://www.kaypahoito.fi/hoi50061

ADHD-liitto (siirtyy sivulle): https://adhd-liitto.fi/

ADHD tutuksi (siirtyy sivulle): https://adhdtutuksi.fi/

Autismiliitto (siirtyy sivulle): https://www.autismiliitto.fi/

Autismisäätiö (siirtyy sivulle): https://www.autismisaatio.fi/

Hahku, hahmottamisen tukihanke (siirtyy sivulle): http://hahku.fi/

Papunet (siirtyy sivulle): https://papunet.net/

Lukusilta (siirtyy sivulle): https://lukusilta.fi/

Lukuinto (siirtyy sivulle): http://www.lukuinto.fi/etusivu.html

Oppi ja Ilo Näin lapsen lukutaito kehittyy (siirtyy sivulle): https://www.oppijailo.fi/miten-lapsen-lukutaito-kehittyy/