Mikä on Elämyspolku?

Tervetuloa Elämyspolulle! Elämyspolku on Turun kaupungin sivistystoimialan suunnitelma, jossa hyödynnetään erilaisia työtapoja ja oppimisympäristöjä ja jossa työskentelyä viedään säännöllisesti ulos luokkahuoneesta. Elämyspolku on myös tapa toteuttaa monialaisia oppimiskokonaisuuksia. Elämyspolku tukee osaltaan opetuksen eheyttämistä.

Koulun sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri oppiaineiden opetuksessa hyödynnetään luontoa ja rakennettua ympäristöä. Kirjastot, liikunta-, taide- ja luontokeskukset, museot ja monet muut yhteistyötahot tarjoavat monimuotoisia oppimisympäristöjä.

Opetussuunnitelma kuvaa oppilasta aktiivisena toimijana. Oppilaan osaaminen kehittyy, kun hän saa myönteisiä oppimiskokemuksia, kokee oppimisen iloa ja osallistuu luovaan toimintaan. Tällaisia oppimiskokemuksia Elämyspolku tarjoaa. Elämyspolulla on myös yleissivistävä merkitys turkulaiselle oppilaalle. Kouluvuosiensa aikana hän saa kattavan käsityksen kaupunkimme kulttuuritarjonnasta, luontomahdollisuuksista ja yrittäjyydestä.

Turun kaupungin opetussuunnitelmaan 2016 Elämyspolku on kirjattu näin:

”Elämyspolku on perusopetuksen aikana toteutettava suunnitelma, joka yhdistää opetussuunnitelmaan perustuvan koulun ulkopuolisen toiminnan eheäksi kokonaisuudeksi. Elämyspolku tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, ilmiöpohjaista oppimista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia sekä eri oppiaineiden tavoitteita ja sisältöjä. Elämyspolulla oppilas toimii oppimisympäristöissä, joissa hän saa kulttuuriin, ympäristöön, kestävään
kehitykseen, liikuntaan ja yrittäjyyteen liittyviä kokemuksia esimerkiksi retkillä ja vierailuilla. Elämyspolku on sisällytetty oppiaineiden vuosiluokkaisiin tavoitteisiin ja sisältöihin. Elämyspolulla tehdään usein yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa. Tällaisia tahoja ovat Turun kaupungin vapaa-aikatoimiala ja ympäristötoimiala, alueella toimivat yritykset, yhdistykset, seurat sekä muut mahdolliset yhteistyötahot.”

Tulostettavat listat  kaikille oppilaille kuuluvista Elämyspolku-vierailuista:
Alakoulujen lista
Yläkoulujen lista