Digipolut

27.1.2016

Täydennyskoulutushanke on päättynyt

Filed under: Yleinen @ 22:15 and tagged

Digipolut-täydennyskoulutushanke on päättynyt 31.12.2015. Hankkeessa on järjestetty kolmen polun muodossa tarjottavia kolmentasoisia koulutuksia (uudistettuun Ope.fi-viitekehykseen pohjautuen), joista opettajat ovat valinneet itselleen soveltuvimmat kokonaisuudet oman osaamistasonsa ja kiinnostuksensa mukaisesti. Keskeisimmistä osa-alueista on tarjottu sekä perus- että syventävän tason koulutuksia ja lisäksi on tuettu tvt-erityisosaamisen kehittymistä teemakohtaisilla asiantuntijatason koulutuksilla.

Hankkeen tavoitteet kokonaisosallistujamäärän ja koulutettavapäivien määrän suhteen täyttyivät hyvin. Tavoite 450 koulutettavapäivää ylitettiin mukavasti, sillä loppusaldo oli 552.

Myös saatu palaute on ollut positiivista. Osallistujilta kerättiin kirjallinen palaute heti koulutukseen osallistumisen jälkeen. Palautteiden mukaan 98,9% osallistujista suosittelisi käymäänsä koulutusta muille. Lisäksi osallistujille teetettiin muutama kuukausi koulutukseen osallistumisen jälkeen seurantakysely, jonka mukaan 81 % osallistujista oli jakanut koulutuksessa hankkimaansa osaamista myös koulunsa muille opettajille, mikä antaa viitteitä, että osaaminen on tukenut henkilökohtaisen osaamisen lisäksi myös työyhteisön osaamisen kehittymistä. Seurantakyselyyn vastanneista 100% arvioi hyödyntäneensä koulutuksessa oppimaansa omassa työssään (24% oli hyödyntänyt usein, 69% jonkin verran, 7% vain vähän, 0% ei lainkaan).

TOP-keskus kiittää kaikkia Digipolut-koulutuksiin osallistuneita opettajia, kouluttajia ja muita yhteistyökumppaneita!

PS TOP-keskus on vuoden 2016 haussa hakemassa TSO-alueen 13 kunnan verkoston valtuutuksella uutta tieto- ja viestintäteknologian pedagogiseen käyttöön painottuvaa täydennyskoulutushanketta. Mikäli haku on meille menestyksekäs ja rahoitusta myönnetään, laajasti eri osaamisen tasoilla olevia opettajia palvelevaa TVT-täydennyskoulutusta on luvassa syksystä 2016 alkaen.

5.11.2015

Oppimispelien pedagogiikka ja pelien tuottaminen oppimismenetelmänä

Filed under: Koulutus @ 19:39 and tagged , ,

Digipolut-täydennyskoulutushanke 3C

Koulutus tarjoaa eväitä hyödyntää pelejä opetuksessa pedagogisesti mielekkäällä tavalla. Aamupäivällä sukelletaan tutkija, oppimispelien asiantuntija Harri Ketamon (Skillpixels) johdolla pelien ja pelillisyyden hyödyntämiseen opetuksessa, erilaisiin käytännön esimerkkeihin tutustuen.

blog-koduIltapäivän workshop-osuudessa osallistujat pääsevät rakentamaan oman oppimispelin Microsoftin maksuttoman graafisen Kodu-peliohjelmointiympäristön avulla. Kodu on visuaalinen ohjelmointikieli, jolla lapset ja nuoret voivat helposti oppia ohjelmointilogiikkaa. Kouluttajana toimii Kodu-ohjaajaTuukka Apaja Osuuskunta Visioonasta.

Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta. Koulutus on maksuton.

Aika: ke 2.12.2015 klo 9.00-15.15
Paikka: TOP-keskus, Turku

Ilmoittaudu viimeistään 23.11. mennessä.

Turun kaupungin opettajat (perusopetus, lukio ja ammatillinen) ilmoittautuvat SAP-HR -järjestelmässä.

Turun ulkopuolelta tulevat opettajat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeella, ks. http://edu.turku.fi/koulutus/

3.11.2015

Blender – 3D-mallintaminen ja animoinnin alkeet

Filed under: Koulutus @ 15:30 and tagged , , ,

Digipolut-täydennyskoulutushanke 3F: 3D-mallintamisen välineet

Blender on avoimeen lähdekoodiin perustuva ohjelma, jolla luodaan kolmiulotteista sisältöä. Blenderillä voit mallintaa 3D-kuvia ja niitä voi myös animoida. Sillä voi tehdä yksittäisten kappaleiden ohella vaikka kokonaisia elokuvia ja 3D-ympäristöjä.

Koulutus on kaksipäiväinen. Toiveena on, että voit osallistua molempiin päiviin, mutta tarvittaessa voit osallistua vain 1. päivään. (Pelkästään 2. päivään ei voi osallistua.).

 • Päivä 1 (2.12.): Blenderin perusteet, 3D-kappaleen mallintaminen
 • Päivä 2 (3.12.): 3D-mallintaminen jatkuu, 3D-animoinnin alkeita, Blenderin videoeditori

Kurssin vetäjänä toimii huippuasiantuntija, ohjelman kehittäjiin kuuluva Nathan Letwory.

Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta. Koulutus on maksuton. Soveltuu Blender-aloittelijoille, joilla on melko hyvät tietokoneen peruskäyttötaidot.

BLENDER – 3D-mallintaminen ja animoinnin alkeet
Aika:
ke-to 2.-3.12.2015 klo 9.00-15.15
Paikka: TOP-keskus, Turku

Ilmoittaudu viimeistään 23.11. mennessä.

Turun kaupungin opettajat (perusopetus, lukio ja ammatillinen) ilmoittautuvat SAP-HR -järjestelmässä.

Turun ulkopuolelta tulevat opettajat ilmoittautuvat Webropol-lomakkeella, ks. http://edu.turku.fi/koulutus/

26.10.2015

Ohjelmointi koulussa

Filed under: Koulutus @ 18:04 and tagged , , ,

Helposti alkuun Scratchillä ja Hopscotchilla!

Scratchblog-scratch on ilmainen ohjelmointityökalu, joka toimii suoraan www-selaimessa ja on saatavilla eri kielillä (ml. suomi ja ruotsi). Sen graafisen ja yksinkertaisen käyttöliittymän avulla on helppo oppia ohjelmoinnin periaatteita, ongelmanratkaisua ja loogista päättelyä.
Scratch soveltuu hyvin sekä ala- että yläkouluun. Peruskoulujen lisäksi Scratchiä käytetään lukiossa ja ammatillisessa opetuksessa. Myös itsenäinen jatko-opiskelu on helppoa, sillä väline on kaikkien saatavilla.

Koulutuspäivän aikana tutustutaan Scratch-ohjelmointikielen perusteisiin käytännön harjoitusten kautta. Ennen työpajaosuutta lyhyt alustus aiheeseen ja mm. ohjelmoinnista uudessa OPS:ssa.

Päivän päätteeksi kokeillaan Scratchia muistuttavaa, iPad-laitteilla toimivaa Hopscotch-ohjelmointityökalua, joka hyödyntää mm. liikkeentunnistusta.

Kouluttajina toimivat Lars Nyberg Luostarivuoren koulusta (Scratch) ja Maarit Savolainen Puolalan koulusta (Hopscotch).

Maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen ja lukion opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta.

Ohjelmointi koulussa: Helposti alkuun Scratchillä ja Hopscotchilla!
Aika: ke 4.11.2015 klo 9.00-15.15
Paikka: TOP-keskus, Turku
Ilmoittautuminen: edu.turku.fi/koulutus/

 

23.10.2015

Sikin sokin somessa

Filed under: Koulutus @ 00:17 and tagged ,

Digipolut 2A: Opettajan some-paketti II

Sosiaalinen media tarjoaa mahdollisuuksia mm. kommunikointiin, verkostoihin sekä omien tuotosten jakamiseen. Sosiaalisen median käyttäminen koulussa pedagogisesti järkevällä tavalla tukee oppimista, helpottaa eriyttämistä, mahdollistaa mutkattoman dokumentoinnin sekä avaa uusia mahdollisuuksia oman osaamisen jakamiseen muille. Sikin sokin somessa –koulutus avaa sosiaalista mediaa käsitteenä, opettaa muutaman helpon sovelluksen ja palvelun hyödyntämisen opetuksessa pedagogisesti järkevällä tavalla. Saat konkreettisia vinkkejä sosiaalisen median käyttöön luokkatyöskentelyssä ja työyhteisössä. Koulutus soveltuu niin vasta-alkajalle, kuin kokeneemmallekin ”somettajalle”.

Kouluttajana toimii luokanopettaja Saara Mälkönen, Alakoulun aarreaitta

Maksuton koulutus on suunnattu perusopetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta.

Sikin sokin somessa – käytännön vinkkejä sosiaalisen median hyödyntämiseen
Aika: ti 3.11.2015 klo 9.00-15.15
Paikka: TOP-keskus, Turku
Ilmoittautuminen: edu.turku.fi/koulutus/

24.9.2015

Avoimet ohjelmistot opetuksessa (Digabi)

Filed under: Koulutus @ 22:48 and tagged , , , ,

Digipolut 2D: Laajenna osaamistasi – avoimet ohjelmistot opetuksessa

Koulutuksessa tutustutaan seuraaviin avoimiin Digabi-ohjelmistoihin:

 • Pinta (kuvankäsittely),
 • InkScape (vektorigrafiikka) ja
 • Dia (vektorigrafiikka)

Esittelyä ja käytännön harjoituksia. Kouluttajana Petri Salmela, Viikonvalo.fi

Maksuton koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta.

Aika: ti 13.10.2015 klo 9.00-15.15
Paikka: TOP-keskus, Turku
Ilmoittautuminen: edu.turku.fi/koulutus/

2.9.2015

Luokat ilman rajoja

Digipolut 2E: Opettajan mobiilipaketti II

Koulutuksessa laajennetaan oppimisympäristöä luokkahuoneen ulkopuolelle – mobiililaitteet mukaan ja liikkeelle lähiympäristöön. Mobiilius toimii myös toiseen suuntaan: etä- ja mobiilivälineiden avulla on helppo tuoda vierailijoita luokkahuoneen ulkopuolelta, esim. erilaiset asiantuntijat ja kansainvälinen yhteistyö.

9.00-11.30 Aistikävely Kupittaan puistossa Triplinen avulla
blog-triplineLuodaan lyhyt katsaus paikkatietoon opetuksen apuna ja tutustutaan interaktiiviseen kartta-alustaan nimeltä Tripline. Se on helppokäyttöinen, selaimessa toimiva palvelu (myös appi), joka soveltuu erityisesti erilaisten omien reittien esittämiseen kartalla kuvin ja lyhyin tekstein sekä näiden karttaesitysten jakamiseen.

Kokeilemme kartta-alustaa Kupittaan puistossa aistien ympäristöä ja kirjaten havainnot ylös kartta-alustalle. Lopuksi kokoonnumme TOP-keskukseen yhteenvetoa varten ja pohdimme, miten aistikävelyä ja Triplinea voisi hyödyntää oppitunneilla.

Kouluttajana hankekoordinaattori Virpi Hirvensalo, PaikkaOppiPlus-hankkeesta.

11.30-12.15 lounas

12.15-12.45 Asiantuntija luokkaan etänä
Etäyhteyden avulla voidaan helposti tuoda luokkaan etävierailijoita, kuten eri alojen asiantuntijoita, yhteistyötahoja tai vaikka kansainvälisiä vierailijoita.
Kouluttajana Antti Huttunen TOP-keskuksesta.

12.45-15.15 QR-koodit ja Aurasma luokkatyöskentelyssä
Tutustutaan esimerkkien ja mallien avulla QR-koodien ja Aurasman käyttömahdollisuuksiin luokkatyöskentelyssä.

Opiskellaan QR-koodien lukua sekä niiden luomista iPadeillä sekä PC-tietokoneella http://www.qrstuff.com/ QR Reader (Appstore). Tehdään kokeiluja erityyppisten koodien luomiseksi. Lisäksi tutustutaan lyhyesti Aurasman käyttöön ja kokeillaan omien kuvaparien luomista.

Kouluttajana erityisopettaja Anne Hakanen, Nummenpakan koulusta.

Mobiili luokkahuone
ti 29.9.2015 klo 9.00-15.15
TOP-keskus, Turku

Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta. Koulutus on maksuton.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot: edu.turku.fi/koulutus/

22.5.2015

Digipoluilla alueen oppilaitoksissa

Filed under: Koulutus @ 00:16 and

Digipolut-hankkeen kevätkausi päättyi koulutuspäivään ”Koko työyhteisön TVT-osaamisen kehittäminen” keskiviikkona 20.5.2015.

Ohjelma poikkesi tyypillisestä täydennyskoulutuspäivästä siinä, että aamupäivän aikana käytiin tutustumassa kolmeen alueen oppilaitokseen ja heidän TVT-osaamisen kehittämiseensä liittyviin asioihin paikan päällä. Reitti kulki alakoulusta yläkoulun kautta lukioon. Kohteina olivat:

Kierroksen jälkeen kokemuksia purettiin workshopissa. Sen jälkeen pureuduttiin oman oppilaitoksen TVT-osaamisen nykytilaan – sekä sen vahvuuksiin että tärkeimpiin kehittämiskohteisiin. Yhteisissä keskustelutuokioissa ajatuksia jaettiin pienryhmissä. Valokuvissa tunnelmia reittimme varrelta.

Digipolut-koulutukset jatkuvat vielä syyslukukaudella 2015. Poikkea siis uudelleen ansaitun kesälomasi jälkeen!

 

4.5.2015

Koko työyhteisön TVT-osaamisen kehittäminen 20.5.2015

Filed under: Koulutus @ 18:56 and

Kolme kohdetta kerralla, kaikki melkein Auran rannalla!

KOKO TYÖYHTEISÖN TVT-OSAAMISEN KEHITTÄMINEN (opintovierailut ja työpaja)
ke 20.5. klo 8.20-15.00

Koulutus on räätälöity opettajille ja rehtoreille, jotka ovat keskeisessä roolissa omassa oppilaitoksessa tieto- ja viestintäteknologian jalkauttamisessa. Koulutuksessa saadaan case-esimerkkejä eri oppilaitosten onnistuneista toimintatavoista ja suunnitellaan oman oppilaitoksen tiekarttaa.

Aamupäivällä kierretään yhteiskuljetuksella tutustumassa kolmeen kohteeseen paikan päällä ja niissä toteutettuihin toimintamalleihin:

Iltapäiväksi kokoonnutaan TOP-keskukseen yhteiseen työpajaan, jossa puretaan aamupäivän käyntien kokemukset ja suunnitellaan yhdessä oman oppilaitoksen TVT-kehittämispolkua.

Ohjelma:

8:20 Kokoontuminen bussilla, lähtö TOP-keskuksen edestä Lemminkäisenkatu 32
8:45 Wäinö Aaltosen koulu
9:45 Puropellon koulu
10:45 Kaarinan lukio
12:00 Lounas / Trivium
12:45 Workshop / TOP-keskus
13:45 Kahvi
15:00 Koulutus päättyy

Koulutus on suunnattu perusopetuksen sekä lukion opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta. Koulutus on maksuton. Vain koko päivän osallistuminen on mahdollinen (6 h).

Ilmoittaudu heti (bussin vahvistaminen) tai viimeistään 11.5.: http://edu.turku.fi/koulutus/

 

7.4.2015

Tunnelmia BYOD- ja robotiikkakurssilta

Filed under: Koulutus @ 18:32 and tagged , , , ,

Tänään TOP-keskuksessa toteutettiin kaksi Digipolut-koulutusta samanaikaisesti. Opiskelijoiden omat laitteet opetuksessa -koulutuksessa pääosin lukion opettajista koostunut kurssiväki sai case-esimerkkejä erilaisista oppilaiden omia laitteita (BYOD) hyödyntävistä opetustoteutuksista ja lisäksi oli aikaa kokeilla itse muutamia sopivia verkkopalveluita.

Naapuritilan valtasivat Lego Mindstorms-robotit (Robotiikka opetuksessa -koulutus). Valmiiden rakennussarjojen kautta käyttöönotto on helppoa ja jo pienetkin oppilaat saavat robotit toimimaan haluamallaan tavalla, mutta loogista haastetta riittää myös vanhemmille opiskelijoille.

Pala palalta se rakentuu...

Pala palalta se rakentuu…

Ohjelmoinnin ja robotiikan pariin johdattanut päivä päättyi kunnon elokuvan tavoin lopputaisteluun.

 

23.3.2015

Digipolut-koulutusta huhtikuussa

Filed under: Koulutus @ 21:35 and

Tässä tiivis kooste huhtikuun 2015 Digipoluista. Linkki lisätiedon luokse on viestin lopussa.

Opettajan menetelmäpaketti II: Opiskelijoiden omat laitteet opetuksessa (BYOD)
ti 7.4.2015 8.45-15.00

Kuva: Lego

Kuva: Lego

Robotiikka opetuksessa – Lego Mindstorms -perusteet
ti 7.4.2015 9.00-15.15

Oppimispelien pedagogiikka ja pelien tuottaminen oppimismenetelmänä
ti 14.4.2015 klo 9.00-15.15

Opettajan mediakasvatuspaketti II: Minä mediatuottajana
ke 29.4.2015 klo 9.00-15.15

Paikka:
TOP-keskus, Lemminkäisenkatu 32 20520 Turku

Ilmoittautuminen ja lisätiedot kaikista koulutuksista:
http://edu.turku.fi/koulutus/

Digipolut-koulutukset on suunnattu esi- ja perusopetuksen sekä lukion opetushenkilöstölle ja ne ovat osallistujille maksuttomia (osallistujat/osallistujien työnantajat vastaavat matka- ja lounaskuluista).

22.3.2015

BYOD?

Filed under: Koulutus @ 21:20 and

OPETTAJAN MENETELMÄPAKETTI II: OPISKELIJOIDEN OMAT LAITTEET OPETUKSESSA (BYOD)
ti 7.4.2015 8.45-15.00

Opiskelijoiden omat tietokoneet ja mobiililaitteet ovat paljolti hyödyntämätön resurssi opetuksessa. Tällä Digipolut-kurssilla perehdytään Bring Your Own Device (BYOD) -malliin teorian ja käytännön näkökulmasta. Monipuolisen päivän aikana kuullaan käytännön kokemuksia opettajilta ja esitellään toimivia sovelluksia. Päivän loppuun on varattu aikaa sovellusten ja laitteiden ohjattuun kokeiluun.

Ohjelma:

8.45-9.30 BYOD ja ilmiöpohjainen oppiminen, Anne Rongas (etäluento)
9.45-10.30 Case: OneNote opetuksessa, Jatta Paakkinen
10.30-11.15 Case: Socrative opetuksessa, Teemu Takio
11.15-12.15 lounas
12.15-12.45 BYOD-kokemuksia Kerttulin lukiosta, Juho Airola
12.45-13.15 BYODiin sopivia verkkopalveluita, Antti Huttunen
13.15-15.00 Työskentely- ja testailuaikaa, tekninen tuki paikalla

Kohderyhmänä lukion ja perusopetuksen opettajat. Maksuton (OPH rahoittaa).

Paikka: TOP-keskus, Turku

Ilmoittautuminen ja lisätiedot

9.2.2015

Opettaja: Luovuus syntyy luottamuksesta

Filed under: Koulutus,Yleinen @ 00:01 and

Opettaja-lehden tuoreimmassa numerossa 3/2015 on etusivun artikkeli otsikolla ”Luovuus syntyy luottamuksesta”.

Artikkelissa kerrotaan opettaja-tutkija Juho Norrenasta ja hänen käyttämistään menetelmistä.

Juho on kouluttajana Digipolut-koulutuksessa ”Opettajan menetelmäpaketti I: Yhteisöllinen ja tutkiva oppiminentiistaina 3.3.2015. Lisätietoa sisällöstä löydät tämän blogin edellisestä artikkelista.

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa edu.turku.fi/koulutus/ .

Siirry Opettaja-lehden artikkeliin klikkaamalla kuvaa.

Siirry Opettaja-lehden artikkeliin klikkaamalla kuvaa.

2.2.2015

Uusia Digipolkuja helmi-maaliskuussa 2015

OPETTAJAN VERKKOPAKETTI II:
OPPIAINEKOHTAISET SISÄLLÖT JA OMA TUOTTAMINEN
to 12.2. klo 9:00-15:15
Verkon sisältöjen monipuolinen hyödyntäminen ja omaan oppiaineeseen soveltaminen. Harjoitellaan eri lähteistä löytyvien verkkoaineistojen koostamista oppikokonaisuudeksi sopivaa sähköistä alustaa hyödyntäen, esim. Edmodo, Wikispaces tai blogi. Kouluttaja Matleena Laakso.

uusiIDEASTA HYPPYSIIN:
3D-MALLINNUS JA –TULOSTUS

ma 2.3. – ti 3.3. klo 9.00-15.1
3D-tulostamisen perusteita – mistä on kyse? Koulutuksessa perehdytään 3D-mallinnuksen ja 3D-tulostamisen perusteisiin ja lainalaisuuksiin. Mallinnetaan yksinkertainen 3D-kappale SketchUp-ohjelmiston avulla ja muokataan saatu tiedosto tulostettavaksi 3D-tulostimella. Asiaa tulostusmateriaaleista, laitteen käytöstä ja huollosta. Mitä pitää muistaa ja tietää kun laitetta käyttää ja hankkii. Kouluttaja Harri Bläuer / Teknologia opetuksessa  – TOK-keskus

uusiOPETTAJAN MENETELMÄPAKETTI I:
YHTEISÖLLINEN JA TUTKIVA OPPIMINEN 

ti 3.3. klo 9.00–15.15
Pedagogisten toimintatapojen kehittäminen TVT-välineitä yhteisöllisesti hyödyntäen. Koulutuksessa tutustutaan laaja-alaisen osaamisen ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen käytännössä. Keskeisenä painopisteenä ongelma- ja ilmiölähtöisten oppimismahdollisuuksien rakentaminen tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Koulutus tarjoaa käytännöllisiä työvälineitä ja esimerkkejä luokkahuonearkeen sekä toimintakulttuurin kehittämiseen. Kouluttaja Juho Norrena.

OPETTAJAN SOME-PAKETTI III:
ERI VÄLINEIDEN YHTEISKÄYTTÖ
ma 23.3. klo 9:00-15:15
Sosiaalisen median välineiden sujuva käyttö ja usean eri välineen monipuolinen yhteiskäyttö. Esimerkiksi wikin, blogin, Twitterin, RSS-syötteiden, tiedonrakentelutyökalujen ja muiden some-palveluiden kytkeminen osaksi opintokurssin oppimisympäristöä. Kouluttaja Matleena Laakso.

PERUSOHJELMISTOT TUTUIKSI:
MICROSOFT POWERPOINT
2013
ke 31.3. klo 9:00-15:15
Tule opiskelemaan esitysten teon perusteita Microsoft PowerPoint 2013 -ympäristössä. Kouluttaja Jarkko Lehmuskenttä, Turun kaupunki.

 

Ilmoittautuminen kursseille: edu.turku.fi/koulutus/

Digipolut-koulutukset ovat maksuttomia yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle  (OPH rahoittaa).

Nämä koulutukset järjestetään TOP-keskuksessa (Turku).

blog-3dharri

10.1.2015

Alkuvuoden 2015 digipolkuja

Filed under: Koulutus @ 17:31 and

Ilmoittautumiset vuoden 2015 ensimmäisiin Digipolut-koulutuksiin on avattu.

OHJELMOINTI KOULUSSA: HELPOSTI ALKUUN SCRATCHILLÄ
to 29.1. klo 9:00-15:15
Scratch on ilmainen ohjelmointityökalu, joka toimii suoraan www-selaimessa ja on saatavilla eri kielillä (ml. suomi ja ruotsi).Koulutuspäivän aikana tutustutaan Scratch-perusteisiin käytännön harjoitusten kautta. Ennen työpajaosuutta lyhyt alustus aiheeseen ja mm. ohjelmoinnista uudessa OPS:ssa.

PERUSOHJELMISTOT TUTUIKSI: MICROSOFT POWERPOINT 2013
ke 4.2. ke 31.3. klo 9:00-15:15
Tule opiskelemaan esitysten teon perusteita Microsoft PowerPoint 2013 -ympäristössä.

OPETTAJAN VERKKOPAKETTI II: OPPIAINEKOHTAISET SISÄLLÖT JA OMA TUOTTAMINEN
to 12.2. klo 9:00-15:15
Verkon sisältöjen monipuolinen hyödyntäminen ja omaan oppiaineeseen soveltaminen. Harjoitellaan eri lähteistä löytyvien verkkoaineistojen koostamista oppikokonaisuudeksi sopivaa sähköistä alustaa hyödyntäen, esim. Edmodo, Wikispaces tai blogi.

OPETTAJAN SOME-PAKETTI III: ERI VÄLINEIDEN YHTEISKÄYTTÖ
ma 23.3. klo 9:00-15:15
Sosiaalisen median välineiden sujuva käyttö ja usean eri välineen monipuolinen yhteiskäyttö. Esimerkiksi wikin, blogin, Twitterin, RSS-syötteiden, tiedonrakentelutyökalujen ja muiden some-palveluiden kytkeminen osaksi opintokurssin oppimisympäristöä.

Ilmoittautuminen kursseille: edu.turku.fi/koulutus/

Tarjonta täydentyy. Digipolut-koulutukset ovat maksuttomia kohderyhmään kuuluville (OPH rahoittaa).

Nämä koulutukset järjestetään TOP-keskuksessa (Turku). Tervetuloa!

3.11.2014

Perusohjelmistot tutuiksi: Kuva- ja videoeditointi 6.11.

Filed under: Yleinen @ 22:34 and

Opettajan ohjelmistopaketti I

TOP-keskus, Turku to 6.11.2014 klo 9-15

Kurssilla opitaan kuvankäsittelyn peruskäsitteitä sekä yleisimpiä toimintoja. Kuvankäsittelyyn käytetään ilmaista Sumo Paint –verkkosovellusta (www.sumopaint.com). Videoeditointiosuudessa käytetään Windowsin Movie Maker –elokuvatyökalua, jolla voi helposti koostaa pieniä elokuvia kuva- ja videotiedostoista. Tavoitteena on, että kukin osallistuja saa tehtyä videotiedoston esimerkiksi Youtubeen tai Turun opetuksen omaan Tuubi-verkkopalveluun vientiä varten. Kurssille voi tuoda omaa kuva- ja videomateriaalia muokattavaksi.

Koulutus on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on maksuton.

Kouluttajana Antti Huttunen TOP-keskuksesta

Ilmoittaudu edu.turku.fi/koulutus/

27.10.2014

Seuraa etänä: Nuorten mediamaailma ja media opetuksessa ti 28.10.

Filed under: Yleinen @ 13:51 and

Tiistaina 28.10. Digipolut-koulutushankkeen lähikoulutuksen ”Nuorten mediamaailma ja media opetuksessa” alkuosa klo 9:15-10:45 välitetään etänä verkossa.

Aineenopettajille suunnatulla kurssilla perehdytään nuorten mediamaailmaan ja mediakasvatuksen haasteisiin  sekä erilaisten palveluiden ja välineiden hyödyntämiseen opetuksessa.

Aamun etäosioon tervetulleita ovat myös sidosryhmät, kuten oppilashuoltoryhmät, huoltajat ja muut asiasta kiinnostuneet. Koulutus on maksuton.

Kouluttajana toimii kuvataiteen yliopisto-opettaja TaM, KM Olli-Pekka Kangas Turun yliopiston opettajankoulutuslaitokselta.

Kirjaudu klo 9:15 vieraana osoitteessa http://opetus.adobeconnect.com/webinaari/

PS Mukaan lähikoulutukseen koko päiväksi klo 9-15 TOP-keskuksessa mahtuu vielä. Lähikoulutuksessa mm. sukelletaan päivän teemoihin vielä syvällisemmin ja tarjotaan muutamia konkreettisia esimerkkejä ja työkaluja luokkahuoneeseen vietäväksi. Ilmoittaudu heti: http://edu.turku.fi/koulutus/

14.10.2014

Webinaarisarja: Opettajan tekijänoikeuspaketti I

Filed under: Koulutus,Webinaari @ 22:42 and

Perustietoa opettajan ja oppilaan näkökulmista

Verkkovälitteisessä koulutuksessa (webinaarissa) käsitellään tekijänoikeuksien huomioimista opetuksessa ja ohjataan tekijänoikeuksia kunnioittavaan opetukseen ja oppimiseen. Saat käytännöllisiä esimerkkejä oikeista toimintatavoista, luvista ja avoimista materiaalilähteistä (CC). Sivutaan myös yksityisyydensuojaa ja muuta asiaan liittyvää lainsäädäntöä.

Koulutuskokonaisuus koostuu kolmesta webinaarista á 90 minuuttia. Paketti on tarkoitettu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osa Opetushallituksen rahoittamaa Digipolut-täydennyskoulutushanketta. Osallistuminen on maksutonta. Voit osallistua paikasta riippumatta ja osallistumiseen tarvitset vain verkkoon kytketyn tietokoneen.

Webinaari 1:
Mitä opettajan pitäisi tietää tekijänoikeuksista
ma 3.11.2014 klo 14:15 – 15:45

Kouluttajat: Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen

Johdatus tekijänoikeusasioihin opettajan näkökulmasta. Mitkä teokset nauttivat tekijänoikeuden suojaa? Millä ehdoin saan käyttää toisten teoksia? Mitkä ovat ’jokamiehenoikeuksia’? Saako luokassa näyttää videoita? Entä soittaa musiikkia? Onko työnantajalla oikeus tuotoksiini tai minulla opiskelijan tuotoksiin? Keskustelevassa webinaarissa sinulla on mahdollisuus alustuksen lomassa kysyä sinua askarruttavista asioista.

Webinaari 2:
Mitä oppilaille pitäisi opettaa tekijänoikeuksista
to 13.11.2014 klo 14:15 – 15:45

Kouluttajat: Tarmo Toikkanen ja Ville Oksanen

Johdatus tekijänoikeusasioihin oppilaan näkökulmasta. Mitkä ovat perustaidot ja -tiedot, jotka jokaisella oppilaalla pitäisi olla tekijänoikeuksista? Miten esimerkiksi siteerataan oikein? Miten kuvia saa käyttää oppilastöissä? Mitkä eväät annan oppilailleni? Keskustelevassa webinaarissa sinulla on mahdollisuus alustuksen lomassa kysyä sinua askarruttavista asioista.

Webinaari 3:
Digilupa, Creative Commons ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot
ti 25.11.2014 klo 14:15 – 15:45

Kouluttajat: Arttu Juselius/Kopiosto ry ja Petri Salmela

Mitä saa käyttää opetuksessa ja mitä ei? Kouluilla on nyt käytössään mm. OKM:n hankkima Digilupa. Kopioston edustaja kertoo, miten voit käyttää Digilupaa mahdollisimman hyvin opetuksessasi ja miten oppilaat voivat hyödyntää sitä oppilastöissään. Webinaarin toisella puoliskolla käsitellään materiaaleja, joiden käyttöön tekijä on jo antanut luvan. Esittelyssä Creative Commons –lisensoidut materiaalit ja avoimen lähdekoodin ohjelmistot. Opetukseen ja opiskeluun sopivia ohjelmia on nykyisin tarjolla varsin laaja kattaus.

Ilmoittaudu: edu.turku.fi/koulutus/

Avaa kurssiesite (PDF)

Tallenteet tulevat saataville Materiaalit-sivulle.

13.10.2014

TVT-vesotorilla vilskettä ja ideoiden vaihtoa

Filed under: Yleinen @ 23:11 and

Digipolut-hankkeen aloitusseminaarina palvelleeseen TVT-vesotoritapahtumaan Turussa lauantaina 11.10.2014 osallistui yli 200 perusopetuksen opettajaa. Esiintyjiä oli 29 ja pajoja peräti 41.

Ohjelma tarjosi runsaasti valinnanvaraa oman kiinnostuksen mukaan. Päivän teemana oli OPS 2016 ja tieto- ja viestintäteknologian rooli sen perusteissa. Päivän aluksi Jukka Tulivuori Opetushallituksesta alusti aiheesta ja TOP-keskus jatkoi.

Loppupäivä koostui valinnaisista työpajoista – joka tunnilla oli 10 vaihtoehtoa, joista valita. Tunnelmia voit aistia alla olevista kuvista. Osa esiintyjien aineistoista on saatavilla Materiaaleja-sivulla.

1.10.2014

Eri mobiilisovellusten yhteiskäyttö iPadilla pe 10.10.

Filed under: Koulutus @ 01:17 and

Opettajan mobiilipaketti III

iPadiä jo opetuksessa käyttäneille suunnatussa syventävässä koulutuksessa rakennetaan pedagogisesti toimivia ja loogisesti eteneviä oppimistehtäviä, joissa käytetään useita eri sovelluksia tavoitteeseen pääsemiseksi.

Jukka Kilpiä

Jukka Kilpiä

Irrallisesta mobiilisovellusten käytöstä päästään oppimista syventävään kokonaisvaltaiseen toimintamalliin.

Kouluttajana Applen sertifioima APD-kouluttaja Jukka Kilpiä, Edulution Oy.

Ajankohta: pe 10.10.2014 klo 9-15
Paikka: TOP-keskus, Turku

Ilmoittaudu täällä

Kaikkien Digipolut-koulutusten tavoin päivä on suunnattu yleissivistävän opetuksen opetushenkilöstölle ja se on osallistujille maksuton. Kukin osallistuja / osallistujan työnantaja vastaa matka- ja lounaskuluista itse.

23.9.2014

Seuraa etänä: Media pienten lasten opetuksessa 24.9.

Filed under: Koulutus,Webinaari @ 13:03 and

Keskiviikkona 24.9. Digipolut-koulutushankkeen lähikoulutuksen ”Media pienten lasten opetuksessa” alkuosa klo 9:15-11:00 välitetään etänä verkossa.

Esi- ja luokanopettajille suunnatulla 1 päivän kurssilla tutustutaan lasten mediamaailmaan ja mediakasvatukseen osana kasvatus- ja opetustyötä.

Aamun etäosioon tervetulleita ovat myös sidosryhmät, kuten oppilashuoltoryhmät, huoltajat ja muut asiasta kiinnostuneet.

Kouluttajana toimii mediakasvatuksen asiantuntija, KM, LTO Johanna Sommers-Piiroinen

Kirjaudu klo 9:15 vieraana osoitteessa opetus.adobeconnect.com/top-keskus/

PS Kaksi paikkaa vapaana koko päivän lähikoulutukseen klo 9-15 TOP-keskuksessa. Ilmoittaudu heti

22.9.2014

TVT-vesotorin ohjelma on julkaistu

Filed under: Koulutus @ 22:40 and

TVT-vesotorin 11.10. ohjelma on nyt julkaistu. Päivän ohjelmaan mahtuu komeat 41 pajaa, 28 esiintyjää ja 200 osallistujaa!

Lue myös pajojen kuvaukset.

Paikkoja on tätä kirjoitettaessa jäljellä vain kuusi. Ilmoittaudu siis nopeasti, mikäli aiot mukaan! Muiden Digipolut-koulutusten tapaan osallistuminen on maksutonta kaikille työnantajakunnasta riippumatta. TVT-vesotori on tarkoitettu perusopetuksen opettajille.

10.9.2014

Oppimateriaalia verkosta

Filed under: Koulutus @ 21:51 and

Iloksi ja hyödyksi Matleena Laakson kalvosarja tiistain 9.9.2014 Digipolut-koulutuksesta ”Verkon avoimet oppimateriaalit ja oppimispelit”.

Oppimateriaalia verkosta! from Matleena Laakso

28.8.2014

TVT-vesotori 2014

Filed under: Koulutus @ 09:29 and

Löydä oma digipolkusi – kohti uutta opetussuunnitelmaa

Järjestämme tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöön keskittyvän suuren VESO-koulutustapahtuman lauantaina 11.10.2014 klo 8:45-14:45. Tapahtuma on Digipolut-hankkeen launch-tilaisuus (avajaisseminaari).

vesotori-banneriOsallistujille maksuton TVT-vesotori on tarkoitettu perusopetuksen opettajille ja sen teemana on OPS 2016 – tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön näkökulmasta.

Osallistujan päivä koostuu viidestä tietoiskupajasta sekä lounastauosta. Joka tunnille on runsaasti valinnanvaraa. Tällä kertaa aamun ensimmäinen sessio on kaikille yhteinen OPS-paketti, mutta rinnakkaisia ohjelmia on päivän jokaiselle muulle tunnille peräti 10 kpl! Voit siis poimia päivän annista viisi sinua kiinnostavaa sessiota eri aihepiireistä.

Ilmoittautuminen on alkanut – varaa paikkasi nyt!

19.8.2014

Ilmoittaudu syksyn koulutuksiin

Filed under: Koulutus @ 18:09 and

Tällä hetkellä ilmoittautuminen on avoinna seuraaviin Digipolut-koulutuksiin:

 • Sosiaalisen median opetuskäytön perusteet
 • Verkon avoimet oppimateriaalit ja oppimispelit
 • Perusohjelmistot tutuiksi: Powerpoint 2010 -perusteet
 • iPad opetuksen ja oppimisen välineenä
 • Yhteisöllinen ja monimuotoinen oppiminen sosiaalisen median välineillä
 • Nuorten mediamaailma ja media opetuksessa

Ilmoittautuminen kaikille kursseille ja lisätiedot: edu.turku.fi/koulutus/

Lisää ilmoittautumisia avataan syksyn kuluessa. Seuraa tätä blogia tai tilaa TOP-keskuksen uutiskirje!

7.8.2014

Kurssitarjotin julkaistu

Filed under: Yleinen @ 23:49 and

Digipolut-kurssitarjotin on lisätty TOP-keskuksen koulutussivulle.

Ilmoittautuminen on avattu kursseille ”Sosiaalisen median opetuskäytön perusteet” ja ”Yhteisöllinen ja monimuotoinen oppiminen sosiaalisen median välineillä”.

 

21.3.2014

Hanke hyväksytty!

Filed under: Yleinen @ 16:38 and

Hyviä uutisia! Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen (40 000 euroa) Digipolut-hankkeen toteuttamiseen.

Koulutukset alkavat syksyllä 2014 ja jatkuvat vuoden 2015 loppuun. Lisätietoa hankkeen tavoitteista saat Hanke-sivulta.

Tiedustelut: TOP-keskus / Saila Visti ja Jouni Paakkinen

 

10.2.2014

Hanketta haettu

Filed under: Yleinen @ 12:34 and

Tietokone opetuksessa – TOP-keskus on hakenut Opetushallitukselta yleissivistävän koulutuksen täydennyskoulutushanketta ”Digipolut – henkilökohtainen ja työyhteisöä tukeva tvt-osaaminen”.

Hankkeen ydintavoitteena on saada osaamisessaan eri tasoilla olevat opettajat sisällöllisesti tarkoituksenmukaisen täydennyskoulutuksen piiriin – erityisesti ne, jotka eivät aiemmin ole aktivoituneet. Koulutushanke tarjoaa motivoivaa ja käytännönläheistä koulutusta kolmella eri tasolla: niin vasta-alkajille, puolimatkassa oleville kuin jo pitkälle edenneille opettajille. Opettajat luovat hankkeen koulutuskokonaisuuksista itselleen mielekkään, omia ja kouluyhteisön tarpeita vastaavan, ammatillisen kehittymisen polun. Sisällöt ja toteutukset on suunniteltu siten, että ne ohjaavat opetushenkilöstöä hyödyntämään laajasti ja monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologian tarjoamia mahdollisuuksia paitsi opetuksessa ja oppimisessa, myös kouluyhteisön toimintakulttuurissa.

Lisätietoa: Jouni Paakkinen ja Saila Visti (etunimi.sukunimi@turku.fi)

© 2019 Digipolut   Provided by WPMU DEV -The WordPress Experts.  Hosted by Opetuksen blogit - blog.edu.turku.fi